1. TSG11-R01. IEDZĪVOTĀJU SKAITS PA RĪGAS APKAIMĒM PĒC MĀJSAIMNIECĪBAS TIPA UN DZIMUMA 2011.GADA 1.MARTĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7147 Izmaiņas veiktas:

  1. Apkaime: Pavisam, Sarkandaugava, Ziepniekkalns, Vecmīlgrāvis, ..., Salas (59)
  2. Mājsaimniecības tips: Pavisam, dzīvo privātās mājsaimniecībās, nedzīvo privātās mājsaimniecībās, (3)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 2. TSG11-R02. IEDZĪVOTĀJU SKAITS PA RĪGAS APKAIMĒM PA GALVENAJĀM VECUMA GRUPĀM 2011.GADA 1.MARTĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6327 Izmaiņas veiktas:

  1. Apkaime: Pavisam, Sarkandaugava, Ziepniekkalns, Vecmīlgrāvis, ..., Salas (59)
  2. Vecums (pilni gadi): Pavisam, 0–6, 7–14, 15–24, ..., 62+ (7)


 3. TSG11-R03. IEDZĪVOTĀJU SKAITS PA RĪGAS APKAIMĒM PĒC TAUTĪBAS 2011.GADA 1.MARTĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6246 Izmaiņas veiktas:

  1. Apkaime: Pavisam, Sarkandaugava, Ziepniekkalns, Vecmīlgrāvis, ..., Salas (59)
  2. Tautība: Pavisam, Latvieši, Krievi, Baltkrievi, ..., Citas tautības (ieskaitot neizvēlētu un nezināmu tautību) (7)


 4. TSG11-R04. IEDZĪVOTĀJU SKAITS PA RĪGAS APKAIMĒM PĒC MĀJĀS PĀRSVARĀ LIETOTĀS VALODAS 2011.GADA 1.MARTĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5935 Izmaiņas veiktas:

  1. Apkaime: Pavisam, Sarkandaugava, Ziepniekkalns, Vecmīlgrāvis, ..., Salas (59)
  2. Mājās pārsvarā lietotā valoda: Pavisam, Latviešu, Krievu, Cita valoda, Nav norādīta (5)


 5. TSG11-R05. 15 GADU UN VECĀKU IEDZĪVOTĀJU SKAITS PA RĪGAS APKAIMĒM PĒC AUGSTĀKĀ SEKMĪGI IEGŪTĀ IZGLĪTĪBAS LĪMEŅA 2011.GADA 1.MARTĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6642 Izmaiņas veiktas:

  1. Apkaime: Pavisam, Sarkandaugava, Ziepniekkalns, Vecmīlgrāvis, ..., Salas (59)
  2. Augstākais sekmīgi iegūtais izglītības līmenis: Pavisam, Augstākā izglītība (ieskaitot doktora grādu), Profesionālā vidējā izglītība vai arodizglītība, Vispārējā vidējā izglītība, ..., Zemāka par pamatizglītību (6)


 6. TSG11-R06. PRIVĀTĀS MĀJSAIMNIECĪBAS PA RĪGAS APKAIMĒM PĒC VEIDA 2011.GADA 1.MARTĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11215 Izmaiņas veiktas:

  1. Apkaime: Pavisam, Sarkandaugava, Ziepniekkalns, Vecmīlgrāvis, ..., Salas (59)
  2. Mājsaimniecības veids: Privāto mājsaimniecību skaits - pavisam, Neģimenes mājsaimiecības - pavisam, ..vienas personas mājsaimniecības, ..vairāku personu mājsaimniecības, ..., Divu vai vairāku ģimeņu mājsaimniecības (20)


 7. TSG11-R07. PRIVĀTĀS MĀJSAIMNIECĪBAS PA RĪGAS APKAIMĒM PĒC LIELUMA 2011.GADA 1.MARTĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6827 Izmaiņas veiktas:

  1. Apkaime: Pavisam, Sarkandaugava, Ziepniekkalns, Vecmīlgrāvis, ..., Salas (59)
  2. Mājsaimniecības lielums: Pavisam, ..1 persona, ..2 personas, ..3 personas, ..., ..10 un vairāk personas (11)


 8. TSG11-R08. PRIVĀTO MĀJSAIMNIECĪBU SASTĀVĀ ATRODOŠOS ĢIMEŅU GRUPĒJUMS PA RĪGAS APKAIMĒM PĒC NEPILNGADĪGO (0-17 GADI) BĒRNU SKAITA 2011.GADA 1.MARTĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6678 Izmaiņas veiktas:

  1. Apkaime: Pavisam, Sarkandaugava, Ziepniekkalns, Vecmīlgrāvis, ..., Salas (59)
  2. Ģimenes ar nepilngadīgiem (0–17 gadi) bērniem: Ģimeņu skaits – pavisam, ..nav nepilngadīgu bērnu, ..1 bērns, ..2 bērni, ..., ..6 un vairāk bērni (8)


 9. TSG11-R09. MĀJOKĻI PA RĪGAS APKAIMĒM PĒC TAJOS DZĪVOJOŠO IEDZĪVOTĀJU SKAITA 2011.GADA 1.MARTĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7341 Izmaiņas veiktas:

  1. Apkaime: Pavisam, Sarkandaugava, Ziepniekkalns, Vecmīlgrāvis, ..., Salas (59)
  2. Dzīvojošo skaits mājoklī: Mājokļu skaits pavisam, ..bez iedzīvotājiem, ..1 persona, ..2 personas, ..., ..10 un vairāk personas (12)


 10. TSG11-R10. MĀJOKĻI PA RĪGAS APKAIMĒM PĒC MĀJOKĻA KOPĒJĀS PLATĪBAS 2011.GADA 1.MARTĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7579 Izmaiņas veiktas:

  1. Apkaime: Pavisam, Sarkandaugava, Ziepniekkalns, Vecmīlgrāvis, ..., Salas (59)
  2. Kopējā mājokļa platība: Mājokļu skaits pavisam, ..mazāk par 30 kvadrātmetriem, ..30–39.9 kvadrātmetri, ..40–49.9 kvadrātmetri, ..., ..nav norādīta (11)


 11. TSG11-R11. IEDZĪVOTĀJI PA RĪGAS APKAIMĒM PĒC VIŅU APDZĪVOTO TRADICIONĀLO MĀJOKĻU PIEDERĪBAS 2011.GADA 1.MARTĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6247 Izmaiņas veiktas:

  1. Apkaime: Pavisam, Sarkandaugava, Ziepniekkalns, Vecmīlgrāvis, ..., Salas (59)
  2. Tradicionālo mājokļu piederība: Iedzīvotāju skaits - pavisam, Mājoklis pieder kādam no mājoklī dzīvojošajiem, Mājoklis tiek īrēts, Cits mājokļa piederības veids, Mājokļa piederības veids nav norādīts (5)


 12. TSG11-R12. IEDZĪVOTĀJI PA RĪGAS APKAIMĒM PĒC VIŅU APDZĪVOTO TRADICIONĀLO MĀJOKĻU ĒKAS TIPA 2011.GADA 1.MARTĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6218 Izmaiņas veiktas:

  1. Apkaime: Pavisam, Sarkandaugava, Ziepniekkalns, Vecmīlgrāvis, ..., Salas (59)
  2. Tradicionālo mājokļu ēkas tips: Iedzīvotāju skaits - pavisam, Individuāla māja, Dvīņu, rindu vai divu dzīvokļu māja, Daudzdzīvokļu māja, ..., Ēkas tips nav norādīts (6)


 13. TSG11-R13. IEDZĪVOTĀJI PA RĪGAS APKAIMĒM PĒC VIŅU APDZĪVOTO TRADICIONĀLO MĀJOKĻU UZCELŠANAS PERIODA 2011.GADA 1.MARTĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7488 Izmaiņas veiktas:

  1. Apkaime: Pavisam, Sarkandaugava, Ziepniekkalns, Vecmīlgrāvis, ..., Salas (59)
  2. Tradicionālo mājokļu ēkas uzcelšanas periods: Iedzīvotāju skaits - pavisam, līdz 1918, 1919–1945, 1946–1960, ..., nav norādīts (11)


 14. TSG11-R14. PRIVĀTO MĀJSAIMNIECĪBU UN TAJĀS DZĪVOJOŠO IEDZĪVOTĀJU SKAITS PA RĪGAS APKAIMĒM PĒC DZĪVOJAMO TELPU VEIDA 2011.GADA 1.MARTĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7001 Izmaiņas veiktas:

  1. Apkaime: Pavisam, Sarkandaugava, Ziepniekkalns, Vecmīlgrāvis, ..., Salas (59)
  2. Rādītāji: Privāto mājsaimniecību skaits, Privātajās mājsaimniecībās dzīvojošo iedzīvotāju skaits, (2)
  3. Mājokļi pēc veida: Pavisam, ..dzīvojamā māja vai dzīvoklis, ..treileris, šķūnis vai cita pajumte, (3)


 15. TSG11-R15. PRIVĀTO MĀJSAIMNIECĪBU UN TAJĀS DZĪVOJOŠO IEDZĪVOTĀJU SKAITS PA RĪGAS APKAIMĒM PĒC MĀJOKĻA PIEDERĪBAS VEIDA 2011.GADA 1.MARTĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8373 Izmaiņas veiktas:

  1. Apkaime: Pavisam, Sarkandaugava, Ziepniekkalns, Vecmīlgrāvis, ..., Salas (59)
  2. Rādītāji: Privāto mājsaimniecību skaits, Privātajās mājsaimniecībās dzīvojošo iedzīvotāju skaits, (2)
  3. Mājokļa piederības veids: Pavisam, ..mājoklis pieder kādam no mājoklī dzīvojošajiem, ..mājoklis tiek īrēts, ..cits mājokļa piederības veids, ..mājokļa piederības veids nav norādīts (5)


 16. TSG11-R16. IEDZĪVOTĀJI PA RĪGAS APKAIMĒM PĒC MĀJOKĻU NODROŠINĀJUMA AR LABIERĪCĪBĀM 2011.GADA 1.MARTĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9316 Izmaiņas veiktas:

  1. Apkaime: Pavisam, Sarkandaugava, Ziepniekkalns, Vecmīlgrāvis, ..., Salas (59)
  2. Mājokļu nodrošinājuma ar labierīcībām: Iedzīvotāju skaits - pavisam, ..centrālapkure, ..krāsns apkure, kamīns, plīts, ..cita veida apkure, ..., ..tualetes veids nav norādīts (14)