1. IZG220. Profesionālās izglītības iestādes

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 15269 Izmaiņas veiktas: 25.03.2020.

  1. Gads: 1990, 1991, 1992/93, 1993/94, ..., 2019/20 (30)
  2. Rādītāji: Iestāžu skaits (mācību gada sākumā), Audzēkņu skaits (mācību gada sākumā), Uzņemti audzēkņi, Beiguši profesionālās izglītības iestādes, (4)


 2. IZG221. Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu sadalījums pēc vecuma un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8579 Izmaiņas veiktas: 16.04.2020.

  1. Vecums: PAVISAM, 15 gadi un jaunāki, 16 gadi, 17 gadi, ..., 31 gads un vecāki (18)
  2. Gads: 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, ..., 2019/20 (11)
  3. Rādītāji: Uzņemti, Audzēkņu skaits, Beiguši, (3)
  4. Dzimums: Pavisam, ..sievietes, (2)


 3. IZG222. Profesionālo izglītības iestāžu pedagoģiskie darbinieki (pamatdarbā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3575 Izmaiņas veiktas: 16.04.2020.

  1. Mācību gads: 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, ..., 2019/20 (20)
  2. Pedagoģiskie darbinieki: Pavisam, ..sievietes, (2)


 4. IZG230. Profesionālo izglītības iestāžu uzņemto, izglītojamo un beigušo skaits pa izglītības tematiskajām grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11955 Izmaiņas veiktas: 16.04.2020.

  1. Gads: 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, ..., 2019/20 (23)
  2. Mācību nozare: PAVISAM, vispārējā izglītība, humanitārās zinātnes un māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības, ..., pārējās tematiskās grupas (10)
  3. Rādītāji: Uzņemti mācību iestādēs, Audzēkņu skaits (mācību gada sākumā), Beiguši mācību iestādes, (3)
  4. Dzimums: Pavisam, ..sievietes, (2)


 5. IZG231. Profesionālās izglītības iestādēs uzņemto audzēkņu sadalījums pēc iepriekšējās mācību iestādes atrašanās vietas (2010./11.-2017./18. m.g.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4381 Izmaiņas veiktas: 05.03.2018.

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (17)
  2. Gads: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, ..., 2017/18 (8)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement