1. ING01. Inovatīvo uzņēmumu skaits pēc darbības jomas (NACE 1.1.red.), 2001.-2006.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3927 Izmaiņas veiktas:

  1. Darbības veids (NACE 1.1.red.): Visa rūpniecība, ..apstrādes rūpniecība, Pakalpojumi, (3)
  2. Darbinieku skaits: Pavisam, 10-49, 50-249, > 250, (4)
  3. Inovatīvie uzņēmumi: Inovāciju jomā aktīvie uzņēmumi, Inovāciju jomā aktīvie uzņēmumi procentos no kopējā uzņēmumu skaita, (2)
  4. Gads: 2001-2003, 2002-2004, 2004-2006, (3)


 2. ING011. Inovatīvo uzņēmumu skaits pēc darbības jomas (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4214 Izmaiņas veiktas: 04.10.2017

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): Pavisam, Visa rūpniecība, ..apstrādes rūpniecība, Pakalpojumi, (4)
  2. Darbinieku skaits: Pavisam, 10-49, 50-249, > 250, (4)
  3. Inovatīvie uzņēmumi: Inovāciju jomā aktīvie uzņēmumi, Inovāciju jomā aktīvie uzņēmumi procentos no kopējā uzņēmumu skaita, (2)
  4. Gads: 2006-2008, 2008-2010, 2010-2012, 2012-2014, (4)


 3. ING02. Inovatīvo uzņēmumu apgrozījuma un strādājošo skaita īpatsvars sadalījumā pa darbības jomām (NACE 1.1.red.), 2003.-2006.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4133 Izmaiņas veiktas:

  1. Darbības veids (NACE 1.1.red.): Visa rūpniecība, ..apstrādes rūpniecība, Pakalpojumi, (3)
  2. Darbinieku skaits: Pavisam, 10-49, 50-249, > 250, (4)
  3. Inovatīvie uzņēmumi: Apgrozījums inovāciju jomā aktīvajos uzņēmumos procentos no kopējā uzņēmumu apgrozījuma, Nodarbināto skaits inovāciju jomā aktīvajos uzņēmumos % no kopējā nodarbināto skaita uzņēmumos, (2)
  4. Gads: 2003, 2004, 2006, (3)


 4. ING021. Inovatīvo uzņēmumu apgrozījuma un strādājošo skaita īpatsvars sadalījumā pa darbības jomām (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4173 Izmaiņas veiktas:

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): Visa rūpniecība, ..apstrādes rūpniecība, Pakalpojumi, (3)
  2. Darbinieku skaits: Pavisam, 10-49, 50-249, > 250, (4)
  3. Inovatīvie uzņēmumi: Apgrozījums inovāciju jomā aktīvajos uzņēmumos procentos no kopējā uzņēmumu apgrozījuma, Nodarbināto skaits inovāciju jomā aktīvajos uzņēmumos % no kopējā nodarbināto skaita uzņēmumos, (2)
  4. Gads: 2008, 2010, 2012, 2014, (4)


 5. ING03. Kopējie izdevumi inovācijām (NACE 1.1.red.), (milj. euro), 2003.-2006.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4926 Izmaiņas veiktas:

  1. Darbības veids (NACE 1.1.red.): Visa rūpniecība, ..apstrādes rūpniecība, Pakalpojumi, (3)
  2. Darbinieku skaits: Pavisam, 10-49, 50-249, > 250, (4)
  3. Gads: 2003, 2004, 2006, (3)
  4. Inovatīvie uzņēmumi: Kopējie izdevumi inovācijām, P&A izstrādnes uzņēmumā, P&A pasūtīšana citos uzņēmumos, mašīnu un iekārtu iegāde, ārējo zināšanu iegāde (5)


 6. ING031. Kopējie izdevumi inovācijām (NACE 2.red.), (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4930 Izmaiņas veiktas:

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): Visa rūpniecība, ..apstrādes rūpniecība, Pakalpojumi, (3)
  2. Darbinieku skaits: Pavisam, 10-49, 50-249, > 250, (4)
  3. Gads: 2008, 2010, 2012, 2014, (4)
  4. Inovatīvie uzņēmumi: Kopējie izdevumi inovācijām, P&A izstrādnes uzņēmumā, P&A pasūtīšana citos uzņēmumos, mašīnu un iekārtu iegāde, ..., izdevumi citām inovāciju aktivitātēm (6)


 7. ING04. Inovatīvo uzņēmumu skaits un īpatsvars pēc inovāciju veida, 2006.-2010.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5939 Izmaiņas veiktas:

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): Visa rūpniecība, ..apstrādes rūpniecība, Pakalpojumi, (3)
  2. Darbinieku skaits: Pavisam, 10-49, 50-249, > 250, (4)
  3. Gads: 2006-2008, 2008-2010, (2)
  4. Rādītāji: Uzņēmumu skaits, Inovatīvo uzņēmumu īpatsvars (%), (2)
  5. Inovatīvie uzņēmumi: Kopējais uzņēmumu skaits, ..inovāciju jomā aktīvie uzņēmumi, kuros ir produktu, procesu, nepabeigtās vai pārtrauktās inovāciju aktivitātes un tirgzinību un/vai organizatoriskās inovācijas, ...produktu, procesu, nepabeigtās vai pārtrauktās inovācijas, ...produktu, procesu, un nepabeigtās vai pārtrauktās inovācijas, un arī organizatoriskās un/vai tirgzinību inovācijas, ..., ..neinovatīvie uzņēmumi (6)


 8. ING05. Inovāciju jomā aktīvo uzņēmumu skaits un īpatsvars (NACE 1.1.red.), 2001.-2006.g

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5289 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads: 2001-2003, 2002-2004, 2004-2006, (3)
  2. Darbības veids (NACE 1.1.red.): Visa rūpniecība, ..apstrādes rūpniecība, Pakalpojumi, (3)
  3. Darbinieku skaits: Pavisam, 10-49, 50-249, > 250, (4)
  4. Skaits, procenti: Uzņēmumu skaits, Inovatīvo uzņēmumu īpatsvars (%), (2)
  5. Inovatīvie uzņēmumi: Inovāciju jomā aktīvie uzņēmumi, ..produktu inovatori, ..procesa inovatori, ..produktu un procesu inovatori, ..vēl nepabeigtās vai pārtrauktās inovāciju aktivitātes (5)


 9. ING051. Inovāciju jomā aktīvo uzņēmumu skaits un īpatsvars (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6402 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads: 2006-2008, 2008-2010, 2010-2012, 2012-2014, (4)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): Visa rūpniecība, ..apstrādes rūpniecība, Pakalpojumi, (3)
  3. Darbinieku skaits: Pavisam, 10-49, 50-249, > 250, (4)
  4. Skaits, procenti: Uzņēmumu skaits, Inovatīvo uzņēmumu īpatsvars (%), (2)
  5. Inovatīvie uzņēmumi: Inovāciju jomā aktīvie uzņēmumi, ..produktu inovatori, ..procesa inovatori, ..produktu un procesu inovatori, ..., ..uzņēmumi ar tikai netehnoloģiskām (tirgdarbības un organizatoriskās) inovācijām (6)