1. BU01. Būvniecības produkcijas indeksi un pārmaiņas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13656 Izmaiņas veiktas: 11.08.2017

  1. Rādītāji: 2010=100, sezonāli izlīdzināti dati, 2010=100, kalendāri izlīdzināti dati, 2010=100, neizlīdzināti dati, % pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu, kalendāri izlīdzināti dati, % pārmaiņas pret iepriekšējo periodu, sezonāli izlīdzināti dati (5)
  2. Būvju veidi: Būvniecība, pavisam, Ēkas, Inženierbūves, (3)
  3. Gads/ Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2017/2.ceturksnis (70)


 2. BU02. Būvniecības produkcijas pārmaiņas pa būvju veidiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 17004 Izmaiņas veiktas: 11.08.2017

  1. Bāzes periods: % pret iepriekšējo periodu, sezonāli izlīdzināti dati, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu, kalendāri izlīdzināti dati, (2)
  2. Būvju veidi: Būvniecība, pavisam, Ēkas, ..Dzīvojamās ēkas, pavisam, ..viena dzīvokļa mājas, ..., ..citas inženierbūves (27)
  3. Gads/ Ceturksnis: 2009/1.ceturksnis, 2009/2.ceturksnis, 2009/3.ceturksnis, 2009/4.ceturksnis, ..., 2017/2.ceturksnis (34)


 3. BU03. Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts pa būvju veidiem, faktiskajās cenas, tūkst. euro

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 38579 Izmaiņas veiktas: 11.08.2017

  1. Būvdarbu veids: Būvdarbu apjoms, ..jaunā būvniecība, ..ēku un būvju remontdarbi, (3)
  2. Būvju veidi: PAVISAM, Dzīvojamās mājas pavisam, ..viena dzīvokļa mājas, ..divu dzīvokļu mājas, ..., ..citas inženierbūves (26)
  3. Gads/ Ceturksnis: 2008/1.ceturksnis, 2008/2.ceturksnis, 2008/3.ceturksnis, 2008/4.ceturksnis, ..., 2017/2.ceturksnis (38)


 4. BU04. Uzņēmumu saviem spēkiem un apakšuzņēmēju veiktie būvdarbi, faktiskajās cenās, tūkst. euro

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7621 Izmaiņas veiktas: 11.08.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2008/1.ceturksnis, 2008/2.ceturksnis, 2008/3.ceturksnis, 2008/4.ceturksnis, ..., 2017/2.ceturksnis (38)
  2. Rādītāji: Uzņēmumu saviem spēkiem un apakšuzņēmēju veiktie būvdarbi, Saviem spēkiem veiktie būvdarbi, ..ārpus Latvijas, Apakšuzņēmēju veiktie darbi, ..., ..ārvalstu apakšuzņēmēju veiktie darbi ārpus Latvijas (6)


 5. BU05. Izdoto būvatļauju skaits un paredzamā platība pa ēku veidiem statistiskajos reģionos un republikas pilsētās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 64075 Izmaiņas veiktas: 11.08.2017

  1. Skaits; platība: Skaits, Platība, tūkst. m2, (2)
  2. Rādītāji: Pavisam, ..jaunbūves, (2)
  3. Ēku veids: Viena dzīvokļa mājas, Vasarnīcas un dārza mājas, Divu vai vairāku dzīvokļu mājas, Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas, ..., Citas nedzīvojamās ēkas (11)
  4. Gads/ceturksnis: 2010/1.ceturksnis, 2010/2.ceturksnis, 2010/3.ceturksnis, 2010/4.ceturksnis, ..., 2017/2.ceturksnis (30)
  5. Administratīvā teritorija: Latvija, Kurzemes reģions, Latgales reģions, Pierīgas reģions, ..., Ventspils (16)


 6. BU06. Ekspluatācijā pieņemto jauno dzīvokļu skaits un platība statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 76680 Izmaiņas veiktas: 11.08.2017

  1. Gads/ Ceturksnis: 2010/1.ceturksnis, 2010/2.ceturksnis, 2010/3.ceturksnis, 2010/4.ceturksnis, ..., 2017/2.ceturksnis (30)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  3. Skaits; platība: Dzīvokļu skaits, Platība, tūkst. m2, (2)
  4. Rādītāji: Pavisam, ..viena dzīvokļa mājas (bez vasarnīcām, dārza mājām), ..divu vai vairāku dzīvokļu mājas, (3)


 7. BU07. Nostrādāto stundu, nodarbināto skaita un darba samaksas indeksi un to pārmaiņas būvniecībā pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 24680 Izmaiņas veiktas: 29.06.2017

  1. Indekss: Nostrādāto stundu indekss, Nodarbināto skaita indekss, Darba samaksas indekss, (3)
  2. Rādītāji: Indekss (2010=100), sezonāli un kalendāri izlīdzināti dati, Indekss (2010=100), kalendāri izlīdzināti dati, Indekss (2010=100), neizlīdzināti dati, % pret iepriekšējo periodu, sezonāli un kalendāri izlīdzināti dati, ..., % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, neizlīdzināti dati (6)
  3. Gads/ Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2017/1.ceturksnis (69)