1. epm1.0. Apsekojumā novērtēto mājokļu skaits, tūkst.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2616 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīga, Republikas pilsētas, izņemot Rīgu, ..Daugavpils, ..., Lauku teritorijas (13)
  2. Gads: 2010, 2015, (2)


 2. epm1.1. Mājokļu sadalījums pēc ēkas ārsienu materiāla veida (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3036 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Materiāla veids: Pavisam, Ķieģeļi, akmens, Betons, dzelzsbetons, Koks, Jaukts materiāls, cits (5)
  2. Gads: 1996, 2001, 2006, 2010, 2015 (5)


 3. epm1.2. Mājokļu sadalījums pēc ēkas tipa un īpašuma formas (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2995 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Rādītāji: Mājokļa tips, ..dzīvojamās mājas, ..dzīvokļi, Mājokļa īpašuma forma, ..., ..īrēts (6)
  2. Gads: 1996, 2001, 2006, 2010, 2015 (5)


 4. epm1.3. Mājokļu apsildāmo telpu platība (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2486 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Mājokļa tips: Pavisam, Dzīvojamās mājas, Dzīvokļi, (3)
  2. Gads: 1996, 2001, 2006, 2010, 2015 (5)


 5. epm1.4. Mājokļu sadalījums pēc apsildāmo telpu platības (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3627 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Mājokļa tips: Visi mājokļi, Dzīvojamās mājas, Dzīvokļi, (3)
  2. Apsildāmo telpu platība, m2: Pavisam, Mazāk par 20 m2, 20-49 m2, 50-99 m2, ..., 150 un vairāk m2 (6)
  3. Gads: 1996, 2001, 2006, 2010, 2015 (5)


 6. epm1.5. Mājokļu sadalījums pēc personu skaita tajā (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4165 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Mājokļa tips: Visi mājokļi, Dzīvojamās mājas, Dzīvokļi, (3)
  2. Personu skaits: Pavisam, 1 persona, 2 personas, 3 personas, ..., Vairāk nekā 5 personas (7)
  3. Gads: 1996, 2001, 2006, 2010, 2015 (5)


 7. epm1.6. Mājsaimniecību sadalījums pēc personu skaita (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3165 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Personu skaits: Pavisam, 1 persona, 2 personas, 3 personas, ..., Vairāk nekā 5 personas (7)
  2. Gads: 1996, 2001, 2006, 2010, 2015 (5)


 8. epm1.7. Mājokļi ar dažādiem darbības veidiem (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3357 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Rādītāji: Pavisam, Bez saimnieciskās un citas darbības, Ar saimniecisko darbību laukos, Ar citiem darbības veidiem, ..., Ar vasarnīcu (6)
  2. Gads: 2001, 2006, 2010, 2015, (4)


 9. epm1.8. Apkurināmā platība un mājokļu skaits, kas saņem siltumu no ārējā piegādātāja

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3147 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīga, Republikas pilsētas, izņemot Rīgu, ..Daugavpils, ..., Lauku teritorijas (13)
  2. Gads: 2010, 2015, (2)
  3. Rādītāji: Mājokļu skaits, tūkst., Apkurināmā platība, milj. m2, (2)


 10. epm1.9_E. Mājsaimniecību izdevumi par piegādāto siltumu un karstā ūdens uzsildīšanu, kurus saņem no ārējā piegādātāja (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3738 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīga, Republikas pilsētas, izņemot Rīgu, ..Daugavpils, ..., Lauku teritorijas (13)
  2. Gads: 2010, 2015, (2)
  3. Apmaksājamie pakalpojumi: Siltums, Karstais ūdens, (2)
  4. Rādītāji: Izdevumi par apkuri pēc rēķina, Faktiski samaksāts, (2)


 11. epm2.1. Mājokļos izmantotās elektroierīces un elektroierīču vidējais vecums

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7920 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Elektroierīces: Apgaismes ķermeņi, Gludekļi, Fēni, Elektriskās tējkannas, ..., Siltumsūkņi (37)
  2. Rādītāji: % no kopējā mājokļu skaita, Elektroierīču vidējais vecums (gadi), (2)
  3. Gads: 1996, 2001, 2006, 2010, 2015 (5)


 12. epm2.2. Mājokļu skaits, kas izmanto kurināmo koksni patērējošās iekārtas, un iekārtu vidējais vecums (% no koksni patērējošo mājokļu skaita; gadi)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5196 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Iekārtas veids: Centrālās apkures katli, Karstā ūdens katli, Kombinētie centrālās apkures un karstā ūdens katli, Istabas krāsnis, ..., Plītis ēdiena gatavošanai (6)
  2. Kurināmās koksnes veids: Malka, Koksnes atlikumi, Koksnes briketes, Koksnes granulas, (4)
  3. Rādītāji: % no koksni patērējošo mājokļu skaita, Vidējais vecums, gadi, (2)
  4. Gads: 1996, 2001, 2006, 2010, 2015 (5)


