1. ITMG14. Sadarbība ar valsts vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem izmantojot internetu, iedzīvotāju grupu dalījumā (% no iedzīvotāju kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7367 Izmaiņas veiktas: 19.10.2017

  1. Iedzīvotāju grupa: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 gadu vecumā, ..., Latgales reģions (22)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  3. Sadarbības veidi: Informācijas iegūšana no mājaslapām, Veidlapu lejupielādēšana no mājaslapām, Aizpildītu veidlapu nosūtīšana tiešsaistē, izņemot e-pastus, Netiek izmantots internets sadarbībai ar valsts, pašvaldību vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, (4)


 2. ITMG18. Iemesli, kāpēc iedzīvotāji neizmantoja internetu, lai nostūtītu aizpildītas veidlapas valsts, pašvaldību vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem pēdējos 12 mēnešos (% no interneta lietotājiem pēdējos 12 mēnešos attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13574 Izmaiņas veiktas: 19.10.2017

  1. Iedzīvotāju grupa: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 gadu vecumā, ..., Latgales reģions (22)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  3. Iemeslu veidi: Nebija vajadzības iesniegt aizpildītas veidlapas, Mājaslapā nebija pieejams šāds pakalpojums, Prasmju vai zināšanu trūkums (piem., nav zināšanu, kā lietot mājaslapu vai lietošana bija pārāk sarežģīta), Rūpes par personīgo datu aizsardzību un drošību, ..., Cits iemesls (7)