1. TUG01. Viesnīcu un citu tūristu mītņu raksturojošie rādītāji

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7557 Izmaiņas veiktas: 15.02.2017

  1. Rādītāji: Mītņu skaits (gada beigās), Numuru skaits (gada beigās), Gultasvietu skaits (gada beigās), Apkalpotās personas, ..., ..ārvalstu viesu pavadītās naktis (7)
  2. Mītnes veids: Pavisam, Viesnīcas un līdzīgas mītnes, Viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās mītnes, Kempingi, atpūtas transportlīdzekļu un apdzīvojamo autopiekabju laukumi, (4)
  3. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2016 (11)


 2. TUG02. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu sadalījums pa valstīm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19493 Izmaiņas veiktas: 15.02.2017

  1. Valsts: Pavisam, Latvijas iedzīvotāji, Ārvalstu viesi, ES-15 valstis, ..., Uzbekistāna (52)
  2. Rādītāji: Apkalpotās personas, Pavadītās naktis, (2)
  3. Gads: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2016 (24)


 3. TUG03. Viesnīcu darbības rādītāji sadalījumā pēc piešķirtās kategorijas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9268 Izmaiņas veiktas: 15.02.2017

  1. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2016 (11)
  2. Piešķirtā kategorija: Pavisam, Bez kategorijas, Viena zvaigzne, divas zvaigznes, Trīs zvaigznes, ..., Piecas zvaigznes (6)
  3. Latvija, Rīga: Latvija, Rīga, (2)
  4. Rādītājs: Viesnīcu skaits (gada beigās), Numuru skaits (gada beigās), Gultasvietu skaits (gada beigās), Apkalpotās personas, ..., ..ārvalstu viesu pavadītās naktis (7)


 4. TUG04. Viesnīcas un citas tūristu mītnes Latvijas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 38586 Izmaiņas veiktas: 15.02.2017

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Viļānu novads (115)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2016 (8)
  3. Rādītāji: Mītņu skaits, gada beigās, Gultasvietu skaits, gada beigās, Numuru skaits, gada beigās, Apkalpotās personas, ..., ...ārvalstu viesu pavadītās naktis (7)


 5. TUG05. Viesnīcas un citas tūristu mītnes Latvijas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos, 2005.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6470 Izmaiņas veiktas: 24.02.2016

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Ventspils rajons (34)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, (4)
  3. Rādītāji: Mītņu skaits, gada beigās, Vietu skaits, gada beigās, Apkalpotās personas, (3)


 6. TUG06. Lauku tūrisma mītņu raksturojošie rādītāji

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6451 Izmaiņas veiktas: 26.05.2016

  1. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2015 (9)
  2. Tūrisma mītnes tips: PAVISAM, Viesu māja, brīvdienu māja, ..viesu māja, ..brīvdienu māja, ..., Cits (7)
  3. Rādītāji: Mītņu skaits, Gultasvietu skaits, gada beigās, Izdotas gultasvietas, Apkalpoti cilvēki, ..., ..apkalpoti nerezidenti (6)


 7. TUG07. Lauku tūrisma mītņu raksturojošie rādītāji sadalījumā pa reģioniem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5516 Izmaiņas veiktas: 26.05.2016

  1. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2015 (9)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Kurzemes reģions, Latgales reģions, ..., Zemgales reģions (7)
  3. Rādītāji: Mītņu skaits, Gultasvietu skaits, gada beigās, Izdotas gultasvietas, Apkalpoti cilvēki, ..., ..apkalpoti nerezidenti (6)


 8. TUG08. Tūrisma komersantu darbības raksturojošie rādītāji

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3971 Izmaiņas veiktas: 22.04.2016

  1. Gads: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2015 (13)
  2. Rādītāji: Tūrisma komersantu skaits, kas sniedza tūrisma operatoru pakalpojumus, Apkalpoto cilvēku skaits, kas iegādājās komplekso tūrisma pakalpojumu, ..uzņemti, ..izbraukuši, ..ceļojuši Latvijas robežās (5)


 9. TUG09. Tūrisma komersantu apkalpoto personu skaits pa valstīm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 17901 Izmaiņas veiktas: 22.04.2016

  1. Valsts: Pavisam, ES-28 valstis, ES-27 valstis, ES-25 valstis, ..., Citas valstis (49)
  2. Iebraukuši, Izbraukuši: Iebraukuši, Izbraukuši, (2)
  3. Gads: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2015 (25)


 10. TUG10. Tūrisma komersantu apkalpoto personu skaits Latvijas statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3128 Izmaiņas veiktas: 22.04.2016

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2015 (6)


 11. TUG11. Ārvalstu vairākdienu ceļotāju skaits sadalījumā pa valstīm (tūkstošos)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4541 Izmaiņas veiktas: 25.04.2016