 13. epm2.3. Enerģijas skaitītāji mājokļos (īpatsvars %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2487 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Skaitītāja veids: Siltumenerģijas, Dabasgāzes, Karstā ūdens, Elektroenerģijas, (4)
  2. Gads: 1996, 2001, 2006, 2010, 2015 (5)


 14. epm3.1. Mājsaimniecību sadalījums pēc gada vidējā elektroenerģijas patēriņa (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4710 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Gada vidējais elektroenerģijas patēriņš: Pavisam, Mazāk par 400 kWh, 400 - 599 kWh, 600 - 799 kWh, ..., 2000 kWh un vairāk (11)
  2. Gads: 1996, 2001, 2006, 2010, 2015 (5)


 15. epm3.10. Mājokļu sadalījums pēc ēdienu gatavošanas iekārtās patērētajiem energoresursu veidiem (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3955 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Energoresursi: Pavisam, Elektroenerģija, Dabasgāze, Sašķidrinātā naftas gāze, ..., Cits cietais kurināmais (10)
  2. Gads: 1996, 2001, 2006, 2010, 2015 (5)


 16. epm3.11. Kurināmās koksnes patēriņa sadalījums pa veidiem (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2747 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Kurināmās koksnes veids: Pavisam, Malka, Koksnes atlikumi, Koksnes briketes, Koksnes granulas (5)
  2. Gads: 1996, 2001, 2006, 2010, 2015 (5)


 17. epm3.12. Kurināmās koksnes ieguves veids (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3874 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Kurināmās koksnes veids: Malka, Koksnes atlikumi, Koksnes briketes, Koksnes granulas, (4)
  2. Ieguves veids: Pavisam, Pērk, Saņem bez maksas, Paši gatavo, ..., Daļu paši gatavo, daļu pērk (6)
  3. Gads: 1996, 2001, 2006, 2010, 2015 (5)


 18. epm3.13_E. Energoresursu vidējās izmaksas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3982 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Energoresursi: Benzīns (euro/l), Dīzeļdegviela (euro/l), Sašķidrinātā naftas gāze (euro/l), Elektroenerģija (euro/kWh), ..., Granulas (euro/t) (9)
  2. Gads: 1996, 2001, 2006, 2010, 2015 (5)


 19. epm3.2. Atsevišķu energoresursu veidu īpatsvars kopējā patēriņā (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5498 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Energoresursi: Pavisam, Elektroenerģija, Dabasgāze, Sašķidrinātā naftas gāze, ..., Siltumenerģija (apkurei un karstajam ūdenim) (14)
  2. Gads: 1996, 2001, 2006, 2010, 2015 (5)


 20. epm3.3. Energoresursu patēriņš mājsaimniecībās, ieskaitot patēriņu lauku saimniecībās un citās ekonomiskās aktivitātēs (naturālās mērvienībās)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6848 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Energoresursi: Elektroenerģija (MWh), Dabasgāze (tūkst. m3), Sašķidrinātā naftas gāze (t), Naftas produkti apkurei un karstajam ūdenim (t), ..., Sašķidrinātā naftas gāze autotransporta vajadzībām (tūkst. l) (16)
  2. Gads: 1996, 2001, 2006, 2010, 2015 (5)


 21. epm3.4. Energoresursu patēriņš mājsaimniecībās, ieskaitot patēriņa lauku saimniecībās un citās ekonomiskās aktivitātēs (TJ)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4294 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Rādītāji: Energoresursi, Elektroenerģija, Dabasgāze, Sašķidrinātā naftas gāze, ..., Siltumenerģija (apkurei un karstajam ūdenim) (14)
  2. Gads: 1996, 2001, 2006, 2010, 2015 (5)


 22. epm3.5. Energoresursu patēriņa sadalījums pēc izmantošanas veidiem (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2954 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Izmantošanas veidi: Pavisam, Siltumenerģija (apkurei un karstajam ūdenim), Ēdienu gatavošanai, Pārējām vajadzībām, (4)
  2. Gads: 1996, 2006, 2010, 2015, (4)


 23. epm3.6_E. Mājsaimniecību izdevumi par patērētajiem energoresursiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5633 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Energoreursi: Pavisam, Elektroenerģija, Dabasgāze, Sašķidrinātā naftas gāze, ..., Naftas produkti citām vajadzībām (izņemot transportu) (14)
  2. Rādītāji: Kopējie izdevumi (tūkst. euro), Uz vienu kvadrātmetru platības gadā (euro/m2), Uz vienu mājsaimniecības locekli gadā (euro/cilvēku), (3)
  3. Gads: 1996, 2001, 2006, 2010, 2015 (5)


 24. epm3.7. Mājokļu sadalījums atkarībā no telpu apkures maksas aprēķināšanas veida, ja siltumu saņem no ārējā siltuma piegādātāja (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2917 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Maksas aprēķināšanas veids: Pavisam, Siltuma skaitītāji, Apkurināmo telpu platība, Cilvēku skaits, Citas metodes (5)
  2. Gads: 1996, 2001, 2006, 2010, 2015 (5)


 25. epm3.8. Maksas par karstā ūdens piegādi aprēķināšanas veids mājokļos, kuri to saņem no ārienes (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2924 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Maksas aprēķināšanas veids: Pavisam, Karstā ūdens skaitītāji, Cilvēku skaits, Maksa par karsto ūdeni iekļauta maksā par apkuri, Citas metodes (5)
  2. Gads: 1996, 2001, 2006, 2010, 2015 (5)


 26. epm3.9. Patērētais karstais ūdens uz vienu cilvēku gadā, ja mājoklī ir uzstādīts karstā ūdens skaitītājs (m3)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2371 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Cilvēku skaits mājsaimniecībā: Vidēji, 1 cilvēks, 2 cilvēki, 3 cilvēki, ..., 6 un vairāk cilvēki (7)
  2. Gads: 1996, 2001, 2006, 2010, 2015 (5)


 27. epm4.1. Gada laikā nobrauktie km (milj.km)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1820 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Degvielas veids: Pavisam, Benzīns, Dīzeļdegviela, Sašķidrinātā naftas gāze, (4)
  2. Gads: 1996, 2001, 2006, 2010, 2015 (5)


 28. epm4.2. Vidēji gadā viena automobiļa nobrauktie kilometri (km)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2620 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Motora tilpums (cm3): Mazāk par 1001 cm3, 1001-1500 cm3, 1500-2000 cm3, Vairāk par 2000 cm3, Vidēji (5)
  2. Degvielas veids: Benzīns, Dīzeļdegviela, Sašķidrinātā naftas gāze, Pavisam, (4)
  3. Gads: 1996, 2001, 2006, 2010, 2015 (5)


 29. epm4.3. Kopējais degvielas patēriņš (tūkst. l)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1879 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Degvielas veids: Pavisam, Benzīns, Dīzeļdegviela, Sašķidrinātā naftas gāze, (4)
  2. Gads: 1996, 2001, 2006, 2010, 2015 (5)


 30. epm4.4_E. Gada kopējās degvielas izmaksas (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2803 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Motora tilpums (cm3): Mazāk par 1001 cm3, 1001-1500 cm3, 1500-2000 cm3, Vairāk par 2000 cm3, Vidēji (5)
  2. Degvielas veids: Pavisam, Benzīns, Dīzeļdegviela, Sašķidrinātā naftas gāze, (4)
  3. Gads: 1996, 2001, 2006, 2010, 2015 (5)


 31. epm4.5. Vidējais degvielas patēriņš uz 100 km (l)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2476 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Motora tilpums (cm3): Mazāk par 1001 cm3, 1001-1500 cm3, 1500-2000 cm3, Vairāk par 2000 cm3, Vidēji (5)
  2. Degvielas veids: Pavisam, Benzīns, Dīzeļdegviela, Sašķidrinātā naftas gāze, (4)
  3. Gads: 1996, 2001, 2006, 2010, 2015 (5)


 32. epm4.6. Mājsaimniecību sadalījums pēc automobiļu skaita (īpatsvars %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2332 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Automobiļu skaits: Pavisam, Nav automobiļu, Viens automobilis, Divi automobiļi, Trīs un vairāk automobiļi (5)
  2. Gads: 1996, 2001, 2006, 2010, 2015 (5)


 33. epm4.7. Automobiļu skaits mājsaimniecībās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2191 Izmaiņas veiktas: 02.11.2016

  1. Automobiļu skaits: Vidēji uz mājsaimniecībām, kas izmanto automobiļus, Vidēji uz visām mājsaimniecībām, Uzņēmējdarbībā izmantotie privātie automobiļi, (3)
  2. Gads: 1996, 2001, 2006, 2010, 2015 (5)