1. SBG010. Uzņēmumu galvenie uzņēmējdarbības rādītāji

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 1576557 Izmaiņas veiktas: 12.07.2019.

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, RŪPNIECĪBA, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, Ogļu un brūnogļu (lignīta ieguve), ..., Cita veida individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts (798)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  3. Rādītāji: Uzņēmumu skaits, Apgrozījums (tūkst. euro), Produkcijas vērtība (tūkst. euro), Bruto segums precēm tālākpārdošanai (tūkst. euro), ..., Enerģētikas produktu iepirkumi (vērtība) (tūkst. euro) (22)


 2. SBG020. Uzņēmumu galvenie uzņēmējdarbības rādītāji pēc nodarbināto skaita

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 1826408 Izmaiņas veiktas: 12.07.2019.

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): RŪPNIECĪBA, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, Ogļu un brūnogļu (lignīta ieguve), Akmeņogļu ieguve, ..., Individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts (300)
  2. Nodarbināto skaits: 0-1, 0-9, 2-9, 10-19, ..., 250 + (7)
  3. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  4. Rādītāji: Uzņēmumu skaits, Apgrozījums (tūkst. euro), Produkcijas vērtība (tūkst. euro), Pievienotā vērtība (tūkst. euro), ..., Darbinieku nostrādāto stundu skaits (12)


 3. SBG030. Darbības veida vienību galvenie uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā un būvniecībā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 201793 Izmaiņas veiktas: 12.07.2019.

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): RŪPNIECĪBA, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, Ogļu un brūnogļu (lignīta ieguve), Akmeņogļu ieguve, ..., Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (450)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  3. Rādītāji: Apgrozījums (tūkst. euro), Produkcijas vērtība (tūkst. euro), Algas (tūkst. euro), Bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās (tūkst. euro), ..., Darbības veida vienību skaits (6)


 4. SBG040. Uzņēmumu uzņēmējdarbības rādītāji apstrādes rūpniecībā pēc tehnoloģiskās intensitātes

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 12524 Izmaiņas veiktas: 12.07.2019.

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. Tehnoloģiskā intensitāte: Augstās tehnoloģijas, Vidēji augstās tehnoloģijas, Vidēji zemās tehnoloģijas, Zemās tehnoloģijas, (4)
  3. Rādītāji: Uzņēmumu skaits, Apgrozījums (tūkst. euro), Produkcijas vērtība (tūkst. euro), Pievienotā vērtība (tūkst. euro), ..., Darbinieku skaits, izteikts pilnas slodzes ekvivalenta vienībās (14)


 5. SBG050. Uzņēmumu galvenie uzņēmējdarbības rādītāji statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 386885 Izmaiņas veiktas: 12.07.2019.

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, RŪPNIECĪBA, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, Ogļu un brūnogļu (lignīta ieguve), ..., Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts (84)
  2. Reģions: Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  3. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  4. Rādītāji: Apgrozījums (tūkst. euro), Produkcijas vērtība (tūkst. euro), Pievienotā vērtība (tūkst. euro), Kopējā preču un pakalpojumu iepirkumu vērtība (tūkst. euro), ..., Nodarbināto personu skaits (7)


 6. SBG060. Uzņēmumu galvenie uzņēmējdarbības rādītāji pa republikas pilsētām pēc pamatdarbības un pēc biroja vai pamatdarbības vietas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 74025 Izmaiņas veiktas: 12.07.2019.

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, RŪPNIECĪBA, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, Apstrādes rūpniecība, ..., Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts (16)
  2. Republikas pilsētas: PAVISAM, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Ventspils (10)
  3. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  4. Rādītāji: Uzņēmumu skaits, Apgrozījums (tūkst. euro), Produkcijas vērtība (tūkst. euro), Pievienotā vērtība (tūkst. euro, ..., Nodarbināto personu skaits (8)


 7. SBG070. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji pēc pamatdarbības veida statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 53629 Izmaiņas veiktas: 20.09.2019.

  1. Rādītāji: Jaunizveidoti uzņēmumi, Likvidēti uzņēmumi, Ekonomiski aktīvi darba devēju uzņēmumi, Jaunizveidoti darba devēju uzņēmumi, ..., Jaunizveidoti straujās izaugsmes uzņēmumi (gazeles) rēķinot pēc apgrozījuma (9)
  2. Darbības veids (NACE 2 red.): Pavisam, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, Apstrādes rūpniecība, Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, ..., Citi pakalpojumi (18)
  3. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2017 (11)
  4. Reģions: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)


 8. SBG080. Uzņēmējdarbības rādītāji monetārās starpniecības, apdrošināšanas un pensiju fondu jomā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8508 Izmaiņas veiktas: 12.07.2019.

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): Centrālo banku darbība, Cita monetārā starpniecība, Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu, Apdrošināšana, ..., Pensiju uzkrāšana (10)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  3. Rādītāji: Uzņēmumu skaits, Apgrozījums (tūkst. euro), Produkcijas vērtība (tūkst. euro), Pievienotā vērtība (tūkst. euro), ..., Darbinieku skaits pilnas slodzes ekvivalenta vienībās (13)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement