1. PIA60. Piedalīšanās pieaugušo izglītībā pēc dzimuma, vecuma, izglītības līmeņa un nodarbinātības statusa

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5957 Izmaiņas veiktas: 23.04.2019.

  1. Sociāldemogrāfiskie rādītāji: PAVISAM, vīrieši, sievietes, 25-34 gadi, ..., ekonomiski neaktīvi (12)
  2. Gads: 2007, 2011, 2016, (3)
  3. Pieaugušo izglītības aktivitātes: Piedalīšanās formālajā un/vai neformālajā izglītībā, Piedalīšanās formālajā izglītībā, Piedalīšanās neformālajā izglītībā, Nepiedalīšanās pieaugušo izglītībā, (4)
  4. Rādītāji: skaits, tūkst., % no iedzīvotāju skaita attiecīgajā grupā, (2)


 2. PIA61. Ar darbu saistīta piedalīšanās neformālajā izglītībā pēc dzimuma, vecuma, izglītības līmeņa un nodarbinātības statusa

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3706 Izmaiņas veiktas: 01.01.2012.

  1. Sociāldemogrāfiskie rādītāji: PAVISAM, vīrieši, sievietes, 25-34 gadi, ..., ekonomiski neaktīvi (12)
  2. Gads: 2007, 2011, 2016, (3)
  3. Rādītāji: Skaits, tūkst., % no dalībniekiem, (2)


 3. PIA62. Piedalīšanās iemesli neformālajā pieaugušo izglītībā pēc dzimuma, vecuma, izglītības līmeņa (procentos)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6304 Izmaiņas veiktas: 01.01.2012.

  1. Piedalīšanās iemesls: Lai veiktu savu darbu labāk un/vai uzlabotu karjeras iespējas, Iegūt ikdienā noderīgas zināšanas/prasmes, Iegūt vairāk zināšanu/prasmju par to, kas interesē, Iegūt apliecību (sertifikātu), ..., Cits iemesls (14)
  2. Gads: 2007, 2011, 2016, (3)
  3. Sociāldemogrāfiskie rādītāji: PAVISAM, vīrieši, sievietes, 25-34 gadi, ..., zemāka par vidējo vai nav formālās izglītības (9)


 4. PIA63. Vidējais pieaugušo izglītībā pavadītais laiks pēc dzimuma, vecuma, izglītības līmeņa un nodarbinātības statusa (stundas gadā uz vienu dalībnieku)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4100 Izmaiņas veiktas: 01.01.2012.

  1. Sociāldemogrāfiskie rādītāji: PAVISAM, vīrieši, sievietes, 25-34 gadi, ..., ekonomiski neaktīvi (12)
  2. Gads: 2007, 2011, 2016, (3)
  3. Izglītības veids: Formālā un/vai neformālā izglītība, Formālā izglītība, Neformālā izglītība, (3)


 5. PIA64. Vidējās izmaksas dalībniekam par piedalīšanos pieaugušo izglītībā sadalījumā pēc dzimuma, vecuma, izglītības līmeņa un nodarbinātības statusa (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4167 Izmaiņas veiktas: 15.01.2018.

  1. Sociāldemogrāfiskie rādītāji: PAVISAM, vīrieši, sievietes, 25-34 gadi, ..., ekonomiski neaktīvi (12)
  2. Gads: 2007, 2011, 2016, (3)
  3. Izglītības veids: Formālā un/vai neformālā izglītība, Formālā izglītība, Neformālā izglītība, (3)


 6. PIA65. Piedalīšanās pieaugušo izglītībā sadalījumā pa reģioniem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3627 Izmaiņas veiktas: 01.01.2012.

  1. Reģions: PAVISAM, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 2007, 2011, 2016, (3)
  3. Izglītības veids: Formālā un/vai neformālā izglītība, Formālā izglītība, Neformālā izglītība, (3)
  4. Rādītāji: skaits, tūkst., procentos, (2)


 7. PIA66. Mācību aktivitātes sadalījumā pa izglītības jomām (procentos)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4799 Izmaiņas veiktas: 01.01.2012.

  1. Izglītības joma: PAVISAM, Vispārējas programmas, Pedagogu izglītība un izglītības zinātne, Humanitārās zinātnes un māksla, ..., Atteicās atbildēt (18)
  2. Gads: 2007, 2011, (2)
  3. Pieaugušo izglītības aktivitātes: Mācību aktivitātes, ..ar darbu saistītas mācību aktivitātes, (2)
  4. Izglītības veids: Formālā izglītība, Neformālā izglītība, (2)


 8. PIA661. Mācību aktivitātes sadalījumā pa izglītības jomām (ISCED-F 2013, procentos)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4689 Izmaiņas veiktas: 19.12.2017.

  1. Izglītības joma: PAVISAM, Pamata vispārējās programmas (pirmskolas, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas u.tml.), Izglītība, pedagoģija, Mākslas un humanitārās zinātnes, ..., Atteicās atbildēt (13)
  2. Gads: 2016, (1)
  3. Pieaugušo izglītības aktivitātes: Mācību aktivitātes, ..ar darbu saistītas mācību aktivitātes, (2)
  4. Izglītības veids: Formālā izglītība, Neformālā izglītība, (2)


 9. PIA67. Piedalīšanās neformālajā izglītībā pēc mācību aktivitāšu skaita sadalījumā pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3612 Izmaiņas veiktas: 01.01.2012.

