1. BU01. Būvniecības produkcija pa ceturkšņiem (NACE 2. red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10887 Atjaunināts: 11.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (67)
  2. Rādītāji: Tūkst. euro (faktiskajās cenās), Izmaiņas % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (salīdzināmajās cenās), neizlīdzinātie dati, Izmaiņas % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (salīdzināmajās cenās), kalendāri izlīdzinātie dati, Izmaiņas % pret iepriekšējo periodu (salīdzināmajās cenās), neizlīdzinātie dati, Izmaiņas % pret iepriekšējo periodu (salīdzināmajās cenās), sezonāli izlīdzinātie dati (5)


 2. BU02. Būvniecības produkcijas, ēku un inženierbūvju būvniecības indeksi (2010=100) pa ceturkšņiem (NACE 2. red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10398 Atjaunināts: 11.11.2016

  1. Gads/ Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (67)
  2. Sezonālā izlīdzināšana: Neizlīdzināti dati, Sezonāli izlīdzināti dati, (2)
  3. Rādītāji: Būvniecības produkcijas indekss, Ēku būvniecības produkcijas indekss, Inženierbūvju produkcijas indekss, (3)


 3. BU034. Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms pa būvniecības darbu veidiem un pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7129 Atjaunināts: 11.11.2016

  1. Gads/ Ceturksnis: 2008/1.ceturksnis, 2008/2.ceturksnis, 2008/3.ceturksnis, 2008/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (35)
  2. Rādītāji: Kopējais būvdarbu apjoms (tūkst. euro), jaunā būvniecība (tūkst. euro), veikto remontdarbu apjoms, pavisam (tūkst. euro), ..kapitālā remonta un rekonstrukcijas darbu apjoms (tūkst. euro), Saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoma izmaiņas, % pret iepriekšēja gada atbilstošo periodu, salīdzināmās cenās (5)


 4. BU05. Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts pa ceturkšņiem, faktiskās cenas, tūkst. euro (NACE 2. red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 34755 Atjaunināts: 11.11.2016

  1. Būvdarbu veids: Saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms, jaunā būvniecība, ēku un būvju remontdarbi, (3)
  2. Ēku veids: Dzīvojamās ēkas, pavisam, viena dzīvokļa mājas, divu dzīvokļu mājas, triju un vairāku dzīvokļu mājas, ..., citas inženierbūves (25)
  3. Gads/ Ceturksnis: 2008/1.ceturksnis, 2008/2.ceturksnis, 2008/3.ceturksnis, 2008/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (35)


 5. BU06. Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoma izmaiņas pa ēku veidiem pa ceturkšņiem, % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, salīdzināmās cenas (NACE 2. red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12667 Atjaunināts: 11.11.2016

  1. Gads/ Ceturksnis: 2009/1.ceturksnis, 2009/2.ceturksnis, 2009/3.ceturksnis, 2009/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (31)
  2. Ēku veids: Dzīvojamās ēkas, pavisam, viena dzīvokļa mājas, divu dzīvokļu mājas, triju un vairāku dzīvokļu mājas, ..., citas inženierbūves (25)


 6. BU07. Ārpus Latvijas Republikas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms pa ceturkšņiem, faktiskās cenas; tūkst. euro (NACE 2. red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11881 Atjaunināts: 11.11.2016

  1. Gads/ Ceturksnis: 2008/1.ceturksnis, 2008/2.ceturksnis, 2008/3.ceturksnis, 2008/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (35)
  2. Īpašuma forma: Pavisam, Privātais sektors, privātīpašums, ārvalstu juridisko vai fizisko personu īpašums, jauktais īpašums bez valsts kapitāla līdzdalības (5)
  3. Valstu grupa vai valsts: Pavisam, ES, ..Igaunija, ..Lietuva, ..., Citas valstis (6)


 7. BU08. Ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijas Republikā pa ceturkšņiem, faktiskās cenas, tūkst. euro (NACE 2. red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7670 Atjaunināts: 11.11.2016

  1. Gads/ Ceturksnis: 2008/1.ceturksnis, 2008/2.ceturksnis, 2008/3.ceturksnis, 2008/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (35)
  2. Valstu grupa: Kopējais būvdarbu apjoms, ES, (2)
  3. Īpašuma forma: Pavisam, Privātais sektors, privātīpašums, ārvalstu juridisko vai fizisko personu īpašums, jauktais īpašums bez valsts kapitāla līdzdalības (5)


 8. BU09. Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu izpilde Latvijas statistiskajos reģionos, faktiskajās cenās; tūkst.euro (NACE 2. red.), 2009.-2010.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4154 Atjaunināts: 11.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2009/1.ceturksnis, 2009/2.ceturksnis, 2009/3.ceturksnis, 2009/4.ceturksnis, ..., 2010/4.ceturksnis (8)
  2. Reģions: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)


 9. BU10. Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm pa ceturkšņiem (skaits)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18090 Atjaunināts: 11.11.2016

  1. Gads/ Ceturksnis: 2003/1.ceturksnis, 2003/2.ceturksnis, 2003/3.ceturksnis, 2003/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (55)
  2. Ēku veids: Viena dzīvokļa mājas, Vasarnīcas un dārza mājas, Divu vai vairāku dzīvokļu mājas, Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas, ..., Citas inženierbūves (20)
  3. Būvdarbu veids: Pavisam, ..jaunbūves, (2)


 10. BU11. Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm: paredzētās jaudas lielums pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19242 Atjaunināts: 11.11.2016

  1. Gads/ Ceturksnis: 2003/1.ceturksnis, 2003/2.ceturksnis, 2003/3.ceturksnis, 2003/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (55)
  2. Ēku veids: Viena dzīvokļa mājas, m², Vasarnīcas un dārza mājas, m², Divu vai vairāku dzīvokļu mājas, m², Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas, m², ..., Vietējie cauruļvadi un kabeļi, m (15)
  3. Būvdarbu veids: Pavisam, ..jaunbūves, (2)