1. ZIG01. Iestādes, uzņēmumi un organizācijas, kurās tiek veikts pētniecības darbs

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5477 Izmaiņas veiktas: 01.09.2017

  1. Sektors: PAVISAM, Augstākās izglītības sektors, Valsts sektors, Uzņēmējdarbības sektors, (4)
  2. Gads: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2016 (23)
  3. Rādītāji: Zinātnisko iestāžu skaits, Zinātniskais personāls, (2)


 2. ZIG02. Zinātniski pētnieciskajā darbā strādājošo skaits

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11498 Izmaiņas veiktas: 01.09.2017

  1. Sektors: PAVISAM, Augstākās izglītības sektors, Valsts sektors, Uzņēmējdarbības sektors, (4)
  2. Kvalifikācija: Pavisam, zinātniskais personāls, pārējais zinātniskais personāls, ..zinātnes tehniskais personāls, ..zinātni apkalpojošais personāls (5)
  3. Gads: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2016 (24)
  4. Rādītāji: Strādā normālu darba laiku, Strādā nepilnu darba laiku, Strādājošo skaits atbilstoši normālā darba laika ekvivalentam, (3)


 3. ZIG03. Izdevumi zinātniski pētnieciskajam darbam pa sektoriem un to finansējums (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7061 Izmaiņas veiktas: 01.09.2017

  1. Rādītāji: UZŅĒMĒJDARBĪBAS SEKTORS, uzņēmumu finansējums uzņēmējdarbības sektorā, valsts finansējums uzņēmējdarbības sektorā, ārvalstu finansējums uzņēmējdarbības sektorā, ..., ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBA IZMAKSAS PROCENTOS NO IKP (19)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)


 4. ZIG031. Izdevumi pētniecībai sadalījumā pa sektoriem un pētījumu veidiem (tūkst. eiro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3680 Izmaiņas veiktas: 01.09.2017

  1. Sektors: Pavisam, Augstākās izglītības sektors, Valsts sektors, Uzņēmējdarbības sektors, (4)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2016 (7)
  3. Pētījumu veids: Pavisam, fundamentālie pētījumi, lietišķie pētījumi, eksperimentālās izstrādnes, (4)


 5. ZIG032. Zinātniskais personāls (zinātnieki, profesionāļi un projektu vadītāji) sadalījumā pēc vecuma (strādā pilnu un nepilnu darba laiku)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5411 Izmaiņas veiktas: 01.09.2017

  1. Sektors: Pavisam, Augstākās izglītības sektors, Valsts sektors, Uzņēmējdarbības sektors, (4)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2016 (7)
  3. Dzimums: Pavisam, Sievietes, (2)
  4. Vecuma grupa: Pavisam, <25, 25-34, 35-44, ..., >65 (7)


 6. ZIG033. Zinātniskais personāls (zinātnieki, profesionāļi un projektu vadītāji) ar zinātnisko grādu (strādā pilnu un nepilnu laiku)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3144 Izmaiņas veiktas: 01.09.2017

  1. Sektors: Pavisam, Augstākās izglītības sektors, Valsts sektors, Uzņēmējdarbības sektors, (4)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2016 (7)


 7. ZIG04. Zinātņu doktori sadalījumā pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2727 Izmaiņas veiktas: 11.01.2012

  1. Vecuma grupas (gadi): Pavisam, <= 34, 35-44, 45-54, ..., 65-69 (6)
  2. Gads: 2006, 2009, (2)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 8. ZIG05. Zinātņu doktori sadalījumā pēc jomas, kurā iegūts zinātniskais grāds

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4240 Izmaiņas veiktas: 11.01.2012

  1. Zinātniskā joma: PAVISAM, Dabas zinātnes, fizika, ķīmija, ..., valodas un literatūra (19)
  2. Gads: 2006, 2009, (2)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 9. ZIG07. Zinātņu doktoru ekonomiskā aktivitāte pamatdarbā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5655 Izmaiņas veiktas: 11.01.2012

  1. Rādītāji: Pavisam, <= 34 gadi, 35-44 gadi, 45-54 gadi, ..., zinātniskais grāds humanitāro zinātņu jomā (20)
  2. Gads: 2006, 2009, (2)
  3. Ekonomiskā aktivitāte: Pavisam, Nodarbinātie, darba ņēmēji, darba devēji, pašnodarbinātie, ..., Darba meklētāji un ekonomiski neaktīvie (6)


 10. ZIG08. Nodarbinātie zinātņu doktori sadalījumā pēc profesijas un zinātniskā grāda jomas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4503 Izmaiņas veiktas: 11.01.2012

  1. Profesija: Pavisam, Likumdevēji, vadītāji, valsts vecākās amatpersonas (1), Vecākie speciālisti (2), fiziķi, ķīmiķi, matemātiķi, inženieri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti (21), ..., Citi (10)
  2. Gads: 2006, 2009, (2)
  3. Zinātniskā joma: Pavisam, dabas zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, medicīna un veselības zinātnes, ..., humanitārās zinātnes (7)


 11. ZIG09. Zinātņu doktori sadalījumā pēc pamatdarba nodarbinātības sektora

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4164 Izmaiņas veiktas: 11.01.2012

  1. Rādītāji: Pavisam, vīrieši, sievietes, zinātniskais grāds dabas zinātņu jomā, ..., zinātniskais grāds humanitāro zinātņu jomā (9)
  2. Gads: 2006, 2009, (2)
  3. Sektors: Pavisam, Nodarbināti, uzņēmējdarbības sektorā, valsts sektorā, ..., citā sektorā (6)


 12. ZIG10. Nodarbināto zinātņu doktoru vidējie bruto ienākumi gadā (tūkst.euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3679 Izmaiņas veiktas: 11.01.2012

  1. Rādītāji: Pavisam, vīrieši, sievietes, zinātniskais grāds dabas zinātņu jomā, ..., zinātniskais grāds humanitāro zinātņu jomā (9)
  2. Gads: 2006, 2009, (2)
  3. Inākumi: Vidējie bruto ienākumi, zinātņu doktoriem, kuri veica zinātnisko darbību, zinātņu doktoriem, kuri neveica zinātnisko darbību, (3)


 13. ZIG11. Nodarbināto zinātņu doktoru darba saistība ar zinātnisko jomu, kurā iegūts grāds

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3116 Izmaiņas veiktas: 11.01.2012

  1. Rādītāji: Pavisam, darbs ir saistīts ar doktora grāda zinātnisko jomu, darbs ir daļēji saistīts ar doktora grāda zinātnisko jomu, darbs nav saistīts ar doktora grāda zinātnisko jomu, (4)
  2. Gads: 2006, 2009, (2)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 14. ZIG12. Zinātņu doktori kuriem ir papilddarbs

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2777 Izmaiņas veiktas: 11.01.2012

  1. Rādītāji: NODARBINĀTIE, ZINĀTŅU DOKTORI, KURI VEIC ZINĀTNISKO DARBU, (2)
  2. Papilddarbs: Pavisam, ir vairāk nekā viens papilddarbs, ir viens papilddarbs, nav papilddarba, (4)
  3. Gads: 2009, (1)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 15. ZIG13. Zinātņu doktoru pamatdarba pašnovērtējums

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4603 Izmaiņas veiktas: 11.01.2012

  1. Rādītāji: Algas apmērs, Papildu labumi (apdrošināšana, dienesta tālrunis, dienesta auto, u.tml), Darba drošība darbavietā, Darbavietas atrašanās, ..., Sociālais statuss (11)
  2. Gads: 2006, 2009, (2)
  3. Novērtējums: Apmierināts, Daļēji apmierināts, Daļēji neapmierināts, Neapmierināts, (4)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 16. ZIG14. Nosacījumi par labu zinātnieka karjeras izvēlei

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4285 Izmaiņas veiktas: 11.01.2012

  1. Nosacījumi: Pavisam, Radošs novatorisks darbs, Labi apmaksāts darbs, Papildu labumi, ..., Īpaša interese par zinātnisko darbību (12)
  2. Gads: 2009, 2010, (2)
  3. Rādītāji: Atbilžu skaits, % no atbilžu skaita, (2)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)