ENG100. Katlumāju skaits, siltumenerģijas jauda un saražotā siltumenerģija
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Katlumājas

Kopā 3 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Siltumenerģijas jauda

Kopā 8 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 13 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Rādītāji Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 3 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
19.06.2020.
Datus sagatavoja:
Vides un enerģētikas statistikas daļa
Mērvienība:
.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
ENG100
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Dati par uzņēmumu katlumājās saražoto siltumenerģiju atšķiras no energobilances, jo energobilances pārveidošanas sektorā, (saskaņā ar starptautisko metodoloģiju), uzņēmumu katlumājās parādīta tikai pārdošanai saražotā siltumenerģija.
Katlumājas, kas izmanto kurināmo tikai savai apkurei un tehnoloģiskajām vajadzībām netiek apsekotas. Šo katlumāju kurināmā patēriņš parādīts energobilancē - 'Gala patēriņš'.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Katlumājas: ..uzņēmumu katlumājas (NACE 2.red., izņemot NACE 2.red. 35 nodaļu) , Siltumenerģijas jauda: Pavisam , Gads: 2007 , Rādītāji: Saražotā siltumenerģija, tūkst.MWh

Uzņēmumu katlumājās, kurās daļu siltumenerģijas pārdod, parādīta visa šajās katlumājās saražotā siltumenerģija. Dati atšķiras no energobilances, jo energobilancē - sadaļā pārveidošanas sektors, uzņēmumu katlumājās parādīta tikai saražotā siltumenerģija pārdošanai.
Katlumājas: ..uzņēmumu katlumājas (NACE 2.red., izņemot NACE 2.red. 35 nodaļu) , Siltumenerģijas jauda: Pavisam , Gads: 2008 , Rādītāji: Saražotā siltumenerģija, tūkst.MWh

Uzņēmumu katlumājās, kurās daļu siltumenerģijas pārdod, parādīta visa šajās katlumājās saražotā siltumenerģija. Dati atšķiras no energobilances, jo energobilancē - sadaļā pārveidošanas sektors, uzņēmumu katlumājās parādīta tikai saražotā siltumenerģija pārdošanai.