1. VS270. SAKARI. TELEFONA ABONENTU SKAITS, 1919/20 – 1938/39

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1796 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads: 1919/20, 1920/21, 1921/22, 1922/23, ..., 1938/39 (20)
  2. Rādītājs: Telefona abonentu skaits, (1)


 2. VS300. TRANSPORTS. AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU SKAITS, 1919; 1924 – 1926; 1928 – 1938

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2180 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads: 1919, 1924, 1925, 1926, ..., 1940 (17)
  2. Rādītāji: Automobīļi, pavisam, vieglie automomobīļi, autobusi, smagie automobīļi, Motocikli (5)


 3. VS310. TRANSPORTS. EKSPLUATĒTO DZELZCEĻA LĪNIJU GARUMS, 1913, 1920 – 1938

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1843 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads: 1913, 1920/21, 1921/22, 1922/23, ..., 1938/39 (20)
  2. Rādītājs: Līniju garums, km, (1)


 4. VS320. TRANSPORTS. LATVIJAS OSTĀS IENĀKUŠO KUĢU SKAITS UN TONNĀŽA, 1918 – 1937

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1926 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads: 1918, 1919, 1920, 1921, ..., 1937 (20)
  2. Rādītāji: Kuģu skaits, 1000 netto tonnas, (2)