TU050c. Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados pa ceturkšņiem
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Teritoriālā vienība

Kopā 123 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Periods Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 47 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Rādītāji Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 7 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
13.11.2020.
Datus sagatavoja:
Transporta un tūrisma statistikas daļa
Mērvienība:
Skaits
Nākamā atjaunināšana
15.02.2021.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
TU050c
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Teritoriālā vienība
Kocēnu novads
Lidz 14.02.2010. Valmieras novads