1. DRG01. Atsevišķu koku sugu sadalījums visos Latvijas mežos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7832 Izmaiņas veiktas: 12.06.2015

  1. Koku sugas: PAVISAM, Skuju koki, priede, egle, ..., pārējie lapu koki (12)
  2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2014 (7)
  3. Rādītāji: Platība, tūkst. ha, Platība, %, Krāja, milj. m³, Krāja, %, (4)


 2. DRG02. Atsevišķu dzīvnieku un augu sugu stāvokļa novērtējums, 1995.-2004.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3228 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: Zīdītāji, Putni, Zivis, Rāpuļi, ..., Paparžaugi (7)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2004 (10)
  3. Sugu skaits: Zināmo sugu skaits, no tām minētas Latvijas Sarkanajā grāmatā, (2)


 3. DRG03. Medījamo dzīvnieku skaits (uz 1.aprīli, tūkst.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6526 Izmaiņas veiktas: 28.07.2017

  1. Medījamie dzīvnieki: Aļņi, Staltbrieži, Stirnas, Meža cūkas, ..., Ondatras (15)
  2. Gads: 1991, 1995, 1996, 1997, ..., 2017 (24)


 4. DRG04. Medību sezonā nomedītie dzīvnieki

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8105 Izmaiņas veiktas: 28.07.2017

  1. Medījamie dzīvnieki: Aļņi, Staltbrieži, Stirnas, Meža cūkas, ..., Ondatras (15)
  2. Sezona: 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, ..., 2016/2017 (21)