MVG070. Mājsaimniecību sadalījums pēc kvintiļu grupām (%)
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 15 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Rādītājs

Kopā 23 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Kvintiļu grupas Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 6 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
12.03.2020.
Datus sagatavoja:
Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļa
Mērvienība:
%
Nākamā atjaunināšana
11.03.2021.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
MVG070
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Kvintiļu grupās ir sagrupētas visas Latvijas mājsaimniecības. Kvintiļu grupa ir viena piektā daļa (20%) no apsekoto mājsaimniecību skaita, kuras sagrupētas pieaugošā secībā pēc to rīcībā esošajiem ienākumiem uz vienu mājsaimniecības locekli. 1.kvintiļu grupai pieder mājsaimniecības ar viszemājajiem ienākumiem, 5.kvintiļu grupai - mājaisaimniecības ar visaugstākajiem ienākumiem.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi