VF050c. Vispārējās valdības sektora darījumi pa ceturkšņiem (milj. euro)
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Rādītāji Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 28 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Gads/Ceturksnis Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 23 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
30.09.2020.
Datus sagatavoja:
Valsts finanšu daļa
Mērvienība:
milj. euro
Nākamā atjaunināšana
30.12.2020.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
VF050c
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Rādītāji
IEŅĒMUMI
Darījumi, kas ietekmē neto vērtību
..Saņemamie nodokļi
Darījumi, kas ietekmē neto vērtību
..Saņemamās neto sociālās iemaksas
Darījumi, kas ietekmē neto vērtību
..Saņemamās dotācijas
Darījumi, kas ietekmē neto vērtību
..Citi ieņēmumi
Darījumi, kas ietekmē neto vērtību
IZDEVUMI
Darījumi, kas ietekmē neto vērtību
..Maksājamais darba ņēmēju atalgojums
Darījumi, kas ietekmē neto vērtību
..Starppatēriņš
Darījumi, kas ietekmē neto vērtību
..Pamatkapitāla patēriņš
Darījumi, kas ietekmē neto vērtību
..Maksājamie procenti
Darījumi, kas ietekmē neto vērtību
..Maksājamās subsīdijas
Darījumi, kas ietekmē neto vērtību
..Maksājamās dotācijas
Darījumi, kas ietekmē neto vērtību
..Maksājamie sociālie pabalsti
Darījumi, kas ietekmē neto vērtību
..Citi izdevumi
Darījumi, kas ietekmē neto vērtību
NEFINANŠU AKTĪVU NETO IEGĀDE
Darījumi ar nefinanšu aktīviem
..Pamatlīdzekļi
Darījumi ar nefinanšu aktīviem
..Krājumu pārmaiņas
Darījumi ar nefinanšu aktīviem
..Vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi
Darījumi ar nefinanšu aktīviem
..Neražoto nefinanšu aktīvu iegādes mīnus atsavinājumi
Darījumi ar nefinanšu aktīviem
FINANŠU AKTĪVU NETO IEGĀDE
Darījumi ar finanšu aktīviem un saistībām (finansējums)
..Iekšzemes finanšu aktīvu neto iegāde
Darījumi ar finanšu aktīviem un saistībām (finansējums)
..Ārzemju finanšu aktīvu neto iegāde
Darījumi ar finanšu aktīviem un saistībām (finansējums)
SAISTĪBU NETO RAŠANĀS
Darījumi ar finanšu aktīviem un saistībām (finansējums)
..Iekšzemes saistību neto rašanās
Darījumi ar finanšu aktīviem un saistībām (finansējums)
..Ārzemju saistību neto rašanās
Darījumi ar finanšu aktīviem un saistībām (finansējums)