1. IZG030. Pirmsskolas izglītības iestādes (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5795 Izmaiņas veiktas: 28.10.2020.

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)
  2. Rādītāji: Pirmsskolas izglītības iestāžu skaits, Bērnu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs, tūkst., (2)
  3. Pilsētas, Lauki: PAVISAM, Pilsētās, Laukos, (3)


 2. IZG040. Pirmsskolas izglītības iestādes statistiskajos reģionos un republikas pilsētās (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 12306 Izmaiņas veiktas: 28.10.2020.

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  2. Gads: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  3. Rādītāji: Iestāžu skaits, Bērnu skaits, Pedagoģisko darbinieku skaits (pamatdarbā), (3)


 3. IZG041. Bērni pēc vecuma pirmsskolas izglītības iestādēs (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3439 Izmaiņas veiktas: 28.10.2020.

  1. Vecums, gadi: Pavisam, vecumā no 0, 1 gads, 2 gadi, ..., 8 gadi (10)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)


 4. IZG050. Mācību valoda pirmsskolas izglītības iestādēs (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6541 Izmaiņas veiktas: 28.10.2020.

  1. Rādītāji: Bērnu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs, ..ar latviešu mācību valodu, ..ar krievu mācību valodu, ..ar latviešu un krievu mācību valodu (jauktās), ..., ..ar citu mācību valodu (6)
  2. Gads: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement