1. TUG01. Viesnīcu un citu tūristu mītņu raksturojošie rādītāji

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8799 Izmaiņas veiktas: 14.02.2018

  1. Rādītāji: Mītņu skaits (gada beigās), Numuru skaits (gada beigās), Gultasvietu skaits (gada beigās), Mītņu skaits (jūlijā), ..., ..ārvalstu viesu pavadītās naktis (10)
  2. Mītnes veids: Pavisam, Viesnīcas un līdzīgas mītnes, Viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās mītnes, Kempingi, atpūtas transportlīdzekļu un apdzīvojamo autopiekabju laukumi, (4)
  3. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2017 (12)


 2. TUG02. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu sadalījums pa valstīm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 20789 Izmaiņas veiktas: 14.02.2018

  1. Valsts: Pavisam, Latvijas iedzīvotāji, Ārvalstu viesi, ES-15 valstis, ..., Uzbekistāna (54)
  2. Rādītāji: Apkalpotās personas, Pavadītās naktis, (2)
  3. Gads: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2017 (25)


 3. TUG03. Viesnīcu darbības rādītāji sadalījumā pēc piešķirtās kategorijas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9801 Izmaiņas veiktas: 29.06.2018

  1. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2017 (12)
  2. Piešķirtā kategorija: Pavisam, Bez kategorijas, Viena zvaigzne, divas zvaigznes, Trīs zvaigznes, ..., Piecas zvaigznes (6)
  3. Latvija, Rīga: Latvija, Rīga, (2)
  4. Rādītājs: Viesnīcu skaits (gada beigās), Numuru skaits (gada beigās), Gultasvietu skaits (gada beigās), Apkalpotās personas, ..., ..ārvalstu viesu pavadītās naktis (7)


 4. TUG04. Viesnīcas un citas tūristu mītnes Latvijas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 43203 Izmaiņas veiktas: 14.02.2018

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Viļānu novads (118)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2017 (9)
  3. Rādītāji: Mītņu skaits, gada beigās, Gultasvietu skaits, gada beigās, Numuru skaits, gada beigās, Apkalpotās personas, ..., ...ārvalstu viesu pavadītās naktis (7)


 5. TUG06. Lauku tūrisma mītņu raksturojošie rādītāji, 2007-2016.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7015 Izmaiņas veiktas: 26.05.2017

  1. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2016 (10)
  2. Tūrisma mītnes tips: PAVISAM, Viesu māja, brīvdienu māja, ..viesu māja, ..brīvdienu māja, ..., Cits (7)
  3. Rādītāji: Mītņu skaits, Gultasvietu skaits, gada beigās, Pavadītās naktis, Apkalpoti cilvēki, ..., ..apkalpoti nerezidenti (6)


 6. TUG07. Lauku tūrisma mītņu raksturojošie rādītāji sadalījumā pa reģioniem, 2007-2016.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6115 Izmaiņas veiktas: 26.05.2017

  1. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2016 (10)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Kurzemes reģions, Latgales reģions, ..., Zemgales reģions (7)
  3. Rādītāji: Mītņu skaits, Gultasvietu skaits, gada beigās, Pavadītās naktis, Apkalpoti cilvēki, ..., ..apkalpoti nerezidenti (6)


 7. TUG08. Tūrisma komersantu darbības raksturojošie rādītāji

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4090 Izmaiņas veiktas: 24.04.2018

  1. Gads: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2017 (15)
  2. Rādītāji: Tūrisma komersantu skaits, kas sniedza tūrisma operatoru pakalpojumus, Apkalpoto cilvēku skaits, kas iegādājās komplekso tūrisma pakalpojumu, ..uzņemti, ..izbraukuši, ..ceļojuši Latvijas robežās (5)


 8. TUG09. Tūrisma komersantu apkalpoto personu skaits pa valstīm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18888 Izmaiņas veiktas: 24.04.2018

  1. Valsts: Pavisam, ES-28 valstis, ES-27 valstis, ES-25 valstis, ..., Citas valstis (49)
  2. Iebraukuši, Izbraukuši: Iebraukuši, Izbraukuši, (2)
  3. Gads: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2017 (27)


 9. TUG10. Tūrisma komersantu apkalpoto personu skaits Latvijas statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3287 Izmaiņas veiktas: 24.04.2018

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)


 10. TUG11. Ārvalstu ceļotāju skaits sadalījumā pa valstīm (tūkstošos)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 17974 Izmaiņas veiktas: 26.04.2018

  1. Valsts: Pavisam, Amerikas Savienotās Valstis (US), Apvienotā Karaliste (UK), Armēnija (AM), ..., Ieradās no NVS valstīm (46)
  2. Ārvalstu ceļotāji: Pavisam, vairākdienu ceļotāji, (2)
  3. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)