  1. Valsts: Pavisam, Amerikas Savienotās Valstis (US), Apvienotā Karaliste (UK), Čehija (CZ), ..., Ieradās no NVS valstīm (17)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2015 (11)


 12. TUG12. Ārvalstu ceļotājus raksturojošie rādītāji

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4643 Izmaiņas veiktas: 25.04.2016

  1. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)
  2. Ārvalstu ceļotāji: Pavisam, vairākdienu ceļotāji, (2)
  3. Rādītāji: Robežšķērsojumu skaits, tūkst., Pavadītās naktis, tūkst., Kopējie izdevumi ārvalstu ceļojumu laikā, milj. euro, Vidējais ceļojuma ilgums, naktis, Viena ceļotāja vidējie izdevumi dienā, euro (5)


 13. TUG13. Ārvalstu vairākdienu ceļotājus raksturojošie rādītāji sadalījumā pa valstīm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4525 Izmaiņas veiktas: 25.04.2016

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (5)
  2. Valsts: Pavisam, Apvienotā Karaliste, Beļģija, Dānija, ..., Zviedrija (11)
  3. Rādītāji: Kopējie izdevumi Latvijā (milj. eiro), Viena ceļotāja vidējie izdevumi diennaktī (eiro), Vidējais ceļojuma ilgums, naktis, (3)


 14. TUG14. Ārvalstu vairākdienu ceļotāju ceļojuma nolūks Latvijā sadalījumā pa valstīm (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4790 Izmaiņas veiktas: 25.04.2016

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (5)
  2. Valstis: Pavisam, Apvienotā Karaliste, Beļģija, Dānija, ..., Zviedrija (11)
  3. Ceļojuma mērķi: Pavisam, Tūrisma mērķis, ..atpūta, ..draugu, radinieku apmeklējums, ..., Cits mērķis (6)


 15. TUG15. Ārvalstu ceļotāji sadalījumā pēc ceļojuma nolūka (tūkstošos)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3944 Izmaiņas veiktas: 25.04.2016

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (5)
  2. Ceļojuma nolūks: Pavisam, Tūrisms, atpūta, draugu, radinieku apmeklējums, ..., tranzīts (7)
  3. Rādītāji: Robežšķērsojumu skaits, ..vienas dienas ceļotāji, ..vairākdienu ceļotāji, (3)


 16. TUG16. Ārvalstu vairākdienu ceļotāju vidējie izdevumi diennaktī sadalījumā pēc vecuma grupas, apmešanās vietas tipa un izmantotā transporta veida (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3698 Izmaiņas veiktas: 25.04.2016

  1. Rādītājs: Pavisam, 15-24 gadi, 25-44 gadi, 45-64 gadi, ..., jūras transports (13)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (5)


 17. TUG17. Ārvalstu vairākdienu ceļotāji sadalījumā pēc dzimuma un pa vecuma grupām (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2759 Izmaiņas veiktas: 25.04.2016

  1. Rādītāji: Pavisam, vīrieši, sievietes, 15-24 gadi, ..., 65+ gadi (7)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (5)


 18. TUG18. Ārvalstu ceļotāju skaits sadalījumā pa valstīm (tūkstošos), 1996.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5294 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Valsts: Pavisam, Baltkrievija (BY), Čehija (CZ), Vācija (DE), ..., NVS valstis (21)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2008 (13)


 19. TUG19. Latvijas ceļotāju skaits sadalījumā pa valstīm (tūkstošos), 1996.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5320 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Valsts: Pavisam, Austrija (AT), Baltkrievija (BY), Vācija (DE), ..., NVS valstis (18)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2008 (13)


 20. TUG20. Ceļotāju sadalījums pēc uzturēšanās ilguma (%), 1996.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4517 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Uzturēšanās ilgums: Pavisam, Valstī nenakšņoja, Nakšņoja 1-3 naktis, Nakšņoja 4-7 naktis, Nakšņoja vairāk nekā 7 naktis (5)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2008 (13)
  3. Ceļotāji: Latvijas iedzīvotāji ārvalstīs, Ārvalstu ceļotāji Latvijā, (2)


 21. TUG21. Latvijas ceļotāju ceļojumu nolūks (%), 1996.-2011.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4450 Izmaiņas veiktas: 01.01.2012

  1. Motīvi: Pavisam, Tūrisma mērķis, ..atpūta, ..draugu, radinieku apmeklējumi, ..., ..tranzīts (7)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2011 (16)
  3. Ceļotāji: Latvijas ceļotāji, Ārvalstu ceļotāji, (2)


 22. TUG22. Latvijas vairākdienu ceļotāju skaits sadalījumā pa valstīm (tūkstošos), 2005.-2011.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4355 Izmaiņas veiktas: 01.01.2012

  1. Valsts: Pavisam, Amerikas Savienotās Valstis (US), Apvienotā Karaliste (UK), Austrija (AT), ..., Devās uz NVS valstīm (19)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2011 (7)


 23. TUG23. Latvijas apmeklējuma novērtējums (%), 1999.-2011.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5156 Izmaiņas veiktas: 01.01.2012

  1. Rādītāji: Pakalpojumu kvalitāte, Preču cenas un kvalitātes savstarpējā atbilstība, Cilvēku atsaucība, Pilsētu tīrība, ..., Svešvalodu zināšana (6)
  2. Gads: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2011 (13)
  3. Novērtējums: Pavisam, Labi, Apmierinoši, Slikti, Grūti atbildēt (5)


 24. TUG24. Latvijas ceļotāju skaits (tūkstošos), 1995.-2003.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3960 Izmaiņas veiktas: 01.01.2004

  1. Ceļotāji: Latvijas ceļotāji, Ārvalstu ceļotāji, (2)
  2. Izbraukuši, Iebraukuši: Izbraukuši, Iebraukuši, (2)
  3. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2003 (9)
  4. Transporta veids: Pavisam, Autotransports, Dzelzceļš, Gaisa transports, Jūras transports (5)


 25. TUG25. Latvijas ceļotājus raksturojošie rādītāji, 1996.-2011.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3970 Izmaiņas veiktas: 01.01.2012

  1. Ceļotāji: Latvijas ceļotāji (ārvalstīs), (1)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2011 (16)
  3. Rādītāji: Robežšķērsojumu skaits, tūkst., Kopējie izdevumi ārvalstīs, milj. euro, Vidējais ceļojuma ilgums, diennaktis, Viena ceļotāja vidējie izdevumi diennaktī, euro, (4)


 26. TUG26. Latvijas iedzīvotāju braucieni pa Latviju un uz ārvalstīm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16571 Izmaiņas veiktas: 14.07.2016

  1. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, (4)
  2. Pa Latviju, uz ārvalstīm: Pa Latviju, Uz ārvalstīm, (2)
  3. Rādītājs: Braucienu skaits, tūkst., Nakšņojumu skaits, tūkst., Izdevumi, milj. euro, (3)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)
  5. Brauciena mērķis: Atpūtas, citi personiskie un darījumu braucieni - PAVISAM, Atpūtas un citi personiskie braucieni, Darījuma braucieni, (3)
  6. Brauciena ilgums: Pavisam, ..vienas dienas braucieni, ..vairākdienu braucieni, (3)


 27. TUG27. Latvijas iedzīvotāju vairākdienu atpūtas un darījumu braucienu raksturojošie rādītāji sadalījumā pa valstīm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18742 Izmaiņas veiktas: 14.07.2016

  1. Valsts: Pavisam, Apvienotā Karaliste, Baltkrievija, Francija, ..., Zviedrija (16)
  2. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, (4)
  3. Rādītājs: Braucienu skaits, tūkst., Nakšņojumu skaits, tūkst., Kopējie izdevumi, milj. euro, Viena ceļotāja vidējie izdevumi diennaktī, euro, Vidējais ceļojuma ilgums, diennaktis (5)


 28. TUG28. Latvijas iedzīvotāji atpūtas un citos personiskajos braucienos pa Latviju un uz ārvalstīm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4237 Izmaiņas veiktas: 14.07.2016

  1. Rādītāji: Pavisam, vīrieši, sievietes, 15-24 gadi, ..., 65 + (9)
  2. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, (4)
  3. Ceļotāju skaits: Pavisam, tikai pa Latviju, tikai uz ārvalstīm, gan pa Latviju, gan uz ārvalstīm, (4)


 29. TUG29. Latvijas iedzīvotāju braucieni pa Latviju sadalījumā pa reģioniem (tūkstošos)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3407 Izmaiņas veiktas: 14.07.2016

  1. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, (4)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  3. Brauciena ilgums: Vienas dienas braucieni, Vairākdienu braucieni, (2)


 30. TUG30. Tūrisma nozares nozīmīgumu raksturojoši rādītāji (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3739 Izmaiņas veiktas: 28.02.2017

  1. Rādītāji: Tūrisma īpatsvars kopējā pievienotajā vērtībā, Tūrisma raksturīgo nozaru īpatsvars kopējā pievienotajā vērtībā, Tūrisma raksturīgo nozaru īpatsvars kopējā izlaidē, Braucienu un pasažieru transporta īpatsvars preču un pakalpojumu eksportā, Braucienu un pasažieru transporta īpatsvars preču un pakalpojumu importā (5)
  2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2014 (11)