1. IRG010. Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas vecuma grupās statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, 21 attīstības centrā un novados gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 1363058 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Gads: 15.01.1970, 1979, 17.01.1979, 1981, ..., 2020 (38)
  2. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (147)
  3. Skaits un īpatsvars: Iedzīvotāju skaits, Īpatsvars, %, (2)
  4. Vecuma grupa: Pavisam, Līdz darbspējas vecumam, Darbspējas vecumā, Virs darbspējas vecuma, ..., >65 (7)
  5. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 2. IRG020. Demogrāfiskās slodzes līmenis statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 76633 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  3. Galvenās vecuma grupas: Pavisam, Līdz darbspējas vecumam, Virs darbspējas vecuma, (3)


 3. IRG030. Vidējais vecums un iedzīvotāju skaits pēc vecuma un dzimuma statistiskajos reģionos un republikas pilsētās gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 1658965 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Gads: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2020 (50)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)
  4. Vecums: Vidējais vecums, Pavisam, 0-4, 5-9, ..., >100 (122)


 4. IRG040. Iedzīvotāju skaits pēc vecuma grupām un dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 134567 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  3. Galvenās vecuma grupas: 0-6, 7-18, 13-25, 15-24, ..., >65 (7)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 5. IRG049. Pastāvīgo iedzīvotāju dzimšanas valsts gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7972 Izmaiņas veiktas: 02.06.2020.

  1. Dzimšanas valsts: Pavisam, Latvija, Ārvalstīs dzimuši, .ES-27 (no 2020.g.), bez Latvijas, ..., Nezināma (58)
  2. Gads: 2000, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)


 6. IRG050. Iedzīvotāju skaits pēc dzimuma, vecuma grupām un dzimšanas valsts gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 54543 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2020 (13)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., >85 (19)
  3. Dzimšanas valsts: Pavisam, Latvijā dzimuši, Ārvalstīs dzimuši, ES-27 (no 2020.g.), bez Latvijas, ..., Cita (13)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 7. IRG060. Iedzīvotāju skaits pēc dzimšanas valsts statistiskajos reģionos un republikas pilsētās gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 15908 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2020 (9)
  2. Dzimšanas valsts: Pavisam, Latvijā dzimušie, Ārvalstīs dzimuši, .ES-27 (no 2020.g.), bez Latvijas, ..., .Citā valstī dzimušie (13)
  3. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)


 8. IRG069. Pastāvīgie iedzīvotāji pēc tautības gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9221 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Tautība: Pavisam, Latvieši, Amerikāņi, Angļi, ..., Citas tautības (53)
  2. Gads: 1935, 1959, 1970, 1979, ..., 2020 (16)


 9. IRG070. Atsevišķu tautību iedzīvotāju skaits, tā izmaiņas un dabiskās kustības galvenie rādītāji

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11166 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Gads: 1980, 1985, 1986, 1987, ..., 2020 (37)
  2. Rādītāji: Iedzīvotāju skaits, Iedzīvotāju skaita izmaiņas, Dabiskais pieaugums, (3)
  3. Tautība: Pavisam, Latvieši, Čigāni (romi), Baltkrievi, ..., Citas tautības, ieskaitot neizvēlētu un nezināmu (10)


 10. IRG080. Iedzīvotāju skaits pēc tautības reģionos, republikas pilsētās, 21 attīstības centrā un novados gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 143155 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (147)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)
  3. Skaits un īpatsvars: Iedzīvotāju skaits, Atsevišķu tautību īpatsvars, %, (2)
  4. Tautība: Pavisam, Latvieši, Čigāni (romi), Baltkrievi, ..., Citas tautības, ieskaitot neizvēlētu un nenorādītu tautību (11)


 11. IRG090. Iedzīvotāju skaits pēc vecuma grupas un tautības gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 19672 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)
  2. Tautība: Pavisam, Latvieši, Baltkrievi, Čigāni (romi), ..., Neizvēlēta, nezināma (12)
  3. Vecuma grupa: Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., >85 (19)


 12. IRG100. Latviešu skaits un īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā Latvijā un Rīgā gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 14870 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Gads: 1920, 1921, 1922, 1923, ..., 2020 (101)
  2. Latvija/ Rīga: Latvija, Rīga, (2)
  3. Rādītāji: Iedzīvotāju skaits, Latviešu skaits, Latviešu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā, %, (3)


 13. IRG109. Pastāvīgo iedzīvotāju valstiskā piederība gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8704 Izmaiņas veiktas: 02.06.2020.

  1. Valstiskā piederība: Pavisam, Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, bezvalstnieki, ..., ..pārējās valstis (50)
  2. Gads: 2000, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)


 14. IRG110. Iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības un tautības gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9055 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)
  2. Valstiskā piederība: Pavisam, Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, Cita, (4)
  3. Tautība: Pavisam, Latvieši, Čigāni (romi), Baltkrievi, ..., Cita (11)
  4. Skaits un %: Skaits, %, (2)


 15. IRG120. Iedzīvotāju skaits pēc dzimuma, vecuma grupām un valstiskās piederības gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 103418 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2020 (25)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., >85 (19)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)
  4. Valstiskā piederība: Pavisam, Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, Amerikas Savienoto Valstu pilsoņi, ..., Citas valsts pilsoņi (12)


 16. IRG130. Iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības statistiskajos reģionos un republikas pilsētās gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11223 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2020 (9)
  2. Valstiskā piederība: Pavisam, Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, Cita, (4)
  3. Skaits un īpatsvars: Skaits, Īpatsvars, %, (2)
  4. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)


 17. IRG140. Iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības un dzimšanas valsts gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 26297 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Pilsonība: Pavisam, Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, Krievijas pilsoņi, ..., Baltkrievijas pilsoņi (7)
  2. Dzimšanas valsts: Pavisam, ES-27 (no 2020.g.), Latvijā dzimušie, ES-27 (no 2020.g.), bez Latvijas, ..., Nezināma valsts (50)
  3. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)


 18. IRG150. Iedzīvotāju skaits pēc dzimuma, vecuma grupas un ģimenes stāvokļa reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3799837 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, līdz 14, 15-19, 20-24, ..., >85 (17)
  3. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Rīga, Pierīgas reģions, ..., Zilupes novads (126)
  4. Rādītāji: Skaits, Īpatsvars, %, (2)
  5. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  6. Ģimenes stāvoklis: Pavisam, Neprecējušies (-šās), Precējušies (-šās), Šķirti (-tas), ..., Nezināms (6)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement