ISG060. Privāto mājsaimniecību kopējais skaits un mājsaimniecības vidējais lielums statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, laukos un pilsētās
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Teritoriālā vienība

Kopā 129 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 25 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Rādītāji Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 3 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
31.07.2020.
Datus sagatavoja:
Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļa
Mērvienība:
.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
ISG060
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Mājsaimniecības vidējā lieluma rādītāja aprēķins:
Līdz 2014. gadam:
Mājsaimniecība - vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz mājsaimniecības izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi.
Mājsaimniecības vidējais lielums - aprēķināts, izmantojot lielāko mājsaimniecību apsekojumu datus.
Sākot ar 2015.gadu:
Mājsaimniecība - visi vienā mājoklī dzīvojošie (viena vai vairākas personas) neatkarīgi no tā kā tiek segti mājsaimniecības izdevumi.
Mājsaimniecības vidējais lielums - aprēķināts atbilstoši CSP iedzīvotāju skaita novērtējumam.
Iedzīvotāju skaits privātajās mājsaimniecībās - aprēķināts, izmantojot CSP veikto pastāvīgo iedzīvotāju skaita novērtējumu, kā arī informāciju no Iedzīvotāju reģistra un administratīvajiem datu avotiem par personām kolektīvajās mājsaimniecībās.
Sākot ar 2016. gadu (mājsaimniecību skaits un vidējais lielums reģionos) mājsaimniecību skaita un vidējā lieluma rādītāji reģionos nav salīdzināmi ar iepriekšējo gadu rādītājiem.
2016. gada trešajā ceturksnī, realizējot projektu 'Teritoriālās statistikas (galvenokārt pilsētas) iegūšana', pārskatīts esošais algoritms iedzīvotāju teritoriālā izvietojuma - faktiskās dzīvesvietas aprēķināšanai. Algoritms papildināts, nodrošinot precīzāku iedzīvotāju skaita novērtējumu pagastos, novados, pilsētās un reģionos. Atbilstoši jaunajam algoritmam veikti pārrēķini rādītājiem uz 2016. gada sākumu, tai skaitā mājsaimniecību lielums un iedzīvotāju skaits privātajās mājsaimniecībās.
30.10.2017. precizēti dati par privāto mājsaimniecību skaitu un to vidējo lielumu 2015. - 2017. gadā, jo precizēts privāto mājsaimniecību lieluma aprēķins.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Teritoriālā vienība
Republikas pilsētas
Izņemot Rīgu
Rādītāji
Mājsaimniecību kopējais skaits, tūkst.
Gada sākumā