1. TKG100. Tiesnešu skaits gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5567 Izmaiņas veiktas: 16.05.2018

  1. Tiesu instance: Pirmās instances tiesas, Apgabaltiesas, Augstākā tiesa, (3)
  2. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2017 (21)
  3. Rādītāji: Pavisam, ar darba stāžu mazāku par 3 gadiem, %, sievietes, %, (3)


 2. TKG110. Prokuroru skaits gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5715 Izmaiņas veiktas: 18.05.2018

  1. Prokuratūra: Ģenerālprokuratūra, Tiesu apgabalu prokuratūras, Rajonu un pilsētu prokuratūras, Specializētās prokuratūras, (4)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)
  3. Rādītāji: PAVISAM, ar darba stāžu mazāku par 3 gadiem, %, sievietes, %, (3)


 3. TKG120. Advokātu un notāru skaits gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4498 Izmaiņas veiktas: 16.05.2018

  1. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)
  2. Skaits: Advokātu skaits, Notāru skaits, (2)
  3. Rādītāji: PAVISAM, ar darba stāžu mazāku par 3 gadiem, %, sievietes, %, (3)


 4. TKG130. Tiesu darbības rādītāji pirmajā instancē

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7061 Izmaiņas veiktas: 16.05.2018

  1. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)
  2. Krimināllietas/ Civillietas/ Admnistratīvās lietas: Krimināllietas, Civillietas, Administratīvās lietas, (3)
  3. Rādītāji: Saņemto lietu skaits, Pabeigto lietu skaits, ..ar spriedumu, no tām prasības apmierinātas, ..., Neizskatīto lietu skaits (8)


 5. TKG140. Apgabaltiesu darbības rādītāji apelācijas instancē

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5770 Izmaiņas veiktas: 16.05.2018

  1. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)
  2. Krimināllietas/ Civillietas/ Administratīvās lietas: Krimināllietas, Civillietas, Administratīvās lietas, (3)
  3. Rādītāji: Saņemto lietu skaits, Pabeigto lietu skaits, ..1. instances spriedumi atstāti bez grozījumiem, ..1. instances spriedums atcelts vai pasludināts jauns spriedums, Neizskatīto lietu skaits (5)