ATG030. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA2010 un pa BEC 4.red. klasifikācijas kategorijām (tūkst. euro)
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Preču kategorijas Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 23 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Preču plūsma Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 2 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 15 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
28.08.2020.
Datus sagatavoja:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Mērvienība:
Tūkst. EUR
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
ATG030
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

ESA95 - Eiropas kontu sistēma
BEC 4.red. - ANO Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācija
BEC 4.red. preču kategoriju sadalījums pa galvenajām Nacionālo kontu sastāvdaļām:
Kapitālpreces 41, 521
Starppatēriņa preces 111, 121, 21, 22, 31, 322, 42, 53
Patēriņa preces 112, 122, 522, 61, 62, 63
Kategorijas 321 un 51 ir izdalītas atsevišķi, jo šīs preces plaši tiek izmantotas gan ražošanas, gan mājsaimniecību galapatēriņam.
Kategorijā 7 ir apkopotas preces, kuras pēc būtības nav iespējams sagrupēt pēc gala patēriņa veida.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Centrālā statistikas pārvalde informē, ka sakarā ar jaunu respondentu iesniegtu informāciju, tiek mainīti eksporta dati 88. nodaļā (Gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas) par 2018. gada 4. ceturksni. Kopējā preču eksporta vērtība 2018. gada oktobrī mainās no 1204.5 milj. eiro uz 1217.4 milj. eiro, novembrī - no 1213.6 milj. eiro uz 1217.9 milj. eiro, decembrī - no 974.7milj. eiro uz 985.2 milj. eiro.