SDG060. Valsts sociālo pabalstu vidējais apmērs (euro)
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 29 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Rādītāji Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 15 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
21.07.2020.
Datus sagatavoja:
Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļa
Mērvienība:
Euro
Nākamā atjaunināšana
15.02.2021.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
SDG060
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Rādītāji
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts - piešķirtais (mēnesī)
Līdz 1995. gadam (ieskaitot) valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem un bērniem invalīdiem tika piešķirta sociālā pensija. 1993., 1994., 1995. gadā uzrādīts vidēji mēnesī izmaksātās pensijas apmērs.
Bērna kopšanas un vecāku pabalsts kopā - piešķirtais (mēnesī)
Vecāku pabalsts tiek izmaksāts no 2008.gada.
..bērna kopšanas un vecāku pabalsts par bērnu līdz 1 gada vecumam - piešķirtais (mēnesī)
Sākot no 2014.gada dati nav pieejami sakarā ar izmaiņām pabalstu izsniegšanas regulējumā (no 2014.gada 1.oktobra)
..bērna kopšanas pabalsts par bērnu vecumā līdz 1,5 gadam- piešķirtais mēnesī
Līdz 2005. gadam pabalstu saņēmēju skaits par bērnu vecumā līdz 1,5 gadiem.
No 2005. līdz 2014. gada 30. septembrim - pabalstu saņēmēju skaits par bērnu vecumā līdz 1 gadam.
No 2014. gada 1. oktobra sociāli apdrošinātiem vecākiem par viena un tā paša bērna kopšanu vienlaikus piešķir vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu.
..bērna kopšanas pabalsts par bērnu vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem - piešķirtais (mēnesī)
No 2008. gada līdz 2014. gada 30. septembrim - pabalstu saņēmēju skaits par bērnu vecumā līdz 1 gadam.
No 2014. gada 1. oktobra vecāku pabalsta saņēmējiem tiek dota iespēja izvēlēties pabalsta saņemšanas ilgumu:
1) līdz 1 gada vecumam;
2) līdz 1.5 gada vecumam.
..vecāku pabalsts par bērnu- piešķirtais mēnesī
Līdz 2005. gadam pabalstu saņēmēju skaits par bērnu vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem.
No 2005. līdz 2014. gada 30. septembrim - pabalsts par bērnu vecumā no 1 līdz 2 gadiem.
Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu - invalīdu - piešķirtā (mēnesī)
Pabalsti tiek izmaksāti no sociālās apdrošināšanas budžeta līdzekļiem.
Slimības pabalsts (dienā) - izmaksātais
Pabalsti tiek izmaksāti no sociālās apdrošināšanas budžeta līdzekļiem.
Maternitātes pabalsts (dienā) - izmaksātais
Pabalsti tiek izmaksāti no sociālās apdrošināšanas budžeta līdzekļiem.
Paternitātes pabalsts (dienā) - izmaksātais
Pabalsti tiek izmaksāti no sociālās apdrošināšanas budžeta līdzekļiem.
Gads: 2007 , Rādītāji: Bērna kopšanas un vecāku pabalsts kopā - piešķirtais (mēnesī)
2007.gada IV ceturkšņa radītāji.
Gads: 2007 , Rādītāji: ..bērna kopšanas un vecāku pabalsts par bērnu līdz 1 gada vecumam - piešķirtais (mēnesī)
2007.gada IV ceturkšņa radītāji.
Gads: 2007 , Rādītāji: ..bērna kopšanas pabalsts par bērnu vecumā līdz 1,5 gadam- piešķirtais mēnesī
2007.gada IV ceturkšņa radītāji.
Gads: 2007 , Rādītāji: Piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem - piešķirtā (mēnesī)
2007.gada IV ceturkšņa radītāji.