1. NPV010. Nodarbināto iedzīvotāju radītā pievienotā un produkcijas vērtība pēc faktiskās dzīvesvietas republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās un pagastos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 64424 Izmaiņas veiktas: 27.01.2020.

  1. Gads: 2017, (1)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Nezināms pagasts (686)
  3. Rādītāji: Nodarbināto iedzīvotāju skaits pēc dzīvesvietas, Pievienotā vērtība, tūkst. eiro, Produkcijas vērtība, tūkst. eiro, (3)


 2. NPV020. Vietējā darbības veida vienībās nodarbināto skaits, radītā pievienotā un produkcijas vērtība republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās un pagastos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 296147 Izmaiņas veiktas: 27.01.2020.

  1. Gads: 2017, (1)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Nezināms pagasts (686)
  3. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, Apstrādes rūpniecība, ..., Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība (21)
  4. Rādītāji: Nodarbināto personu skaits pēc darba vietas, Pievienotā vērtība, tūkst. eiro, Produkcijas vērtība, tūkst. eiro, (3)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement