TU010m. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%)
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Periods Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 285 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Teritoriālā vienība Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 2 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Rādītāji Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 2 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
13.11.2020.
Datus sagatavoja:
Transporta un tūrisma statistikas daļa
Mērvienība:
procenti
Nākamā atjaunināšana
15.12.2020.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
TU010m
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

No 2015. gada noslogojums tiek rēķināts viesnīcām un līdzīgām mītnēm (NACE 55.1).
Līdz 2014. gadam noslogojums tiek rēķināts viesnīcām.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi