1. INA01_E. UZŅĒMUMU PAMATRĀDĪTĀJI PĒC UZŅĒMUMU INOVATĪVĀS DARBĪBAS 2008.-2010.GADĀ

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9186 Izmaiņas veiktas:

    1. Rādītāji: Visi uzņēmumi, Inovatīvi aktīvie uzņēmumi (tehnoloģiskās un /vai netehnoloģiskās inovācijas), Tehnoloģisko inovāciju jomā aktīvie uzņēmumi, Netehnoloģisko inovāciju jomā aktīvie uzņēmumi, (4)
    2. Darbības veids (NACE 2.red.): Pavisam (B,C,D,E,H,K,46,58,61,62,63,71), (B,C,D,E) Visa rūpniecība (neieskaitot būvniecību), (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., (71) Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze (22)
    3. Uzņēmumu pamatrādītāji: Uzņēmumu skaits 2008.-2010.gadā, Nodarbināto skaits 2010.gadā, Apgrozījums 2010.gadā, tūkst. euro, (3)