TRG060. Vieglo automobiļu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem gada beigās
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 32 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Automobiļu skaits Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 1 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
11.05.2020.
Datus sagatavoja:
Transporta un tūrisma statistikas daļa
Mērvienība:
skaits uz 1 000 iedzīvotājiem
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
TRG060
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

No 1993. gada 1. janvāra Ceļu satiksmes drošības direkcijā sāka veidot jaunu autotransporta līdzekļu reģistru, veicot transporta līdzekļu pārreģistrāciju. 1994. gada beigās parādīts pārreģistrēto transporta līdzekļu skaits, 1995. gada beigās- visu līdz 1996. gada 1. janvārim reģistrēto transporta līdzekļu skaits.
Ar 30.12.2009. MK noteikumos „Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi” ieviesta jauna norma - transportlīdzekļu izslēgšana no reģistra. Transportlīdzekli izslēdz no transportlīdzekļu reģistra šādos gadījumos: ja transportlīdzeklis pastāvīgi reģistrēts ārvalstī un šo faktu apliecina informācija attiecīgās ārvalsts reģistrā (ja CSDD ir nodrošināta automatizēta pieeja attiecīgajam reģistram) vai attiecīgās ārvalsts reģistra izsniegts dokuments; ja transportlīdzeklim piecus gadus nav veikta valsts tehniskā apskate un transportlīdzekļu reģistrā ar šo transportlīdzekli nav veikta neviena reģistrācijas darbība.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Automobiļu skaits
Vieglo automobiļu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem
Sākot ar 2000.gadu dati pārrēķināti pēc 2011.gada tautas skaitīšanas rezultātiem.