1. VS010. ALGAS. STRĀDNIEKU VIDĒJĀS DIENAS ALGAS RŪPNIECĪBĀ (LIKME LATOS), 1914; 1933 – 1938

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2910 Izmaiņas veiktas:

  1. Pilsētas, lauki: Rīga, Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Laukos (5)
  2. Arods: Kvalificēti strādnieki, Kvalificētas strādnieces, Nekvalificēti strādnieki, Nekvalificētas strādnieces, Mācekļi (5)
  3. Gads: 1914, 1933, 1934, 1935, ..., 1938 (7)


 2. VS122. IZGLĪTĪBA. MĀCĪBU IESTĀŽU GALVENIE RĀDĪTĀJI, 1936/37 – 1938/39

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6389 Izmaiņas veiktas:

  1. Mācību iestāžu tips: Pavisam, Tautskolas, ..bērnu dārzi, ..pirmskolas, ..., ..Latvijas Konservatorija (38)
  2. Gads: 1936/1937, 1937/1938, 1938/1939, (3)
  3. Rādītāji: Skolu skaits, Skolēnu skaits, Skolotāju skaits, (3)


 3. VS124. IZGLĪTĪBA. PAMATSKOLAS (TAUTSKOLAS), 1920/21 – 1938/39

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3719 Izmaiņas veiktas:

  1. Mācību iestāžu tips: Tautskolas, ..bērnu dārzi, ..pirmskolas, ..pamatskolas, ..papildskolas (5)
  2. Gads: 1920/1921, 1921/1922, 1922/1923, 1923/1924, ..., 1938/1939 (19)
  3. Rādītāji: Skolu skaits, Skolēnu skaits, Skolotāju skaits, (3)


 4. VS130. IZGLĪTĪBA. LATVIJAS UNIVERSITĀTES STUDĒJOŠO UN MĀCĪBU SPĒKU SKAITS, 1920/21-1938/39

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2370 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads: 1920/21, 1921/22, 1922/23, 1923/24, ..., 1938/39 (19)
  2. Rādītāji: Studējošo skaits, Mācību spēki - pavisam, profesori, docenti, pārējie (5)


 5. VS140. IZGLĪTĪBA. LATVIJAS UNIVERSITĀTES KURSU BEIGUŠO SKAITS PĒC ATSEVIŠĶĀM FAKULTĀTĒM, 1919/20 – 1938/39

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6887 Izmaiņas veiktas:

  1. Fakultātes un nodaļas: Pavisam, Arhitektūras fakultāte, Filoloģijas un filozofijas fakultāte, Inženierzinātņu fakultāte, ..., Veterinārās medicīnas fakultāte (24)
  2. Gads: 1919/20, 1920/21, 1921/22, 1922/23, ..., 1938/1939 (19)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 6. VS150. IZGLĪTĪBA. LATVIJAS KONSERVATORIJAS UN LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS STUDĒJOŠO UN MĀCĪBU SPĒKU SKAITS, 1925/26 –1938/39

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2541 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads: 1925/1926, 1926/1927, 1927/1928, 1928/1929, ..., 1938/1939 (14)
  2. Augstskola: Latvijas Konservatorija, Latvijas Mākslas akadēmija, (2)
  3. Rādītāji: Studējošo skaits, Mācību spēki - pavisam, (2)


 7. VS160. IZGLĪTĪBA. LATVIJAS KONSERVATORIJU UN LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJU BEIGUŠO SKAITS, 1921 – 1938/39

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2439 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads: 1921, 1922, 1923, 1924, ..., 1938/39 (19)
  2. Augstskola: Latvijas Konservatorija, Latvijas Mākslas akadēmija, (2)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 8. VS170. KULTŪRA. LATVIJĀ IZDOTO GRĀMATU SKAITS, 1921 – 1938

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1721 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads: 1921, 1922, 1923, 1924, ..., 1938 (18)
  2. Rādītāji: Izdoto grāmatu skaits, Latviešu valodā iespiesto grāmatu skaits, (2)


 9. VS180. KULTŪRA. PAŠVALDĪBU UN PRIVĀTO PUBLISKO BIBLIOTĒKU SKAITS, 1929 – 1938

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1575 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads: 1929, 1930, 1931, 1932, ..., 1938 (10)
  2. Rādītājs: Pašvaldību un privāto publisko bibliotēku skaits, (1)


 10. VS190. KULTŪRA. KINO, 1935 – 1938

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1297 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads: 1935, 1936, 1937, 1938, (4)
  2. Rādītāji: Kinemotogrāfu skaits, Seansu skaits, Apmeklētāju skaits, (3)


 11. VS200. KULTŪRA. TEĀTRU DARBĪBA, 1935/36 – 1937/38

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1352 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads: 1935/36, 1936/37, 1937/38, (3)
  2. Rādītāji: Teātru skaits, Izrāžu skaits, Apmeklētāju skaits, (3)


 12. VS240. NODARBINĀTĪBA UN BEZDARBS. STRĀDĀJOŠO SKAITA SADALĪJUMS PA NODARBOŠANĀS NOZARĒM, 1920; 1925; 1930

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2258 Izmaiņas veiktas:

  1. Nozare: Pavisam, Lauksaimniecība, Rūpniecība, Tirdzniecība, ..., Pārējie (9)
  2. Rādītāji: Skaits, Procentos, (2)
  3. Gads: 1920, 1925, 1930, (3)


 13. VS250. NODARBINĀTĪBA UN BEZDARBS. DARBA MEKLĒTĀJI, 1920 – 1937

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1555 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads: 1920, 1921, 1922, 1923, ..., 1937 (18)
  2. Rādītājs: Skaits tūkstošos, (1)


 14. VS280. TIESU DARBĪBA UN CIETUMI. CIETUMOS IESLODZĪTIE, 1920 – 1938

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3137 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: Ieslodzītie, pavisam, Notiesāti ieslodzītie, pavisam, ..arestā, ..cietoksnī, ..., Darba namā (14)
  2. Gads: 1920, 1921, 1922, 1923, ..., 1938 (19)


 15. VS330. VESELĪBA. VESELĪBAS APRŪPES PAMATRĀDĪTĀJI (SKAITS), 1921 – 1940

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2743 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads: 1920, 1921, 1922, 1923, ..., 1938 (19)
  2. Rādītāji: Ārsti, Zobārsti, Vecmātes, Feldšeri, ..., Abulances un veselības kopšanas punkti (9)


 16. VS340. VESELĪBA. STACIONĀRĀ ĀRSTĒŠANA, 1921 – 1938

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1800 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads: 1922, 1923, 1924, 1925, ..., 1938 (17)
  2. Rādītāji: Slimnīcu un sanatoriju skaits, Gultu skaits slimnīcās, Slimnieku dienu skaits, (3)


 17. VS350. VESELĪBA. REĢISTRĒTIE ABORTI, 1923 – 1938

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1833 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads: 1923, 1924, 1925, 1926, ..., 1938 (16)
  2. Rādītāji: Abortu skaits, Tai skaitā mirušas sievietes no aborta sekām, Legāli aborti, Nenoskaidroti un nelegāli, (4)


 18. VS360. VESELĪBA. SASLIMŠANAS GADĪJUMI AR LIPĪGĀM SLIMĪBĀM (GADĪJUMU SKAITS), 1921 – 1938

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5454 Izmaiņas veiktas:

  1. Slīmība: PAVISAM, Vēdērtīfs, Paratīfs (vieglais tīfs), Izsitumu tīfs, ..., Pārējās slimības (33)
  2. Gads: 1920, 1921, 1922, 1923, ..., 1938 (17)