1. BU01. Būvniecības produkcija pa ceturkšņiem (NACE 2. red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11239 Izmaiņas veiktas: 13.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (68)
  2. Rādītāji: Tūkst. euro (faktiskajās cenās), Izmaiņas % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (salīdzināmajās cenās), neizlīdzinātie dati, Izmaiņas % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (salīdzināmajās cenās), kalendāri izlīdzinātie dati, Izmaiņas % pret iepriekšējo periodu (salīdzināmajās cenās), neizlīdzinātie dati, Izmaiņas % pret iepriekšējo periodu (salīdzināmajās cenās), sezonāli izlīdzinātie dati (5)


 2. BU02. Būvniecības produkcijas, ēku un inženierbūvju būvniecības indeksi (2010=100) pa ceturkšņiem (NACE 2. red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10761 Izmaiņas veiktas: 13.02.2017

  1. Gads/ Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (68)
  2. Sezonālā izlīdzināšana: Neizlīdzināti dati, Sezonāli izlīdzināti dati, (2)
  3. Rādītāji: Būvniecības produkcijas indekss, Ēku būvniecības produkcijas indekss, Inženierbūvju produkcijas indekss, (3)


 3. BU034. Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms pa būvniecības darbu veidiem un pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7466 Izmaiņas veiktas: 13.02.2017

  1. Gads/ Ceturksnis: 2008/1.ceturksnis, 2008/2.ceturksnis, 2008/3.ceturksnis, 2008/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (36)
  2. Rādītāji: Kopējais būvdarbu apjoms (faktiskajās cenās,tūkst. euro), jaunā būvniecība (faktiskajās cenās,tūkst. euro), veikto remontdarbu apjoms, pavisam (faktiskajās cenās,tūkst. euro), ..kapitālā remonta un rekonstrukcijas darbu apjoms (faktiskajās cenās,tūkst. euro), Saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoma izmaiņas, % pret iepriekšēja gada atbilstošo periodu, salīdzināmās cenās (5)


 4. BU05. Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts pa ceturkšņiem, faktiskās cenas, tūkst. euro (NACE 2. red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 35432 Izmaiņas veiktas: 13.02.2017

  1. Būvdarbu veids: Saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms, jaunā būvniecība, ēku un būvju remontdarbi, (3)
  2. Ēku veids: Dzīvojamās ēkas, pavisam, viena dzīvokļa mājas, divu dzīvokļu mājas, triju un vairāku dzīvokļu mājas, ..., citas inženierbūves (25)
  3. Gads/ Ceturksnis: 2008/1.ceturksnis, 2008/2.ceturksnis, 2008/3.ceturksnis, 2008/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (36)


 5. BU06. Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoma izmaiņas pa ēku veidiem pa ceturkšņiem, % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, salīdzināmās cenas (NACE 2. red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12934 Izmaiņas veiktas: 13.02.2017

  1. Gads/ Ceturksnis: 2009/1.ceturksnis, 2009/2.ceturksnis, 2009/3.ceturksnis, 2009/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (32)
  2. Ēku veids: Dzīvojamās ēkas, pavisam, viena dzīvokļa mājas, divu dzīvokļu mājas, triju un vairāku dzīvokļu mājas, ..., citas inženierbūves (25)


 6. BU07. Ārpus Latvijas Republikas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms pa ceturkšņiem, faktiskās cenas; tūkst. euro (NACE 2. red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12174 Izmaiņas veiktas: 13.02.2017

  1. Gads/ Ceturksnis: 2008/1.ceturksnis, 2008/2.ceturksnis, 2008/3.ceturksnis, 2008/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (36)
  2. Īpašuma forma: Pavisam, Privātais sektors, privātīpašums, ārvalstu juridisko vai fizisko personu īpašums, jauktais īpašums bez valsts kapitāla līdzdalības (5)
  3. Valstu grupa vai valsts: Pavisam, ES, ..Igaunija, ..Lietuva, ..., Citas valstis (6)


 7. BU08. Ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijas Republikā pa ceturkšņiem, faktiskās cenas, tūkst. euro (NACE 2. red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7862 Izmaiņas veiktas: 13.02.2017

  1. Gads/ Ceturksnis: 2008/1.ceturksnis, 2008/2.ceturksnis, 2008/3.ceturksnis, 2008/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (36)
  2. Valstu grupa: Kopējais būvdarbu apjoms, ES, (2)
  3. Īpašuma forma: Pavisam, Privātais sektors, privātīpašums, ārvalstu juridisko vai fizisko personu īpašums, jauktais īpašums bez valsts kapitāla līdzdalības (5)


 8. BU09. Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu izpilde Latvijas statistiskajos reģionos, faktiskajās cenās; tūkst.euro (NACE 2. red.), 2009.-2010.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4186 Izmaiņas veiktas: 01.01.2011

  1. Gads/Ceturksnis: 2009/1.ceturksnis, 2009/2.ceturksnis, 2009/3.ceturksnis, 2009/4.ceturksnis, ..., 2010/4.ceturksnis (8)
  2. Reģions: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)


 9. BU10. Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm pa ceturkšņiem (skaits)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18388 Izmaiņas veiktas: 13.02.2017

  1. Gads/ Ceturksnis: 2003/1.ceturksnis, 2003/2.ceturksnis, 2003/3.ceturksnis, 2003/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (56)
  2. Ēku veids: Viena dzīvokļa mājas, Vasarnīcas un dārza mājas, Divu vai vairāku dzīvokļu mājas, Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas, ..., Citas inženierbūves (20)
  3. Būvdarbu veids: Pavisam, ..jaunbūves, (2)


 10. BU11. Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm: paredzētās jaudas lielums pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19544 Izmaiņas veiktas: 13.02.2017

  1. Gads/ Ceturksnis: 2003/1.ceturksnis, 2003/2.ceturksnis, 2003/3.ceturksnis, 2003/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (56)
  2. Ēku veids: Viena dzīvokļa mājas, m², Vasarnīcas un dārza mājas, m², Divu vai vairāku dzīvokļu mājas, m², Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas, m², ..., Vietējie cauruļvadi un kabeļi, m (15)
  3. Būvdarbu veids: Pavisam, ..jaunbūves, (2)