1. TI001. KOPĒJĀ MAZUMTIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMU APGROZĪJUMA INDEKSI PA MĒNEŠIEM, salīdzināmajās cenās (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 25294 Atjaunināts: 30.12.2016

  1. Gads/Mēnesis: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2016M11 (203)
  2. Rādītāji: Indekss (2010=100), sezonāli izlīdzināti dati, % pret iepriekšējo periodu, sezonāli izlīdzināti dati, % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, kalendāri izlīdzināti dati, (3)


 2. TI002. KOPĒJĀ MAZUMTIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMU APGROZĪJUMA INDEKSI PA CETURKŠŅIEM, salīdzināmajās cenās (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11115 Atjaunināts: 30.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (67)
  2. Rādītāji: Indekss (2010=100), sezonāli izlīdzināti dati, % pret iepriekšējo periodu, sezonāli izlīdzināti dati, % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, kalendāri izlīdzināti dati, (3)


 3. TI003. MAZUMTIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMU KOPĒJAIS APGROZĪJUMS PA PAMATDARBĪBAS VEIDIEM PA MĒNEŠIEM, faktiskajās cenās, tūkst. euro

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 78260 Atjaunināts: 30.12.2016

  1. Gads/Mēnesis: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2016M11 (203)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): (47) MAZUMTIRDZNIECĪBA, IESKAITOT AUTO DEGVIELAS MAZUMTIRDZNIECĪBU, (47 - 473) Mazumtirdzniecība, pavisam, bez auto degvielas mazumtirdzniecības, (4730) Auto degvielas mazumtirdzniecība, (4711; 472) Mazumtirdzniecība pārtikas veikalos pavisam, ..., (4799) Pārējā mazumtirdznieība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (38)


 4. TI01. KOPĒJĀ MAZUMTIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMU APGROZĪJUMA INDEKSI PA PAMATDARBĪBAS VEIDIEM PA MĒNEŠIEM (2010 = 100)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 824610 Atjaunināts: 30.12.2016

  1. Gads/Mēnesis: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2016M11 (203)
  2. Rādītāji: Neizlīdzinātie dati, Sezonāli izlīdzinātie dati, Kalendāri izlīdzinātie dati, (3)
  3. Vērtības: Faktiskajās cenās, Salīdzināmajās cenās, (2)
  4. Darbības veids (NACE 2.red.): (47) MAZUMTIRDZNIECĪBA, IESKAITOT AUTO DEGVIELAS MAZUMTIRDZNIECĪBU, (47 - 473) Mazumtirdzniecība, pavisam, bez auto degvielas mazumtirdzniecības, (4730) Auto degvielas mazumtirdzniecība, (4711; 472) Mazumtirdzniecība pārtikas veikalos pavisam, ..., (4799) Pārējā mazumtirdznieība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (38)


 5. TI02. KOPĒJĀ MAZUMTIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMU APGROZĪJUMA INDEKSI PA PAMATDARBĪBAS VEIDIEM PA CETURKŠŅIEM (2010 = 100)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 280402 Atjaunināts: 30.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (67)
  2. Rādītāji: Neizlīdzinātie dati, Sezonāli izlīdzinātie dati, Kalendāri izlīdzinātie dati, (3)
  3. Vērtības: Faktiskajās cenās, Salīdzināmajās cenās, (2)
  4. Darbības veids (NACE 2.red.): (47) MAZUMTIRDZNIECĪBA, IESKAITOT AUTO DEGVIELAS MAZUMTIRDZNIECĪBU, (47 - 473) Mazumtirdzniecība, pavisam, bez auto degvielas mazumtirdzniecības, (4730) Auto degvielas mazumtirdzniecība, (4711; 472) Mazumtirdzniecība pārtikas veikalos pavisam, ..., (4799) Pārējā mazumtirdznieība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (38)


 6. TI03. KOPĒJĀ MAZUMTIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMU APGROZĪJUMA PĀRMAIŅAS PA PAMATDARBĪBAS VEIDIEM PA MĒNEŠIEM, % pret iepriekšējo mēnesi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 581578 Atjaunināts: 30.12.2016

  1. Gads/Mēnesis: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2016M11 (203)
  2. Rādītāji: Neizlīdzinātie dati, Sezonāli izlīdzinātie dati, (2)
  3. Vērtības: Faktiskajās cenās, Salīdzināmajās cenās, (2)
  4. Darbības veids (NACE 2.red.): (47) MAZUMTIRDZNIECĪBA, IESKAITOT AUTO DEGVIELAS MAZUMTIRDZNIECĪBU, (47 - 473) Mazumtirdzniecība, pavisam, bez auto degvielas mazumtirdzniecības, (4730) Auto degvielas mazumtirdzniecība, (4711; 472) Mazumtirdzniecība pārtikas veikalos pavisam, ..., (4799) Pārējā mazumtirdznieība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (38)


 7. TI04. KOPĒJĀ MAZUMTIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMU APGROZĪJUMA PĀRMAIŅAS PA PAMATDARBĪBAS VEIDIEM PA CETURKŠŅIEM, % pret iepriekšējo ceturksni

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 198138 Atjaunināts: 30.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (67)
  2. Rādītāji: Neizlīdzinātie dati, Sezonāli izlīdzinātie dati, (2)
  3. Vērtības: Faktiskajās cenās, Salīdzināmajās cenās, (2)
  4. Darbības veids (NACE 2.red.): (47) MAZUMTIRDZNIECĪBA, IESKAITOT AUTO DEGVIELAS MAZUMTIRDZNIECĪBU, (47 - 473) Mazumtirdzniecība, pavisam, bez auto degvielas mazumtirdzniecības, (4730) Auto degvielas mazumtirdzniecība, (4711; 472) Mazumtirdzniecība pārtikas veikalos pavisam, ..., (4799) Pārējā mazumtirdznieība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (38)


 8. TI05. KOPĒJĀ MAZUMTIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMU APGROZĪJUMA PĀRMAIŅAS PA PAMATDARBĪBAS VEIDIEM PA MĒNEŠIEM, % pret iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 558702 Atjaunināts: 30.12.2016

  1. Gads/Mēnesis: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2016M11 (203)
  2. Rādītāji: Neizlīdzinātie dati, Kalendāri izlīdzināti dati, (2)
  3. Vērtības: Faktiskajās cenās, Salīdzināmajās cenās, (2)
  4. Darbības veids (NACE 2.red.): (47) MAZUMTIRDZNIECĪBA, IESKAITOT AUTO DEGVIELAS MAZUMTIRDZNIECĪBU, (47 - 473) Mazumtirdzniecība, pavisam, bez auto degvielas mazumtirdzniecības, (4730) Auto degvielas mazumtirdzniecība, (4711; 472) Mazumtirdzniecība pārtikas veikalos pavisam, ..., (4799) Pārējā mazumtirdznieība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (38)


 9. TI06. KOPĒJĀ MAZUMTIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMU APGROZĪJUMA PĀRMAIŅAS PA PAMATDARBĪBAS VEIDIEM PA CETURKŠŅIEM, % pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 191884 Atjaunināts: 30.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (67)
  2. Rādītāji: Neizlīdzinātie dati, Kalendāri izlīdzināti dati, (2)
  3. Vērtības: Faktiskajās cenās, Salīdzināmajās cenās, (2)
  4. Darbības veids (NACE 2.red.): (47) MAZUMTIRDZNIECĪBA, IESKAITOT AUTO DEGVIELAS MAZUMTIRDZNIECĪBU, (47 - 473) Mazumtirdzniecība, pavisam, bez auto degvielas mazumtirdzniecības, (4730) Auto degvielas mazumtirdzniecība, (4711; 472) Mazumtirdzniecība pārtikas veikalos pavisam, ..., (4799) Pārējā mazumtirdznieība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (38)


 10. TI07. AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU TIRDZNIECĪBAS KOPĒJĀ APGROZĪJUMA INDEKSI PA UZŅĒMUMU PAMATDARBĪBAS VEIDIEM PA MĒNEŠIEM (2010=100)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 82650 Atjaunināts: 30.12.2016

  1. Gads/Mēnesis: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2016M10 (202)
  2. Rādītāji: Neizlīdzinātie dati, Sezonāli izlīdzinātie dati, (2)
  3. Vērtības: Faktiskajās cenās, Salīdzināmajās cenās, (2)
  4. Darbības veids (NACE 2.red.): (45) AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU TIRDZNIECĪBA UN REMONTS, pavisam, (451; 453; 454) Automobiļu un motociklu tirdzniecība, (451) Automobiļu pārdošana, (452) Automobiļu apkope un remonts, (453; 454) Automobiļu detaļu un piederumu, kā arī motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana (5)


 11. TI08. AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU TIRDZNIECĪBAS KOPĒJĀ APGROZĪJUMA INDEKSI PĒC UZŅĒMUMU PAMATDARBĪBAS VEIDIEM PA CETURKŠŅIEM (2010=100)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 31489 Atjaunināts: 30.12.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (67)
  2. Rādītāji: Neizlīdzinātie dati, Sezonāli izlīdzinātie dati, (2)
  3. Vērtības: Faktiskajās cenās, Salīdzināmajās cenās, (2)
  4. Darbības veids (NACE 2.red.): (45) AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU TIRDZNIECĪBA UN REMONTS, pavisam, (451; 453; 454) Automobiļu un motociklu tirdzniecība, (451) Automobiļu pārdošana, (452) Automobiļu apkope un remonts, (453; 454) Automobiļu detaļu un piederumu, kā arī motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana (5)


 12. TI09. AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU TIRDZNIECĪBAS UN REMONTA KOPĒJĀ APGROZĪJUMA PĀRMAIŅAS PA UZŅĒMUMU PAMATDARBĪBAS VEIDIEM PA MĒNEŠIEM, % pret iepriekšējo mēnesi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 85786 Atjaunināts: 30.12.2016

  1. Gads/Mēnesis: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2016M10 (202)
  2. Rādītāji: Neizlīdzinātie dati, Sezonālie izlīdzināti dati, (2)
  3. Vērtības: Faktiskajās cenās, Salīdzināmajās cenās, (2)
  4. Darbības veids (NACE 2.red.): (45) AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU TIRDZNIECĪBA UN REMONTS, pavisam, (451; 453; 454) Automobiļu un motociklu tirdzniecība, (451) Automobiļu pārdošana, (452) Automobiļu apkope un remonts, (453; 454) Automobiļu detaļu un piederumu, kā arī motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana (5)


 13. TI10. AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU TIRDZNIECĪBAS KOPĒJĀ APGROZĪJUMA PĀRMAIŅAS PA UZŅĒMUMU PAMATDARBĪBAS VEIDIEM PA CETURKŠŅIEM, % pret iepriekšējo ceturksni

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 32351 Atjaunināts: 30.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (67)
  2. Rādītāji: Neizlīdzinātie dati, Sezonālie izlīdzināti dati, (2)
  3. Vērtības: Faktiskajās cenās, Salīdzināmajās cenās, (2)
  4. Darbības veids (NACE 2.red.): (45) AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU TIRDZNIECĪBA UN REMONTS, pavisam, (451; 453; 454) Automobiļu un motociklu tirdzniecība, (451) Automobiļu pārdošana, (452) Automobiļu apkope un remonts, (453; 454) Automobiļu detaļu un piederumu, kā arī motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana (5)


 14. TI11. AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU TIRDZNIECĪBAS KOPĒJĀ APGROZĪJUMA PĀRMAIŅAS PA UZŅĒMUMU PAMATDARBĪBAS VEIDIEM PA MĒNEŠIEM, % pret iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 82563 Atjaunināts: 30.12.2016

  1. Gads/Mēnesis: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2016M10 (202)
  2. Rādītāji: Neizlīdzinātie dati, Kalendāri izlīdzināti dati, (2)
  3. Vērtības: Faktiskajās cenās, Salīdzināmajās cenās, (2)
  4. Darbības veids (NACE 2.red.): (45) AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU TIRDZNIECĪBA UN REMONTS, pavisam, (451; 453; 454) Automobiļu un motociklu tirdzniecība, (451) Automobiļu pārdošana, (452) Automobiļu apkope un remonts, (453; 454) Automobiļu detaļu un piederumu, kā arī motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana (5)


 15. TI12. AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU TIRDZNIECĪBAS KOPĒJĀ APGROZĪJUMA PĀRMAIŅAS PA UZŅĒMUMU PAMATDARBĪBAS VEIDIEM PA CETURKŠŅIEM, % pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 31622 Atjaunināts: 30.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (67)
  2. Rādītāji: Neizlīdzinātie dati, Kalendāri izlīdzināti dati, (2)
  3. Vērtības: Faktiskajās cenās, Salīdzināmajās cenās, (2)
  4. Darbības veids (NACE 2.red.): (45) AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU TIRDZNIECĪBA UN REMONTS, pavisam, (451; 453; 454) Automobiļu un motociklu tirdzniecība, (451) Automobiļu pārdošana, (452) Automobiļu apkope un remonts, (453; 454) Automobiļu detaļu un piederumu, kā arī motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana (5)


 16. TI13. PAKALPOJUMU UZŅĒMUMU APGROZĪJUMA INDEKSI UN PĀRMAIŅAS PA CETURKŠŅIEM, faktiskajās cenās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 485220 Atjaunināts: 30.11.2016

  1. Indeksi un pārmaiņas: 2010=100, % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, % pret iepriekšējo periodu, (3)
  2. Gads/Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (67)
  3. Rādītāji: Neizlīdzināti dati, Sezonāli izlīdzināti dati, Kalendāri izlīdzināti dati, (3)
  4. Darbības veids (NACE 2.red.): (45; 46; 47) VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTS, (45) Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts, (45, izņemot 452) Automobiļu, to detaļu pārdošana; motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana, .. (452) automobiļu apkope un remonts, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (55)


 17. TI131. PAKALPOJUMU UZŅĒMUMU APGROZĪJUMA PĀRMAIŅAS PA UZŅĒMUMU PAMATDARBĪBAS VEIDIEM PA MĒNEŠIEM, faktiskajās cenās (neizlīdzinātie dati)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 24154 Atjaunināts: 30.12.2016

  1. Gads/Mēnesis: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2016M10 (22)
  2. Rādītāji: % pret iepriekšējo periodu, % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, (2)
  3. Darbības veids (NACE 2.red.): (49) Sauszemes transports un cauruļvadu transports, ..(491, 493) Sauszemes pasažieru transports, ..(492, 494, 495) Kravu transports pa sauszemi, (50) Ūdens transports, ..., (82) Biroju administratīvās darbības un palīgdarbības (27)


 18. TI14. VAIRUMTIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMU APGROZĪJUMA INDEKSI UN PĀRMAIŅAS PA CETURKŠŅIEM, faktiskajās cenās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 90787 Atjaunināts: 30.11.2016

  1. Indeksi un pārmaiņas: 2010=100, Pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, %, Pret iepriekšējo periodu,%, (3)
  2. Gads/Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (67)
  3. Rādītāji: Neizlīdzināti dati, Sezonāli izlīdzināti dati, Kalendāri izlīdzināti dati, (3)
  4. Darbības veids (NACE 2.red.): (46) VAIRUMTIRDZNIECĪBA IZŅEMOT AUTOMOBIĻUS UN MOTOCIKLUS, (461) Vairumtirdzniecība uz līguma pamata vai par atlīdzību, (462) Lauksaimniecības izejvielu un dzīvu lopu vairumtidzniecība, (463) Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu vairumtidzniecība, ..., (469) Nespecializētā vairumtirdzniecība (9)


 19. TI141. VAIRUMTIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMU APGROZĪJUMA PĀRMAIŅAS PA UZŅĒMUMU PAMATDARBĪBAS VEIDIEM PA MĒNEŠIEM, faktiskajās cenās (neizlīdzināti dati)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11358 Atjaunināts: 30.12.2016

  1. Gads/Mēnesis: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2016M10 (22)
  2. Rādītāji: % pret iepriekšējo periodu, % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, (2)
  3. Darbības veids (NACE 2.red.): (46) VAIRUMTIRDZNIECĪBA, IZŅEMOT AUTOMOBIĻUS UN MOTOCIKLUS, (461) Vairumtirdzniecība uz līguma pamata vai par atlīdzību, (462) Lauksaimniecības izejvielu un dzīvu lopu vairumtirdzniecība, (463) Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība, ..., (469) Nespecializētā vairumtirdzniecība (9)


 20. TI15. IZMITINĀŠANAS UN ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMU APGROZĪJUMA INDEKSI UN PĀRMAIŅAS PA MĒNEŠIEM

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 127622 Atjaunināts: 30.12.2016

  1. Indeksi un pārmaiņas: 2010=100, Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, %, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu, %, (3)
  2. Gads/Mēnesis: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2016M10 (202)
  3. Rādītāji: Faktiskajās cenās, Salīdzināmajās cenās, (2)
  4. Vērtības: Neizlīdzināti dati, Sezonāli izlīdzināti dati, Kalendāri izlīdzināti dati, (3)
  5. Darbības veids (NACE 2.red.): (55) Izmitināšana, (56) Ēdināšanas pakalpojumi, (2)