1. VS042. IEDZĪVOTĀJI. IEDZĪVOTĀJU SKAITS PA APRIŅĶIEM, 1800 – 1935

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1945 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads: 1800, 1863, 1897. 10. II, 1914. 1. I, ..., 1935. 12. II (8)
  2. Reģions: Pavisam, Rīga, Vidzeme, Kurzeme, ..., Latgale (6)


 2. VS045. IEDZĪVOTĀJI. IEDZĪVOTĀJU SKAITS UN BLĪVUMS PA APRIŅĶIEM UN APGABALIEM (pēc 1935.gada tautas skaitīšanas datiem)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3115 Izmaiņas veiktas:

  1. Apriņķi un apgabali: Latvija - pavisam, Rīga, Vidzeme - pavisam, ..Rīgas apriņķis, ..., ..Abrenes apriņķis (25)
  2. Rādītāji: Skaits, Iedzīvotāji uz 1km², (2)


 3. VS050. IEDZĪVOTĀJI. IEDZĪVOTĀJU DABISKĀ KUSTĪBA, 1920 – 1938

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2548 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads: 1920, 1921, 1922, 1923, ..., 1938 (19)
  2. Mērvienība: Iedzīvotāju skaits, Uz 1000 iedzīvotājiem, (2)
  3. Rādītāji: Dzimuši, Miruši, Dabiskais pieaugums, (3)


 4. VS060. IEDZĪVOTĀJI. DAUDZBĒRNU DZEMDĪBAS, 1924 – 1938

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2030 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads: 1924, 1925, 1926, 1927, ..., 1938 (15)
  2. Dzemdību veids: Dvīņi, Trīņi, (2)
  3. Rādītāji: Dzemdību skaits, Pavisam - dzimušie, Dzīvi dzimuši, Nedzīvi dzimuši, (4)


 5. VS070. IEDZĪVOTĀJI. ZĪDAIŅU MIRSTĪBA, 1922 – 1938

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1533 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads: 1922, 1923, 1924, 1925, ..., 1938 (17)
  2. Rādītājs: Uz 100 dzīvi dzimušiem, (1)


 6. VS080. IEDZĪVOTĀJI. IEDZĪVOTĀJU SKAITS PA 5 GADU VECUMA GRUPĀM UN PĒC DZIMUMA, 1920; 1925; 1930; 1935

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3619 Izmaiņas veiktas:

  1. Vecums: Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., vecums nenosakāms (22)
  2. Gads: 1920, 1925, 1930, 1935, (4)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 7. VS090. IEDZĪVOTĀJI. NOSLĒGTO UN ŠĶIRTO LAULĪBU SKAITS, 1922 – 1938

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2979 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads: 1922, 1923, 1924, 1925, ..., 1938 (17)
  2. Rādītāji: Noslēgto laulību skaits, pavisam, Šķirto laulību skaits, pavisam, Noslēgto laulību skaits uz 1 000 iedzīvotājiem, Šķirto laulību skaits uz 1 000 iedzīvotājiem, Šķirto laulību skaits uz 1 000 noslēgtām laulībām (5)


 8. VS100. IEDZĪVOTĀJI. PILSĒTU IEDZĪVOTĀJU SKAITS, 1897; 1920; 1925; 1935

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2847 Izmaiņas veiktas:

  1. Pilsēta: Pavisam, Rīga, Liepāja, Daugavpils, ..., Pilsētas ar mazāk par 2000 iedzīvotājiem (35)
  2. Gads: 1897, 1920, 1925, 1935, (4)


 9. VS110. LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU SADALĪJUMS PĒC TICĪBAS, 1920, 1925, 1930, 1935

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1810 Izmaiņas veiktas:

  1. Tautība: Pavisam, Ev.luterāņi, Romas katoļi, Pareizticīgie, ..., Pārējie un nezināmi (8)
  2. Gads: 1920, 1925, 1930, 1935, (4)


 10. VS120. GALVENO TAUTĪBU PIEDERĪGO SKAITS PĒC TAUTAS SKAITĪŠANU DATIEM, 1920, 1925, 1930, 1935

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1937 Izmaiņas veiktas:

  1. Tautība: Pavisam, Latvieši, Vācieši, Lielkrievi, ..., Nezināmas tautības (11)
  2. Gads: 1920, 1925, 1930, 1935, (4)