1. UGG01. Uzņēmumu grupas sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19664 Izmaiņas veiktas: 29.06.2018

  1. Darbības veids (NACE 2. red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, Apstrādes rūpniecība, ..., Darbības veids nav noteikts (111)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)


 2. UGG02. Uzņēmumu skaits sadalījumā pa uzņēmumu grupu veidiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3183 Izmaiņas veiktas: 29.06.2018

  1. Uzņēmumu grupas veids: PAVISAM, Rezidentu uzņēmumu grupa, Starptautiska uzņēmumu grupa, (3)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)


 3. UGG03. Uzņēmumu grupas sadalījumā pa valstīm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5344 Izmaiņas veiktas: 29.06.2018

  1. Valsts: PAVISAM, .ES 28, ..Apvienotā Karaliste (UK), ..Austrija (AT), ..., .pārējās valstis (33)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)