IZG040. Pirmsskolas izglītības iestādes statistiskajos reģionos un republikas pilsētās (mācību gada sākumā)
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Teritoriālā vienība

Kopā 16 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 28 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Rādītāji

Kopā 3 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
28.10.2020.
Datus sagatavoja:
Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļa
Mērvienība:
skaits
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
IZG040
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Sākot no 2002. gada, ieskaitīti bērni obligātajā pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošanā skolai pirmsskolas izglītības iestādēs, pirmsskolas grupās vispārizglītojošās skolās un interešu izglītības
iestādēs.
No 1992. gada līdz 2001. gadam, kopējais pedagoģisko darbinieku skaits pašvaldību un privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs.
No 2002. gada līdz 2016. gadam, pedagoģisko darbinieku skaits (pamatdarbā) valsts, pašvaldību un privātajās pirmsskolas iestādēs.
No 2017. gada, kopējais pedagoģisko darbinieku skaits pašvaldību un privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs.

Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi