1. IZG070. Vispārizglītojošās skolas (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4789 Izmaiņas veiktas: 05.08.2020.

  1. Rādītāji: Skolu skaits, ..vidusskolas, Skolēnu skaits, skolēnu skaits 1.- 9. klasē, ..., Pedagoģisko darbinieku skaits (6)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)


 2. IZG080. Vispārizglītojošās dienas skolas (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6307 Izmaiņas veiktas: 05.08.2020.

  1. Rādītāji: Skolu skaits, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas, ..., Pedagoģisko darbinieku skaits (11)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)


 3. IZG081. Izglītojamie pēc vecuma vispārizglītojošās dienas apmācības programmās (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4505 Izmaiņas veiktas: 05.08.2020.

  1. Vecums (gadi): Pavisam, 6 gadi, 7 gadi, 8 gadi, ..., 22 gadi un vecāki (18)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2019 (7)
  3. Dzimums: Pavisam, ..sievietes, (2)


 4. IZG090. Izglītojamo skaits vispārizglītojošajās dienas skolās pa klasēm (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8902 Izmaiņas veiktas: 05.08.2020.

  1. Dzimums: Pavisam, zēni, meitenes, (3)
  2. Gads: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2019 (22)
  3. Mācību klase: PAVISAM, 1.klase, 2.klase, 3.klase, ..., 12.klase (13)


 5. IZG100. Vispārizglītojošo dienas skolu skolēnu sadalījums pēc mācību valodas (mācību gada sākumā; bez speciālajām skolām un klasēm)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5926 Izmaiņas veiktas: 05.08.2020.

  1. Rādītāji: SKOLĒNU SKAITS, Skolās ar latviešu mācību valodu, Skolās ar krievu mācību valodu, Skolās ar latviešu un krievu mācību valodu (jauktajās skolās), ..., Skolās ar citu mācību valodu (7)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)


 6. IZG110. Svešvalodu apguve vispārizglītojošajās skolās (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11023 Izmaiņas veiktas: 05.08.2020.

  1. Apgūstamā valoda: Angļu, Arābu, Dāņu, Franču, ..., Zviedru (18)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)
  3. Rādītāji: Skolu skaits, Skolēnu skaits, skolēnu skaits 1.- 9.klasē, skolēnu skaits 10.-12.klasē, (4)


 7. IZG120. Vakara (maiņu) vispārizglītojošās skolas (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4015 Izmaiņas veiktas: 05.08.2020.

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)
  2. Rādītāji: Skolu skaits, Audzēkņu skaits, (2)


 8. IZG130. Izglītojamo skaits vispārizglītojošajās vakara (maiņu) skolās pa klasēm (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6565 Izmaiņas veiktas: 05.08.2020.

  1. Dzimums: PAVISAM, vīrieši, sievietes, (3)
  2. Gads: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2019 (22)
  3. Mācību klase: PAVISAM, 1.-4.klase, 5.klase, 6.klase, ..., 12.klase (10)


 9. IZG131. Izglītojamie pēc vecuma vakara un neklātienes apmācības programmās (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4248 Izmaiņas veiktas: 05.08.2020.

  1. Vecums, gadi: Pavisam, 6 gadi, 7 gadi, 8 gadi, ..., 22 gadi un vecāki (18)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2019 (7)
  3. Dzimums: Pavisam, ..sievietes, (2)


 10. IZG140. Mācības otrajā maiņā un pagarinātās darba dienas grupās vispārizglītojošajās skolās (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4837 Izmaiņas veiktas: 05.08.2020.

  1. Rādītāji: Skolu skaits, kur mācības notiek otrā maiņā, Skolēnu skaits, kuri mācās otrajā maiņā, Skolu skaits, kurās ir pagarinātās darba dienas grupas, Pagarinātās dienas grupu skaits, Skolēnu skaits pagarinātās darba dienas grupās (5)
  2. Gads: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2019 (31)


 11. IZG150. Vispārizglītojošo skolu informatizācija (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6155 Izmaiņas veiktas: 05.08.2020.

  1. Rādītāji: Skolu skaits, kurās ir datori, Skolu skaits, kurās ir datorklases, Datorklašu skaits vispārizglītojošajās skolās, Datoru skaits vispārizglītojošajās skolās, ..., ...10.-12.klasē (13)
  2. Gads: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2019 (21)


 12. IZG160. Otrgadnieku un trešgadnieku skaits vispārizglītojošajās skolās (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7314 Izmaiņas veiktas: 05.08.2020.

  1. Rādītāji: Otrgadnieku un trešgadnieku skaits-pavisam, dienas skolās, vakara (maiņu) skolās, (3)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  3. Mācību klase: Pavisam, 1.klase, 2.klase, 3.klase, ..., 12.klase (13)


 13. IZG170. Vispārizglītojošo skolu beigušo skaits (neieskaitot speciālās skolas un klases)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4948 Izmaiņas veiktas: 05.08.2020.

  1. Rādītāji: Beiguši pamatskolu - pavisam, dienas pamatskolu, vakara pamatskolu, Beiguši vidusskolu - pavisam, ..., vakara vidusskolu (6)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)


 14. IZG180. Pamatskolu un vidusskolu beigušo turpmākā izglītība (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5792 Izmaiņas veiktas: 05.08.2020.

  1. Rādītāji: Visi pamatskolas beigušie, ..mācības turpina vidusskolās, ..mācības turpina profesionālās izglītības iestādēs, ..mācības neturpina, ..., ..mācības neturpina. (8)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)


 15. IZG190. Skolotāju skaits vispārizglītojošajās skolās (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6106 Izmaiņas veiktas: 05.08.2020.

  1. Rādītāji: Skolotāju skaits vispārizglītojošajās skolās, ..sievietes vispārizglītojošajās skolās, dienas skolās, ..sievietes dienas skolās, ..., ..vakara (maiņu) skolās 10.-12.klasēs (15)
  2. Gads: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2019 (22)


 16. IZG200. Vispārizglītojošo skolu skaits statistiskajos reģionos un republikas pilsētās (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 16124 Izmaiņas veiktas: 05.08.2020.

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)
  3. Skolas: VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS SKOLAS, dienas skolas, ..sākumskolas, ..pamatskolas, ..., vakara (maiņu) skolas (7)


 17. IZG210. Vispārizglītojošo skolu skolēnu skaits statistiskajos reģionos un republikas pilsētās (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 23073 Izmaiņas veiktas: 05.08.2020.

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)
  3. Skolas: VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS SKOLĀS, dienas skolās, ..sākumskolās, ..pamatskolās, ..., vakara (maiņu) skolās (7)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement