1. TUG200. Latvijas iedzīvotāju vienas dienas braucieni pa Latviju pēc ceļotāju dzimuma un vecuma grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5038 Izmaiņas veiktas: 04.06.2020.

  1. Dzimums/ vecuma grupa: Pavisam, vīrieši, sievietes, 15-24 gadi, ..., 65+ gadi (9)
  2. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2019 (8)
  3. Rādītāji: Braucienu skaits, tūkst., Izdevumi, milj. eiro, Vidējie izdevumi braucienā, eiro, (3)


 2. TUG210. Latvijas iedzīvotāju vairākdienu braucieni pa Latviju pēc ceļotāju dzimuma un vecuma grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6879 Izmaiņas veiktas: 04.06.2020.

  1. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2019 (8)
  2. Dzimums/ vecuma grupa: Pavisam, vīrieši, sievietes, 15-24 gadi, ..., 65+ gadi (9)
  3. Rādītāji: Braucienu skaits, tūkst., Pavadītās naktis, tūkst., Vidējais brauciena ilgums, naktis, Izdevumi, milj. eiro, ..., Vidējie izdevumi diennaktī, eiro (6)


 3. TUG220. Latvijas iedzīvotāju izmantotās naktsmītnes braucienos pa Latviju

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8675 Izmaiņas veiktas: 04.06.2020.

  1. Naktsmītnes: Pavisam, Maksas naktsmītnēs, ..viesnīcas, kūrortviesnīcas, moteļi, viesu mājas, ..kempingi, atpūtas kompleksi, ..., ..citas privātās naktsmītnes (9)
  2. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2019 (8)
  3. Rādītāji: Braucienu skaits, tūkst., Braucienu skaits, %, Pavadītās naktis, tūkst., Pavadītās naktis, %, Vidējais brauciena ilgums, naktis (5)


 4. TUG230. Latvijas iedzīvotāju vienas dienas braucieni uz ārvalstīm pēc ceļotāju dzimuma un vecuma grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8371 Izmaiņas veiktas: 04.06.2020.

  1. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2019 (8)
  2. Dzimums/ vecuma grupa: Pavisam, vīrieši, sievietes, 15-24 gadi, ..., 65+ gadi (9)
  3. Rādītāji: Braucienu skaits, tūkst., Izdevumi, milj. eiro, Vidējie izdevumi braucienā, eiro, (3)


 5. TUG240. Latvijas iedzīvotāju vairākdienu braucieni uz ārvalstīm pēc ceļotāju dzimuma un vecuma grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8471 Izmaiņas veiktas: 04.06.2020.

  1. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2019 (8)
  2. Dzimums/ vecuma grupa: Pavisam, vīrieši, sievietes, 15-24 gadi, ..., 65+ gadi (9)
  3. Rādītāji: Braucienu skaits, tūkst., Pavadītās naktis, tūkst., Vidējais brauciena ilgums, naktis, Izdevumi, milj. eiro, ..., Vidējie izdevumi diennaktī, eiro (6)


 6. TUG250. Latvijas iedzīvotāju izmantotās naktsmītnes braucienos uz ārvalstīm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9569 Izmaiņas veiktas: 04.06.2020.

  1. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2019 (8)
  2. Naktsmītnes: Pavisam, Maksas naktsmītnēs, ..viesnīcas, kūrortviesnīcas, moteļi, viesu mājas, ..kempingi, atpūtas kompleksi, ..., ..citas privātās naktsmītnes (8)
  3. Rādītāji: Braucienu skaits, tūkst., Braucienu skaits, %, Pavadītās naktis, tūkst., Pavadītās naktis, %, Vidējais brauciena ilgums, naktis (5)


 7. TUG260. Latvijas iedzīvotāju braucieni pa Latviju un uz ārvalstīm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 18697 Izmaiņas veiktas: 04.06.2020.

  1. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2019 (8)
  2. Pa Latviju/ Uz ārvalstīm: Pa Latviju, Uz ārvalstīm, (2)
  3. Rādītājs: Braucienu skaits, tūkst., Nakšņojumu skaits, tūkst., Izdevumi, milj. euro, (3)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)
  5. Brauciena mērķis: Atpūtas, citi personiskie un darījumu braucieni - PAVISAM, Atpūtas un citi personiskie braucieni, Darījuma braucieni, (3)
  6. Brauciena ilgums: Pavisam, ..vienas dienas braucieni, ..vairākdienu braucieni, (3)


 8. TUG270. Latvijas iedzīvotāju vairākdienu atpūtas un darījumu braucienu raksturojošie rādītāji sadalījumā pa valstīm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 25606 Izmaiņas veiktas: 04.06.2020.

  1. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2019 (8)
  2. Valsts: Pavisam, Apvienotā Karaliste, Baltkrievija, Francija, ..., Zviedrija (16)
  3. Rādītājs: Braucienu skaits, tūkst., Nakšņojumu skaits, tūkst., Vidējais ceļojuma ilgums, diennaktis, Kopējie izdevumi, milj. euro, Viena ceļotāja vidējie izdevumi diennaktī, euro (5)


 9. TUG280. Latvijas iedzīvotāji atpūtas un citos personiskajos braucienos pa Latviju un uz ārvalstīm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5526 Izmaiņas veiktas: 29.06.2020.

  1. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2019 (8)
  2. Rādītāji: Pavisam, vīrieši, sievietes, 15-24 gadi, ..., 65 + (9)
  3. Ceļotāju skaits: Pavisam, tikai pa Latviju, tikai uz ārvalstīm, gan pa Latviju, gan uz ārvalstīm, (4)


 10. TUG290. Latvijas iedzīvotāju braucieni pa Latviju sadalījumā pēc galamērķa reģiona

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5743 Izmaiņas veiktas: 04.06.2020.

  1. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2019 (8)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  3. Brauciena ilgums: Vairākdienu braucieni, Vienas dienas braucieni, (2)
  4. Rādītāji: Braucienu skaits, tūkst., Nakšņojumu skaits, tūkst., Izdevumi, milj. eiro, (3)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement