1. IKG10_010. Iekšzemes kopprodukts pavisam, uz vienu iedzīvotāju un uz vienu nodarbināto

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5588 Izmaiņas veiktas: 09.03.2020.

  1. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)
  2. Rādītāji: Pavisam, tūkst. euro, Uz vienu iedzīvotāju, euro, Uz vienu nodarbināto, euro, (3)
  3. Vērtības: faktiskajās cenās, iepriekšējā gada cenās, 2015.g. salīdzināmajās cenās, (3)


 2. IKG10_020. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta, (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8530 Izmaiņas veiktas: 28.02.2020.

  1. Vērtības: faktiskajās cenās, iepriekšējā gada cenās, 2015.g. salīdzināmajās cenās, (3)
  2. Rādītāji: IEKŠZEMES KOPPRODUKTS, …preču un pakalpojumu izlaide (+), …starppatēriņš (-), Pievienotā vērtība (=), ..., Produktu subsīdijas (-) (6)
  3. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)


 3. IKG10_030. Iekšzemes kopprodukts no izlietojuma aspekta (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10980 Izmaiņas veiktas: 20.04.2020.

  1. Vērtības: faktiskajās cenās, iepriekšējā gada cenās, 2015.gada salīdzināmajās cenās, (3)
  2. Rādītāji: IEKŠZEMES KOPPRODUKTS, Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi, Bezpeļņas organizāciju, kas apkalpo mājsaimniecības, galapatēriņa izdevumi, Valsts pārvaldes iestāžu galapatēriņa izdevumi, ..., Preču un pakalpojumu imports (mīnus) (9)
  3. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)


 4. IKG10_040. Iekšzemes kopprodukta ienākumu aspekts (faktiskajās cenās; tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5298 Izmaiņas veiktas: 20.04.2020.

  1. Rādītāji: IEKŠZEMES KOPPRODUKTS, Darbinieku atalgojums, ..darba alga, ..darba devēju sociālās iemaksas, ..., Subsīdijas (-) (7)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)


 5. IKG10_050. Preču un pakalpojumu izlaide, starppatēriņš un pievienotā vērtība pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 47397 Izmaiņas veiktas: 28.02.2020.

  1. Vērtības: faktiskajās cenās, iepriekšējā gada cenās, 2015.g. salīdzināmajās cenās, (3)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): Kopējā pievienotā vērtība (bāzes cenās), Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde; elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana; ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, ..., Mājsaimniecību kā darba devēju darbība (24)
  3. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)
  4. Rādītāji: Preču un pakalpojumu izlaide, Starppatēriņš, Pievienotā vērtība, (3)


 6. IKG10_060. Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 111398 Izmaiņas veiktas: 28.02.2020.

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): Kopējā pievienotā vērtība, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., Mājsaimniecību kā darba devēju darbība (132)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)
  3. Rādītāji: faktiskajās cenās, tūkst. euro, faktiskajās cenās, %, iepriekšējā gada cenās, tūkst. euro, iepriekšējā gada cenās, %, 2015.g. salīdzināmajās cenās, tūkst. euro (5)


 7. IKG10_070. Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība (faktiskajās cenās; tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7381 Izmaiņas veiktas: 25.03.2020.

  1. Rādītāji: IEKŠZEMES KOPPRODUKTS, PLUS: No ārvalstīm saņemtā neto atlīdzība nodarbinātajiem, No ārvalstīm saņemtā atlīdzība nodarbinātajiem (+), Ārvalstīm samaksātā atlīdzība nodarbinātajiem (-), ..., IR: NACIONĀLAIS KOPIENĀKUMS (12)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)


 8. IKG10_080. Iekšzemes kopprodukta apjoma indeksi (2015.g. salīdzināmajās cenās)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3745 Izmaiņas veiktas: 28.02.2020.

  1. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)
  2. Rādītāji: Procentos pret 2015.gadu (2015 = 100), Procentos pret iepriekšējo gadu (iepriekšējais gads = 100), (2)


 9. IKG10_090. Pievienotās vērtības indeksi pa darbības veidiem (procentos pret iepriekšējo gadu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 14847 Izmaiņas veiktas: 28.02.2020.

  1. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): (A-T) Kopējā pievienotā vērtība, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (BDE) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde; elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana; ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, ..., (T) Mājsaimniecību kā darba devēju darbība (24)
  3. Vērtības: Faktiskajās cenās (vērtības indekss), 2015.g. salīdzināmajās cenās (apjoma indekss), (2)


 10. IKG10_100. Iekšzemes kopprodukta deflatori

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 17810 Izmaiņas veiktas: 28.02.2020.

  1. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)
  2. Rādītāji: Iepriekšējā gada cenas = 1, 2015.gada vidējās cenas = 1, (2)
  3. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A..T) Kopējā pievienotā vērtība (bāzes cenās), (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (BDE) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde; elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana; ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, ..., (D.21 - D.31) Produktu nodokļi (mīnus subsīdijas) (26)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement