1. EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 17164 Izmaiņas veiktas: 25.09.2018

  1. Gads/ Mēnesis: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2018M08 (152)
  2. Rādītāji: Bruto elektroenerģijas ražošana kopā, ..hidroelektrostacijas, ..koģenerācijas stacijas, ..vēja elektrostacijas, ..., Piegādes iekšējam tirgum (8)


 2. EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16387 Izmaiņas veiktas: 25.09.2018

  1. Gads/ Mēnesis: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2018M08 (152)
  2. Rādītāji: Imports, Krājumu izmaiņas, Patēriņš, (3)
  3. Mērvienība: milj.m3, MWh, (2)


 3. EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 50965 Izmaiņas veiktas: 25.09.2018

  1. Gads/ Mēnesis: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2018M07 (151)
  2. Rādītāji: Imports, Eksports, Bunkurēšana, Transferts, ..., Statistiskās atšķirības (7)
  3. Naftas produktu veids: NAFTAS PRODUKTI - PAVISAM, Sašķidrinātā naftas gāze, Benzīns, Reaktīvā degviela, ..., Naftas kokss (9)


 4. EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16832 Izmaiņas veiktas: 25.09.2018

  1. Gads/ Mēnesis: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2018M07 (151)
  2. Kurināmā veids: Kurināmā kūdra, Akmeņogles, (2)
  3. Rādītāji: Ražošana, Imports, Eksports, Krājumu izmaiņas, Patēriņš (5)