1. TRG01. Satiksmes ceļu garums gada beigās (kilometros)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7186 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Rādītāji: Valsts dzelzceļa līnijas, Tai skaitā platsliežu, No tām elektrificētas, Valsts dzelzceļa līniju garums uz 1000 km² teritorijas, km, ..., Maģistrālie gāzes vadi (14)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 2. TRG011. Valsts un pašvaldību autoceļu garums un pašvaldību ielu garums statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada beigās (kilometros)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 186877 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  3. Rādītāji: Valsts autoceļu garums, Pašvaldības autoceļu garums, Pašvaldību ielu garums, (3)
  4. Seguma veidi: Pavisam, Asfaltbetona un citi bitumizētie segumi, Šķembu un grants segumi, (3)


 3. TRG041. Pašvaldību ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izmantošana (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 27395 Izmaiņas veiktas: 20.07.2018

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Zilupes novads (120)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  3. Rādītāji: Izdevumi investīcijām, Uzturēšanas izdevumi, Vispārējie izdevumi, (3)


 4. TRG05. Transporta līdzekļu skaits gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11368 Izmaiņas veiktas: 10.05.2018

  1. Transporta līdzekļi: Kuģi, kravas kuģi, zvejas kuģi, pasažieru kuģi, ..., Gaisa kuģi ar dzinēju (21)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 5. TRG06. Reģistrēto automobiļu skaits

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6961 Izmaiņas veiktas: 10.05.2018

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  2. Transporta līdzekļi: Kravas automobiļi (ieskaitot vilcējus), Autobusi, Vieglie automobiļi, (3)


 6. TRG07. Vieglo automobiļu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5921 Izmaiņas veiktas: 28.05.2018

  1. Gads: 1980, 1985, 1990, 1991, ..., 2017 (30)
  2. Automobiļu skaits: Vieglo automobiļu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem, (1)


 7. TRG08. Reģistrēto automobiļu skaits statistiskajos reģionos un republikas pilsētās gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13887 Izmaiņas veiktas: 10.05.2018

  1. Gads: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2017 (25)
  2. Transporta līdzekļi: Kravas automobiļi (ieskaitot vilcējus), Autobusi, Vieglie automobiļi, (3)
  3. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)


 8. TRG09. Reģistrēto vieglo automobiļu skaits iedzīvotāju personiskajā īpašumā statistiskajos reģionos un republikas pilsētās gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7997 Izmaiņas veiktas: 10.05.2018

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)


 9. TRG10. Reģistrēto vieglo automobiļu sadalījums pa markām gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11290 Izmaiņas veiktas: 10.05.2018

  1. Marka: PAVISAM, Alfa Romeo, Audi, BMW, ..., ZAZ (40)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)


 10. TRG11. Reģistrēto vieglo automobiļu sadalījums pēc izlaides gada (1. janvārī)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11549 Izmaiņas veiktas: 10.05.2018

  1. Izlaides gads: 1975 (izlaides gads), 1976 (izlaides gads), 1977 (izlaides gads), 1978 (izlaides gads), ..., 2017 (izlaides gads) (43)
  2. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2018 (22)


 11. TRG12. Reģistrēto automobiļu sadalījums pēc vecuma un degvielas veida gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15135 Izmaiņas veiktas: 10.05.2018

  1. Automobiļu veids: Kravas automobiļi (ieskaitot vilcējus), Autobusi, Vieglie automobiļi, (3)
  2. Automobiļa vecums un degvielas veids: Pavisam, līdz 2 gadiem, no 3 līdz 5 gadiem, no 6 līdz 10 gadiem, ..., ar dabas gāzi un naftas gāzi kā degvielas veidu (22)
  3. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2017 (21)


 12. TRG134. Kravu pārvadājumi un kravu apgrozība galvenajos transporta veidos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6076 Izmaiņas veiktas: 14.05.2018

  1. Gads: 1980, 1985, 1990, 1991, ..., 2017 (30)
  2. Rādītāji: Kravu pārvadājumi ar galvenajiem transporta veidiem (tūkst. tonnu), Kravu apgrozība galvenajos transporta veidos (milj. tonnkilometru), (2)
  3. Transporta veids: PAVISAM, ..dzelzceļa, ..ūdens, ..automobiļu, ..gaisa (5)


 13. TRG15. Kravu pārvadājumi pa dzelzceļu (tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6571 Izmaiņas veiktas: 14.05.2018

  1. Satiksmes veids: PAVISAM, Iekšzemes pārvadājumos, Starptautiskajos pārvadājumos, ..eksporta pārvadājumos, ..., ....no starptautiskajiem pārvadājumiem - caur Latvijas ostām (7)
  2. Gads: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2017 (25)


 14. TRG151. Starptautiskie dzelzceļa kravu pārvadājumi pa valstīm, tūkst. t

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4390 Izmaiņas veiktas: 28.05.2018

  1. Kravu pārvadājumi: Eksporta kravu pārvadājumi, Importa kravu pārvadājumi, (2)
  2. Valsts: Pavisam, Afganistāna, Azerbaidžāna, Baltkrievija, ..., citas valstis (14)
  3. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)


 15. TRG16. Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu pa preču grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10048 Izmaiņas veiktas: 14.05.2018

  1. Preču grupa: Pavisam, Lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības produkti; zivis un citi zvejniecības produkti, Akmeņogles un brūnogles; jēlnafta un dabasgāze, Metālu rūdas un citi ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes produkti; kūdra, ..., Nenosakāmas preces: preces, kuras kādu iemeslu dēļ nav identificējamas, un tādēļ tās nevar iedalīt atsevišķās iepriekš minētās grupās (20)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  3. Rādītājs: Pārvadātas kravas, tūkst. t, Kravu apgrozība, milj. tkm, Pārvadāto kravu īpatsvars, %, (3)


 16. TRG161. Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu pa preču grupām (procentos), 2000.-2007.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5172 Izmaiņas veiktas: 01.01.2008

  1. Preču grupa: Pavisam, Naftas produkti, Cietais kurināmais, Dabiskais un ķīmiskais mēslojums, ..., Pārējās kravas (9)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2007 (8)


 17. TRG17. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās (tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5250 Izmaiņas veiktas: 16.03.2018

  1. Nosūtītas, Saņemtas kravas: Nosūtītas kravas, Saņemtas kravas, (2)
  2. Ostas: PAVISAM, Rīga, Ventspils, Liepāja, mazās ostas (5)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 18. TRG181. Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas ostās (% no kravu apgrozības)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14420 Izmaiņas veiktas: 16.03.2018

  1. Osta: Liepājas osta, Rīgas osta, Ventspils osta, Mazās ostas, (4)
  2. Kravu veids: Celtniecības materiāli, Cukurs, Jēlnafta, Kālija sāls, ..., Pārējās kravas (21)
  3. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)


 19. TRG22. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas pa preču veidiem (tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10632 Izmaiņas veiktas: 16.03.2018

  1. Nosūtītas, Saņemtas kravas: Nosūtītas kravas - pavisam, Naftas produkti (nosūtītas kravas), Ogles (nosūtītas kravas), Dzelzrūda (nosūtītas kravas), ..., ..No nosūtīto un saņemto kravu kopapjoma - kravas konteineros (30)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 20. TRG23. Kravu pārvadājumi ar autotransportu (tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4495 Izmaiņas veiktas: 14.05.2018

  1. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2017 (21)
  2. Satiksmes veidi: PAVISAM, Iekšzemes pārvadājumos, Starptautiskajos pārvadājumos, ..eksporta pārvadājumos, ..., Komercpārvadājumos pārvadātas kravas (8)


 21. TRG231. Kravu pārvadājumi ar autotransportu iekšzemē pa reģioniem (tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8215 Izmaiņas veiktas: 14.05.2018

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. Iekraušanas reģions: PAVISAM (iekraušana), Rīgas reģions (iekraušana), Pierīgas reģions (iekraušana), Vidzemes reģions (iekraušana), ..., Latgales reģions (iekraušana) (7)
  3. Izkraušanas reģions: PAVISAM (izkraušana), Rīgas reģions (izkraušana), Pierīgas reģions (izkraušana), Vidzemes reģions (izkraušana), ..., Latgales reģions (izkraušana) (7)


 22. TRG232. Starptautiskie autotransporta kravu pārvadājumi pa valstīm (tūkst. t)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6930 Izmaiņas veiktas: 14.05.2018

  1. Kravu pārvadājumi: Eksporta kravu pārvadājumi, Importa kravu pārvadājumi, (2)
  2. Valsts: Pavisam, Austrija, Baltkrievija, Beļģija, ..., citas valstis (17)
  3. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)


 23. TRG24. Kravu pārvadājumi ar autotransportu pa preču grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10527 Izmaiņas veiktas: 14.05.2018

  1. Preču grupa: Pavisam, Lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības produkti; zivis un citi zvejniecības produkti, Akmeņogles un brūnogles; jēlnafta un dabasgāze, Metālu rūdas un citi ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes produkti; kūdra, ..., Nenosakāmas preces: preces, kuras kādu iemeslu dēļ nav identificējamas, un tādēļ tās nevar iedalīt atsevišķās iepriekš minētās grupās (20)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  3. Rādītājs: Pārvadātas kravas, tūkst. t, Kravu apgrozība, milj. tkm, Pārvadāto kravu īpatsvars, %, (3)


 24. TRG241. Kravu pārvadājumi ar autotransportu pa preču grupām (procentos), 2000.-2007.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5489 Izmaiņas veiktas: 01.01.2008

  1. Preču grupa: Pavisam, Neapstrādāti un apstrādāti minerāli, Kokmateriāli un korķis, Pārtikas produkti, ..., Pārējās kravas (9)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2007 (8)


 25. TRG25. Kravu apgrozība autotransportā (milj. tonnkilometri)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4492 Izmaiņas veiktas: 14.05.2018

  1. Satiksmes veidi: PAVISAM, Iekšzemes pārvadājumos, Starptautiskajos pārvadājumos, ..eksporta pārvadājumos, ..., Kravu apgrozība komercpārvadājumos (8)
  2. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2017 (21)


 26. TRG26. Cauruļvadu transporta darbība

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3352 Izmaiņas veiktas: 14.05.2018

  1. Gads: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2017 (26)
  2. Rādītāji: Transportēta nafta pa maģistrālo naftas vadu, milj. t, Transportēti naftas produkti pa maģistrālo naftas produktu vadu, milj. t, Transportēta gāze pa maģistrālajiem gāzes vadiem, mljrd.m³, (3)


 27. TRG27. Pasažieru pārvadājumi (milj. cilvēku)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4597 Izmaiņas veiktas: 03.09.2018

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  2. Transporta līdzekļi: Dzelzceļš, Regulārās satiksmes autobusi, Trolejbusi, Tramvaji, Gaisa transports (5)


 28. TRG271. Pasažieru pārvadājumi ar tramvajiem un trolejbusiem (tūkst. pasažieru)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4615 Izmaiņas veiktas: 14.05.2018

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. Transporta līdzekļi: ar tramvajiem, ar trolejbusiem, (2)
  3. Pilsēta: Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, (3)


 29. TRG28. Pasažieru apgrozība (milj. pasažierkilometru)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4603 Izmaiņas veiktas: 03.09.2018

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  2. Transporta līdzekļi: Dzelzceļš, Regulārās satiksmes autobusi, Gaisa transports, (3)


 30. TRG29. Iebraukuši un izbraukuši pasažieri ostās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4411 Izmaiņas veiktas: 16.03.2018

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)
  2. Ostas: Rīga, Ventspils, Liepāja, (3)
  3. Pasažieru skaits: Iebraukuši pasažieri ar prāmjiem, Izbraukuši pasažieri ar prāmjiem, Iebraukuši pasažieri ar kruīza kuģiem, (3)


 31. TRG30. Lidostas -Rīga- darbība

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4601 Izmaiņas veiktas: 29.03.2018

  1. Rādītāji: Iebraukuši un izbraukuši pasažieri - pavisam, tūkst. cilvēku, ..Ielidojuši pasažieri, tūkst. cilvēku, ..Izlidojuši pasažieri, tūkst. cilvēku, Nosūtītas un saņemtas kravas (ieskaitot pastu) - pavisam, t, ..., ..Saņemtas kravas (ieskaitot pastu), t (6)
  2. Gads: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2017 (27)


 32. TRG31. Ielidojuši un izlidojuši pasažieri lidostā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11930 Izmaiņas veiktas: 29.03.2018

  1. Valsts: PAVISAM, Apvienotie Arābu Emirāti (AE), Armēnija (AM), Austrija (AT), ..., pārējās valstis (50)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)


 33. TRG32. Ceļu satiksmes negadījumi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8255 Izmaiņas veiktas: 28.05.2018

  1. Rādītāji: Ceļu satiksmes negadījumu skaits (negadījumi, kuros ir cietušie), Ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo cilvēku skaits - pavisam, bojā gājušie gājēji, bojā gājušie pasažieri, ..., No cietušo kopskaita ievainoti bērni (līdz 14 gadu vecumam) (15)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 34. TRG33. Ceļu satiksmes negadījumi statistiskajos reģionos un republikas pilsētās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7735 Izmaiņas veiktas: 14.05.2018

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. Rādītāji: Ceļu satiksmes negadījumu skaits, Bojā gājušo cilvēku skaits, Ievainoto cilvēku skaits, (3)
  3. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)