SD010c. Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Gads/Ceturksnis Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 82 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Rādītāji Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 6 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
31.07.2020.
Datus sagatavoja:
Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļa
Mērvienība:
.
Nākamā atjaunināšana
30.10.2020.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
SD010c
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Rādītāji
Ikmēneša izmaksāto vecuma pensiju vidējais apmērs (euro)
Sociālās nodrošināšanas iestāžu uzskaitē esošiem pensionāriem.
No jauna piešķirto mēneša vecuma pensiju vidējais piešķirtais apmērs (euro)
Attiecīgajā laika periodā pensijas vecumu sasniegušajām personām saskaņā ar Likumu par pensijām (stājās spēkā 1998. gada 1. janvārī) piešķirtās vecuma pensijas vidējais apmērs.
Pensionāru skaits uz 1000 iedzīvotājiem
Sākot ar 2000.gadu dati pārrēķināti pēc 2011.gada tautas skaitīšanas rezultātiem.
Gads/Ceturksnis: 2011/2.ceturksnis , Rādītāji: Ikmēneša izmaksāto vecuma pensiju vidējais apmērs (euro)
Vidējās izmaksātās vecuma pensijas apmērā nav ietverta 2009. gada 16. jūnija pieņemtā likuma „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam” rezultātā ieturētā naudas summa, kas vecuma pensijas saņēmējiem tika atmaksāta 2010. gada 2. ceturksnī.
Gads/Ceturksnis: 2011/4.ceturksnis , Rādītāji: Ikmēneša izmaksāto vecuma pensiju vidējais apmērs (euro)
2011.gada statistikas rādītāji par pensiju vidējiem izmaksājamajiem apmēriem un izdevumiem palielinājušies sakarā ar AS Latvijas Krājbanka darbības apturēšanu un pensiju izmaksas iestāžu maiņu.
Gads/Ceturksnis: 2013/1.ceturksnis , Rādītāji: No jauna piešķirto mēneša vecuma pensiju vidējais piešķirtais apmērs (euro)
Palielinās to personu skaits, kuras saņem Latvijas pensiju, dzīvojot citās ES/EEZ dalībvalstīs, un kurām pensiju piešķir saskaņā ar starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, t.i. tiesību noteikšanā uz pensiju ņem vērā gan Latvijas, gan citas ES/EEZ dalībvalsts apdrošināšanas periodus, bet katra valsts piešķir pensiju par saviem apdrošināšanas periodiem.
Gads/Ceturksnis: 2013/1.ceturksnis , Rādītāji: Pensionāru skaits uz 1000 iedzīvotājiem
Palielinās to personu skaits, kuras saņem Latvijas pensiju, dzīvojot citās ES/EEZ dalībvalstīs, un kurām pensiju piešķir saskaņā ar starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, t.i. tiesību noteikšanā uz pensiju ņem vērā gan Latvijas, gan citas ES/EEZ dalībvalsts apdrošināšanas periodus, bet katra valsts piešķir pensiju par saviem apdrošināšanas periodiem.