1. SRG0111. Ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 22614 Izmaiņas veiktas: 30.11.2016

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, (3)
  3. Tirgus sektora un ārpus tirgus sektora uzņēmumi: Pašnodarbinātās personas, Zemnieku un zvejnieku saimniecības, Individuālie komersanti, Komercsabiedrības (tirgus sektors), ..., Pašvaldību budžeta iestādes (8)


 2. SRG0201. Ekonomiski aktīvi uzņēmumi sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 156644 Izmaiņas veiktas: 30.11.2016

  1. Darbības veids (NACE 2. red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, Apstrādes rūpniecība, ..., Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība (709)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, (3)
  3. Tirgus sektors; ārpus tirgus sektors: Pašnodarbinātās personas, Zemnieku un zvejnieku saimniecības, Individuālie komersanti, Komercsabiedrības (tirgus sektors), ..., Pašvaldību budžeta iestādes (8)


 3. SRG0211. Ekonomiski aktīvi uzņēmumi sadalījumā pa statistiskajiem reģioniem un galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7178 Izmaiņas veiktas: 30.11.2016

  1. Darbības veids (NACE 2. red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B+C) Rūpniecība, (D+E) Vide un enerģētika, ..., Nav noteikts (13)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, (3)
  3. Tirgus sektors; ārpus tirgus sektors: Tirgus sektors, Ārpus tirgus sektors, (2)
  4. Teritoriālā vienība: Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)


 4. SRG0411. Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi sadalījumā pa lieluma grupām pēc nodarbināto skaita un statistiskajiem reģioniem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4480 Izmaiņas veiktas: 30.11.2016

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, (3)
  3. Lieluma grupa (pēc nodarbināto skaita): PAVISAM, 0-9, 10-19, 20-49, ..., 250+ (6)


 5. SRG0431. Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, pilsētās un novados sadalījumā pa uzņēmumu lieluma grupām pēc nodarbināto skaita un galvenajiem darbības veidiem (NACE 2. red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 949056 Izmaiņas veiktas: 30.11.2016

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Lieluma grupa (pēc nodarbināto skaita): 0-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250+ (5)
  3. Gads: 2013, 2014, 2015, (3)
  4. Darbības veids (NACE 2. red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, Apstrādes rūpniecība, ..., Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība (110)


 6. SRG0511. Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados uz 1000 iedzīvotājiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12532 Izmaiņas veiktas: 30.11.2016

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, (3)


 7. SRG071. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu vietējo vienību skaits pēc galvenā darbības veida (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6897 Izmaiņas veiktas: 30.11.2016

  1. Darbības veids (NACE 2. red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, Apstrādes rūpniecība, ..., Nav noteikts (23)
  2. Gads: 2013, 2014, (2)
  3. Sektors: Pavisam, Tirgus sektors, Ārpustirgus sektors, ..komercsabiedrības, ..pārējās (5)