1. RU01. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi pa mēnešiem (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18049 Izmaiņas veiktas: 06.03.2017

  1. Gads/ Mēnesis: 2001M01, 2001M02, 2001M03, 2001M04, ..., 2017M01 (193)
  2. Rādītāji: Indekss (2010=100), sezonāli izlīdzināti dati, % pret iepriekšējo periodu, sezonāli izlīdzināti dati, % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, kalendāri izlīdzināti dati, (3)


 2. RU02. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi pa ceturkšņiem (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8106 Izmaiņas veiktas: 06.03.2017

  1. Gads/ Ceturksnis: 2001/1.ceturksnis, 2001/2.ceturksnis, 2001/3.ceturksnis, 2001/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (64)
  2. Rādītāji: % pret iepriekšējo periodu, sezonāli izlīdzināti dati, % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, kalendāri izlīdzināti dati, (2)


 3. RU03. Rūpniecības produkcijas apgrozījums pa mēnešiem (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3082 Izmaiņas veiktas: 06.03.2017

  1. Gads/ Mēnesis: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2017M01 (13)
  2. Rūpniecības nozare (NACE 2.red.): (BCD) VISA RŪPNIECĪBA, (1)


 4. RU045. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2010=100)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 156783 Izmaiņas veiktas: 06.03.2017

  1. Rādītāji: sezonāli izlīdzināti dati, kalendāri izlīdzināti dati, neizlīdzināti dati, (3)
  2. Rūpniecības nozare (NACE 2.red.): (BCD) RŪPNIECĪBA, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, (10) pārtikas produktu ražošana, ..., (D) Elektroenerģija un gāzes apgāde (35)
  3. Gads/ Mēnesis: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2017M01 (205)


 5. RU07. Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16210 Izmaiņas veiktas: 06.03.2017

  1. Rādītāji: % pret iepriekšējo periodu, sezonāli izlīdzināti dati, % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, kalendāri izlīdzināti dati, (2)
  2. Rūpniecības nozare (NACE 2.red.): (BCD) RŪPNIECĪBA, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, (10) pārtikas produktu ražošana, ..., (D) Elektroenerģija un gāzes apgāde (35)
  3. Gads/ Mēnesis: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2017M01 (25)


 6. RU08. Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas nozarēs pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9965 Izmaiņas veiktas: 06.03.2017

  1. Rādītāji: % pret iepriekšējo periodu, sezonāli izlīdzināti dati, % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, kalendāri izlīdzināti dati, (2)
  2. Rūpniecības nozare (NACE 2.red.): (BCD) RŪPNIECĪBA, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, (10) pārtikas produktu ražošana, ..., (D) Elektroenerģija un gāzes apgāde (35)
  3. Gads/ Ceturksnis: 2015/1.ceturksnis, 2015/2.ceturksnis, 2015/3.ceturksnis, 2015/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (8)


 7. RU09. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi nozarēs (no gada sākuma), kalendāri izlīdzināti dati

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9993 Izmaiņas veiktas: 06.03.2017

  1. Rūpniecības nozare (NACE 2.red.): (BCD) RŪPNIECĪBA, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, (10) pārtikas produktu ražošana, ..., (D) Elektroenerģija un gāzes apgāde (35)
  2. Rādītājs: % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, no gada sākuma, (1)
  3. Gads/Periods: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2017M01 (13)


 8. RU112. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi ražošanas pamatgrupējumos pa mēnešiem, (2010 = 100), (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 23799 Izmaiņas veiktas: 06.03.2017

  1. Rādītāji: sezonāli izlīdzināti dati, kalendāri izlīdzināti dati, neizlīdzināti dati, (3)
  2. Ražošanas pamatgrupējums: Starppatēriņa preces, Enerģija, Ražošanas līdzekļi, Ilgstoša patēriņa preces, Īslaicīga patēriņa preces (5)
  3. Gads/Mēnesis: 2005M01, 2005M02, 2005M03, 2005M04, ..., 2017M01 (145)


 9. RU13. Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs pa ceturkšņiem (tūkst. euro; %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 39182 Izmaiņas veiktas: 03.02.2017

  1. Rādītāji: Produkcijas izlaide, tūkst. euro, Apgrozījums - pavisam, tūkst. euro, Apgrozījums vietējā tirgū, %, Eksports, %, (4)
  2. Rūpniecības nozare (NACE 2.red.): (C) Apstrādes rūpniecība, (10) pārtikas produktu ražošana, . (10.1) gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana, . (10.2) zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana, ..., (33) iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (32)
  3. Gads/Ceturksnis: 2008/1.ceturksnis, 2008/2.ceturksnis, 2008/3.ceturksnis, 2008/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (36)


 10. RU157. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2010=100)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 566037 Izmaiņas veiktas: 06.03.2017

  1. Rādītāji: sezonāli izlīdzināti dati, kalendāri izlīdzināti dati, neizlīdzināti dati, (3)
  2. Produkcijas realizācijas virziens: PAVISAM, Vietējais tirgus, Eksports, eirozona, ārpus eirozonas (5)
  3. Rūpniecības nozare (NACE 2.red.): (BC) RŪPNIECĪBA, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, (10) pārtikas produktu ražošana, ..., (33) iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (34)
  4. Gads/Mēnesis: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2017M01 (205)


 11. RU18. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 28287 Izmaiņas veiktas: 06.03.2017

  1. Rādītāji: % pret iepriekšējo periodu, sezonāli izlīdzināti dati, % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, kalendāri izlīdzināti dati, (2)
  2. Rūpniecības nozare (NACE 2.red.): (BC) RŪPNIECĪBA, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, (10) pārtikas produktu ražošana, ..., (33) iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (34)
  3. Produkcijas realizācijas virziens: PAVISAM, Vietējais tirgus, Eksports, eirozona, ārpus eirozonas (5)
  4. Gads/Mēnesis: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2017M01 (13)


 12. RU192. Jauno pasūtījumu indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2005=100), 2005.-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 51592 Izmaiņas veiktas: 01.01.2013

  1. Rādītāji: sezonāli izlīdzināti dati, neizlīdzināti dati, (2)
  2. Produkcijas realizācijas virziens: PAVISAM, Vietējais tirgus, Eksports, (3)
  3. Rūpniecības nozare (NACE 2.red.): (C) Apstrādes rūpniecība, (13) tekstilizstrādājumu ražošana, (14) apģērbu ražošana, (17) papīra un papīra izstrādājumu ražošana, ..., (30) citu transportlīdzekļu ražošana (13)
  4. Gads/Mēnesis: 2005M01, 2005M02, 2005M03, 2005M04, ..., 2012M12 (96)


 13. RU22. Jauno pasūtījumu apjoma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem, 2011.-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15067 Izmaiņas veiktas: 01.01.2013

  1. Rādītāji: % pret iepriekšējo periodu, sezonāli izlīdzināti dati, % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, neizlīdzināti dati, (2)
  2. Rūpniecības nozare (NACE 2.red.): (C) Apstrādes rūpniecība, (13) tekstilizstrādājumu ražošana, (14) apģērbu ražošana, (17) papīra un papīra izstrādājumu ražošana, ..., (30) citu transportlīdzekļu ražošana (13)
  3. Produkcijas realizācijas virziens: PAVISAM, Vietējais tirgus, Eksports, (3)
  4. Gads/Mēnesis: 2011M01, 2011M02, 2011M03, 2011M04, ..., 2012M12 (24)


 14. RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18128 Izmaiņas veiktas: 06.03.2017

  1. Gads/Mēnesis: 2005M01, 2005M02, 2005M03, 2005M04, ..., 2017M01 (145)
  2. Produkcijas veids: Pārtikas piens, Krējums, Paskābināts piens, Iebiezināts piens, ..., Siers (7)