 11. TUG12. Ārvalstu ceļotājus raksturojošie rādītāji

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4823 Izmaiņas veiktas: 26.04.2018

  1. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)
  2. Ārvalstu ceļotāji: Pavisam, vairākdienu ceļotāji, (2)
  3. Rādītāji: Robežšķērsojumu skaits, tūkst., Pavadītās naktis, tūkst., Kopējie izdevumi, milj. euro, Vidējais ceļojuma ilgums, naktis, Viena ceļotāja vidējie izdevumi diennaktī, euro (5)


 12. TUG13. Ārvalstu vairākdienu ceļotājus raksturojošie rādītāji sadalījumā pa valstīm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6731 Izmaiņas veiktas: 26.04.2018

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  2. Valsts: Pavisam, Amerikas Savienotās Valstis, Apvienotā Karaliste, Austrija, ..., Zviedrija (24)
  3. Rādītāji: Kopējie izdevumi Latvijā (milj. eiro), Viena ceļotāja vidējie izdevumi diennaktī (eiro), Vidējais ceļojuma ilgums, naktis, (3)


 13. TUG14. Ārvalstu vairākdienu ceļotāju ceļojuma nolūks Latvijā sadalījumā pa valstīm (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8302 Izmaiņas veiktas: 26.04.2018

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  2. Valstis: Pavisam, Amerikas Savienotās Valstis, Apvienotā Karaliste, Austrija, ..., Zviedrija (23)
  3. Ceļojuma mērķi: Pavisam, Tūrisma mērķis, ..atpūta, ..draugu, radinieku apmeklējums, ..., Cits mērķis (6)


 14. TUG15. Ārvalstu ceļotāji sadalījumā pēc ceļojuma nolūka (tūkstošos)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4299 Izmaiņas veiktas: 26.04.2018

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  2. Ceļojuma nolūks: Pavisam, Tūrisms, atpūta, draugu, radinieku apmeklējums, ..., tranzīts (7)
  3. Rādītāji: Robežšķērsojumu skaits, ..vienas dienas ceļotāji, ..vairākdienu ceļotāji, (3)


 15. TUG16. Ārvalstu vairākdienu ceļotāju vidējie izdevumi diennaktī sadalījumā pēc vecuma grupas, apmešanās vietas tipa un izmantotā transporta veida (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3875 Izmaiņas veiktas: 26.04.2018

  1. Rādītājs: Pavisam, 15-24 gadi, 25-44 gadi, 45-64 gadi, ..., jūras transports (13)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)


 16. TUG17. Ārvalstu vairākdienu ceļotāji sadalījumā pēc dzimuma un pa vecuma grupām (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2878 Izmaiņas veiktas: 26.04.2018

  1. Rādītāji: Pavisam, vīrieši, sievietes, 15-24 gadi, ..., 65+ gadi (7)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)


 17. TUG20. Latvijas iedzīvotāju vienas dienas braucieni pa Latviju pēc ceļotāju dzimuma un vecuma grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4216 Izmaiņas veiktas: 06.06.2018

  1. Dzimums/ vecuma grupa: Pavisam, vīrieši, sievietes, 15-24 gadi, ..., 65+ gadi (9)
  2. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  3. Rādītāji: Braucienu skaits, tūkst., Izdevumi, milj. eiro, Vidējie izdevumi braucienā, eiro, (3)


 18. TUG21. Latvijas iedzīvotāju vairākdienu braucieni pa Latviju pēc ceļotāju dzimuma un vecuma grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5461 Izmaiņas veiktas: 06.06.2018

  1. Dzimums/ vecuma grupa: Pavisam, vīrieši, sievietes, 15-24 gadi, ..., 65+ gadi (9)
  2. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  3. Rādītāji: Braucienu skaits, tūkst., Pavadītās naktis, tūkst., Vidējais brauciena ilgums, naktis, Izdevumi, milj. eiro, ..., Vidējie izdevumi diennaktī, eiro (6)


 19. TUG22. Latvijas iedzīvotāju izmantotās naktsmītnes braucienos pa Latviju

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11890 Izmaiņas veiktas: 06.06.2018

  1. Naktsmītnes: Pavisam, Maksas naktsmītnēs, ..viesnīcas, kūrortviesnīcas, moteļi, viesu mājas, ..kempingi, atpūtas kompleksi, ..., ..citas privātās naktsmītnes (9)
  2. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  3. Rādītāji: Braucienu skaits, tūkst., Braucienu skaits, %, Pavadītās naktis, tūkst., Pavadītās naktis, %, Vidējais brauciena ilgums, naktis (5)


 20. TUG23. Latvijas iedzīvotāju vienas dienas braucieni uz ārvalstīm pēc ceļotāju dzimuma un vecuma grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11194 Izmaiņas veiktas: 06.06.2018

  1. Dzimums/ vecuma grupa: Pavisam, vīrieši, sievietes, 15-24 gadi, ..., 65+ gadi (9)
  2. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  3. Rādītāji: Braucienu skaits, tūkst., Izdevumi, milj. eiro, Vidējie izdevumi braucienā, eiro, (3)


 21. TUG24. Latvijas iedzīvotāju vairākdienu braucieni uz ārvalstīm pēc ceļotāju dzimuma un vecuma grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9119 Izmaiņas veiktas: 06.06.2018

  1. Dzimums/ vecuma grupa: Pavisam, vīrieši, sievietes, 15-24 gadi, ..., 65+ gadi (9)
  2. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  3. Rādītāji: Braucienu skaits, tūkst., Pavadītās naktis, tūkst., Vidējais brauciena ilgums, naktis, Izdevumi, milj. eiro, ..., Vidējie izdevumi diennaktī, eiro (6)


 22. TUG25. Latvijas iedzīvotāju izmantotās naktsmītnes braucienos uz ārvalstīm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12993 Izmaiņas veiktas: 06.06.2018

  1. Naktsmītnes: Pavisam, Maksas naktsmītnēs, ..viesnīcas, kūrortviesnīcas, moteļi, viesu mājas, ..kempingi, atpūtas kompleksi, ..., ..citas privātās naktsmītnes (8)
  2. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  3. Rādītāji: Braucienu skaits, tūkst., Braucienu skaits, %, Pavadītās naktis, tūkst., Pavadītās naktis, %, Vidējais brauciena ilgums, naktis (5)


 23. TUG26. Latvijas iedzīvotāju braucieni pa Latviju un uz ārvalstīm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 24203 Izmaiņas veiktas: 06.06.2018

  1. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  2. Pa Latviju, uz ārvalstīm: Pa Latviju, Uz ārvalstīm, (2)
  3. Rādītājs: Braucienu skaits, tūkst., Nakšņojumu skaits, tūkst., Izdevumi, milj. euro, (3)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)
  5. Brauciena mērķis: Atpūtas, citi personiskie un darījumu braucieni - PAVISAM, Atpūtas un citi personiskie braucieni, Darījuma braucieni, (3)
  6. Brauciena ilgums: Pavisam, ..vienas dienas braucieni, ..vairākdienu braucieni, (3)


 24. TUG27. Latvijas iedzīvotāju vairākdienu atpūtas un darījumu braucienu raksturojošie rādītāji sadalījumā pa valstīm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 26640 Izmaiņas veiktas: 06.06.2018

  1. Valsts: Pavisam, Apvienotā Karaliste, Baltkrievija, Francija, ..., Zviedrija (16)
  2. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  3. Rādītājs: Braucienu skaits, tūkst., Nakšņojumu skaits, tūkst., Kopējie izdevumi, milj. euro, Viena ceļotāja vidējie izdevumi diennaktī, euro, Vidējais ceļojuma ilgums, diennaktis (5)


 25. TUG28. Latvijas iedzīvotāji atpūtas un citos personiskajos braucienos pa Latviju un uz ārvalstīm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4776 Izmaiņas veiktas: 29.06.2018

  1. Rādītāji: Pavisam, vīrieši, sievietes, 15-24 gadi, ..., 65 + (9)
  2. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  3. Ceļotāju skaits: Pavisam, tikai pa Latviju, tikai uz ārvalstīm, gan pa Latviju, gan uz ārvalstīm, (4)


 26. TUG29. Latvijas iedzīvotāju braucieni pa Latviju sadalījumā pēc galamērķa reģiona

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4921 Izmaiņas veiktas: 06.06.2018

  1. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  3. Brauciena ilgums: Vairākdienu braucieni, Vienas dienas braucieni, (2)
  4. Rādītāji: Braucienu skaits, tūkst., Pavadīto nakšu skaits, tūkst., Izdevumi, milj. eiro, (3)


 27. TUG30. Tūrisma nozares nozīmīgumu raksturojoši rādītāji (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3774 Izmaiņas veiktas: 31.05.2018

  1. Rādītāji: Tūrisma īpatsvars kopējā pievienotajā vērtībā, Tūrisma raksturīgo nozaru īpatsvars kopējā pievienotajā vērtībā, Tūrisma raksturīgo nozaru īpatsvars kopējā izlaidē, Braucienu un pasažieru transporta īpatsvars preču un pakalpojumu eksportā, Braucienu un pasažieru transporta īpatsvars preču un pakalpojumu importā (5)
  2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2015 (12)