  1. Aktivitāšu skaits: PAVISAM, Respondenti, kuri piedalījās vienā aktivitātē, Respondenti, kuri piedalījās divās aktivitātēs, Respondenti, kuri piedalījās trijās aktivitātēs, Respondenti, kuri piedalījās četrās un vairāk aktivitātēs (5)
  2. Gads: 2007, 2011, (2)
  3. Dzimums: PAVISAM, vīrieši, sievietes, (3)
  4. Rādītāji: skaits tūkst., procentos, (2)


 10. PIA68. Pieaugušo izglītībā pavadītais laiks sadalījumā pa izglītības jomām (procentos)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4404 Izmaiņas veiktas: 01.01.2012.

  1. Izglītības joma: PAVISAM, Vispārējas programmas, Pedagogu izglītība un izglītības zinātne, Humanitārās zinātnes un māksla, ..., Atteicās atbildēt (18)
  2. Gads: 2007, 2011, (2)
  3. Izglītības veids: Formālā un/vai neformālā izglītība, Formālā izglītība, Neformālā izglītība, (3)


 11. PIA681. Pieaugušo izglītībā pavadītais laiks sadalījumā pa izglītības jomām (ISCED-F 2013, procentos)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4452 Izmaiņas veiktas: 15.01.2018.

  1. Izglītības joma: PAVISAM, Pamata vispārējās programmas (pirmskolas, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas u.tml.), Izglītība, pedagoģija, Mākslas un humanitārās zinātnes, ..., Atteicās atbildēt (14)
  2. Gads: 2016, (1)
  3. Izglītības veids: Formālā un/vai neformālā izglītība, Formālā izglītība, Neformālā izglītība, (3)


 12. PIA69. Vēlēšanās piedalīties pieaugušo izglītībā sadalījumā pēc respondentu dzimuma (procentos)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3326 Izmaiņas veiktas: 01.01.2012.

  1. Vēlēšanās piedalīties: Respondenti, kuri piedalījās pieaugušo izglītībā un vēl gribētu piedalīties, Respondenti, kuri piedalījās pieaugušo izglītībā, bet vairāk negribētu piedalīties, Respondenti, kuri nepiedalījās pieaugušo izglītībā, bet gribētu piedalīties, Respondenti, kuri nepiedalījās pieaugušo izglītībā un negribētu piedalīties, (4)
  2. Gads: 2007, 2011, 2016, (3)
  3. Dzimums: PAVISAM, vīrieši, sievietes, (3)


 13. PIA70. Faktori, kas traucē piedalīties pieaugušo izglītībā, sadalījumā pēc dzimuma, vecuma un izglītības līmeņa (procentos)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6649 Izmaiņas veiktas: 15.01.2018.

  1. Faktori, kas traucē piedalīties: Apmācības bija pārāk dārgas, nevarēja atļauties, Apmācības nevarēja savienot ar darba grafiku, Nebija laika ģimenes apstākļu dēļ, Netika piedāvāts piemērots izglītības vai apmācības pasākums, ..., Citi (13)
  2. Gads: 2007, 2011, 2016, (3)
  3. Sociāldemogrāfiskie rādītāji: PAVISAM, vīrieši, sievietes, 25-34 gadi, ..., zemāka par vidējo vai nav formālās izglītības (9)


 14. PIA71. Faktoru, kas traucē piedalīties pieaugušo izglītībā, sadalījums pēc nozīmīguma (procentos)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6610 Izmaiņas veiktas: 15.01.2018.

  1. Faktori,kas traucē piedalīties: PAVISAM, Apmācības bija pārāk dārgas, nevarēja atļauties, Nebija laika ģimenes apstākļu dēļ, Apmācības nevarēja savienot ar darba grafiku, ..., Citi (14)
  2. Gads: 2007, 2011, 2016, (3)
  3. Sociāldemogrāfiskie rādītāji: Kopā, vīrieši, sievietes, 25-34 gadi, ..., zemāka par vidējo vai nav formālās izglītības (9)


 15. PIA72. Interese par mācīšanās iespējām sadalījumā pēc dzimuma, vecuma un izglītības līmeņa (procentos)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3860 Izmaiņas veiktas: 01.01.2012.

  1. Sociāldemogrāfiskie rādītāji: PAVISAM, vīrieši, sievietes, 25-34 gadi, ..., ekonomiski neaktīvi (12)
  2. Gads: 2007, 2011, 2016, (3)
  3. Interese par mācīšanos: Jā, meklēju informāciju, Nē, nemeklēju informāciju, Atteicās atbildēt, (3)


 16. PIA73. Attieksme pret mācīšanos sadalījumā pēc dzimuma, vecuma, izglītības līmeņa un nodarbinātības statusa (procentos)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4908 Izmaiņas veiktas: 01.01.2012.

  1. Attieksme pret mācīšanos: Ja gribat būt veiksmīgs darbā, nepieciešams turpināt uzlabot savas zināšanas, Darba devējiem jābūt atbildīgiem par savu darbinieku apmācību, Cilvēkiem, kuri turpina mācīties, būdami jau pieauguši, ir lielākas iespējas izvairīties no bezdarba, Izglītība un apmācība var palīdzēt ikdienā, ..., Cilvēkiem jābūt gataviem maksāt kaut ko par pieaugušo izglītību (8)
  2. Gads: 2007, (1)
  3. Sociāldemogrāfiskie rādītāji: PAVISAM, vīrieši, sievietes, 25-34 gadi, ..., ekonomiski neaktīvi (12)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement