1. IZG240. Augstskolas un koledžas (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7702 Izmaiņas veiktas: 05.03.2020.

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)
  2. Rādītāji: AUGSTSKOLU UN KOLEDŽU SKAITS, Studentu skaits - pavisam, ..studenti pilna laika studijās, ..studenti nepilna laika studijās, ..., ..ieguvuši grādu/kvalifikāciju nepilna laika studijās (11)


 2. IZG241. Augstskolu un koledžu studentu sadalījums pēc vecuma un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11802 Izmaiņas veiktas: 05.03.2020.

  1. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2019 (11)
  2. Vecums: PAVISAM, 17 gadi un jaunāki, 18 gadi, 19 gadi, ..., 40 gadi un vecāki (25)
  3. Rādītāji: Uzņemti, Studentu skaits, Grādu vai kvalifikāciju ieguvušie, (3)
  4. Dzimums: Pavisam, ..sievietes, (2)


 3. IZG250. Augstākās mācību iestādes sadalījumā pēc juridiskā statusa (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11736 Izmaiņas veiktas: 05.03.2020.

  1. Rādītāji: Iestāžu skaits, Studentu skaits, Uzņemti, Grādu vai kvalifikāciju ieguvušie, (4)
  2. Mācību iestādes juridiskais statuss: PAVISAM, Valsts dibinātās augstskolas, Juridisko personu dibinātās augstskolas, Valsts dibinātās koledžas, Juridisko personu dibinātās koledžas (5)
  3. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)


 4. IZG260. Studentu skaits augstskolās un koledžās sadalījumā pa mācību maksas finansējuma veidiem (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5259 Izmaiņas veiktas: 05.03.2020.

  1. Gads: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Rādītāji: Skaits (mācību gada sākumā), %, (2)
  3. Finansējuma veids: Pavisam, Mācījās par valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, Mācījās par personīgiem līdzekļiem, (3)


 5. IZG270. Studentu skaits pa izglītības tematiskajām grupām augstskolās un koledžās (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10109 Izmaiņas veiktas: 05.03.2020.

  1. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2019 (23)
  2. Studiju nozare: PAVISAM, izglītība, humanitārās zinātnes un māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības, ..., citur neklasificētās tematiskās grupas (10)
  3. Rādītāji: Studentu skaits, ..sievietes, Pilna laika studijas, Nepilna laika studijas, (4)


 6. IZG280. Augstskolās un koledžās uzņemto studentu skaits pa izglītības tematiskajām grupām (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5234 Izmaiņas veiktas: 05.03.2020.

  1. Studiju nozare: PAVISAM, izglītība, humanitārās zinātnes un māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības, ..., citur neklasificētās tematiskās grupas (10)
  2. Gads: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2019 (22)


 7. IZG290. Grādu vai kvalifikāciju ieguvušo studentu skaits pa izglītības tematiskajām grupām augstskolās un koledžās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6400 Izmaiņas veiktas: 05.03.2020.

  1. Dzimums: Pavisam, ..sievietes, (2)
  2. Studiju nozare: PAVISAM, izglītība, humanitārās zinātnes un māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības, ..., citur neklasificētās tematiskās grupas (10)
  3. Gads: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2019 (22)


 8. IZG301. Augstskolās, koledžās uzņemto studentu sadalījums pēc dzīvesvietas (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3925 Izmaiņas veiktas: 05.03.2020.

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (17)
  2. Gads: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)


 9. IZG310. Ārvalstu studentu skaits Latvijas augstskolās (mācību gada sākumā), 1995./96.-2013./14. m.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 17025 Izmaiņas veiktas: 01.01.2015.

  1. Rādītāji: STUDENTU KOPSKAITS, tai skaitā ārvalstu studenti, Afganistāna, Albānija, ..., citur neklasificēta teritorija (bezvalstnieks) (124)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2013 (19)


 10. IZG311. Mobilo studentu skaits Latvijas augstskolās (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10691 Izmaiņas veiktas: 05.03.2020.

  1. Rādītāji: STUDENTU KOPSKAITS, Mobilie studenti, ..Afganistāna, ..Albānija, ..., ..Zviedrija (127)
  2. Gads: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)


 11. IZG320. Akadēmiskā personāla skaits (pamatdarbā) augstskolās un koledžās (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 18059 Izmaiņas veiktas: 05.03.2020.

  1. Augstskolas un koledžas: PAVISAM, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Daugavpils Universitāte, ..., Vadības koledža (75)
  2. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2019 (23)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement