1. ITUG29. Uzņēmumi, kam ir noteikta IKT drošības politika (% no uzņēmumu kopskaita)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4672 Izmaiņas veiktas:

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Gads: 2015, (1)


 2. ITUG30. IKT drošības politikas riski uzņēmumos (% no uzņēmumu kopskaita)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5429 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Gads: 2015, (1)
  3. Riski: datu iznīcināšana vai sabojāšana uzbrukuma vai negaidīta incidenta dēļ, konfidenciālu datu atklāšana, ielaušanās, domēnsagrozes, pikšķerēšanas vai negadījuma dēļ, IKT pakalpojumu nepieejamība, ko radījis uzbrukums no ārpuses, (3)