ZIG010. Iestādes, uzņēmumi un organizācijas, kurās tiek veikts pētniecības darbs
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Sektors

Kopā 4 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 26 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Rādītāji Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 2 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
01.10.2020.
Datus sagatavoja:
Sociālās statistikas datu apstrādes un analīzes daļa
Mērvienība:
skaits
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
ZIG010
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Sektors
Augstākās izglītības sektors
Iekļautas arī augstskolu un koledžu pārziņā esošās zinātniskās iestādes.
Uzņēmējdarbības sektors
Tai skaitā privātais bezpeļņas sektors. 2003.gadā mainīta izlasveida apsekojuma metodoloģija uzņēmējdarbības sektorā. Apsekojumā ir iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuros ir vairāk nekā 10 strādājošie.
Rādītāji
Zinātnisko iestāžu skaits
Dati aprēķināti, balstoties uz normālā darba laika ekvivalenta bāzes.
Zinātniskais personāls
Dati aprēķināti, balstoties uz normālā darba laika ekvivalenta bāzes.
Sektors: PAVISAM , Gads: 2019 , Rādītāji: Zinātnisko iestāžu skaits
Dati laboti 01.10.2020.
Sektors: PAVISAM , Gads: 2019 , Rādītāji: Zinātniskais personāls
Dati laboti 01.10.2020.
Sektors: Uzņēmējdarbības sektors , Gads: 2019 , Rādītāji: Zinātnisko iestāžu skaits
Dati laboti 01.10.2020.
Sektors: Uzņēmējdarbības sektors , Gads: 2019 , Rādītāji: Zinātniskais personāls
Dati laboti 01.10.2020.