1. BU01. Būvniecības produkcijas indeksi un pārmaiņas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13978 Izmaiņas veiktas: 12.02.2018

  1. Rādītāji: 2010=100, sezonāli izlīdzināti dati, 2010=100, kalendāri izlīdzināti dati, 2010=100, neizlīdzināti dati, % pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu, kalendāri izlīdzināti dati, % pārmaiņas pret iepriekšējo periodu, sezonāli izlīdzināti dati (5)
  2. Būvju veidi: Būvniecība, pavisam, Ēkas, Inženierbūves, (3)
  3. Gads/ Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2017/4.ceturksnis (72)


 2. BU02. Būvniecības produkcijas pārmaiņas pa būvju veidiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 17690 Izmaiņas veiktas: 12.02.2018

  1. Bāzes periods: % pret iepriekšējo periodu, sezonāli izlīdzināti dati, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu, kalendāri izlīdzināti dati, (2)
  2. Būvju veidi: Būvniecība, pavisam, Ēkas, ..Dzīvojamās ēkas, pavisam, ..viena dzīvokļa mājas, ..., ..citas inženierbūves (27)
  3. Gads/ Ceturksnis: 2009/1.ceturksnis, 2009/2.ceturksnis, 2009/3.ceturksnis, 2009/4.ceturksnis, ..., 2017/4.ceturksnis (36)


 3. BU03. Būvniecības produkcijas apjoms, faktiskajās cenās, tūkst. euro

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 41258 Izmaiņas veiktas: 12.02.2018

  1. Rādītāji: Būvniecības produkcija, ..jaunā būvniecība, ..ēku un būvju remontdarbi, (3)
  2. Būvju veidi: PAVISAM, Latvijā - pavisam, .Dzīvojamās mājas pavisam, ..viena dzīvokļa mājas, ..., Ārpus Latvijas - pavisam (28)
  3. Gads/ Ceturksnis: 2008/1.ceturksnis, 2008/2.ceturksnis, 2008/3.ceturksnis, 2008/4.ceturksnis, ..., 2017/4.ceturksnis (40)


 4. BU05. Izdoto būvatļauju skaits un paredzamā platība pa ēku veidiem statistiskajos reģionos un republikas pilsētās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 71807 Izmaiņas veiktas: 12.02.2018

  1. Skaits; platība: Skaits, Platība, tūkst. m2, (2)
  2. Rādītāji: Pavisam, ..jaunbūves, (2)
  3. Ēku veids: Viena dzīvokļa mājas, Vasarnīcas un dārza mājas, Divu vai vairāku dzīvokļu mājas, Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas, ..., Citas nedzīvojamās ēkas (11)
  4. Gads/ceturksnis: 2010/1.ceturksnis, 2010/2.ceturksnis, 2010/3.ceturksnis, 2010/4.ceturksnis, ..., 2017/4.ceturksnis (32)
  5. Administratīvā teritorija: Latvija, Kurzemes reģions, Latgales reģions, Pierīgas reģions, ..., Ventspils (16)


 5. BU06. Ekspluatācijā pieņemto jauno dzīvokļu skaits un platība statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 85828 Izmaiņas veiktas: 21.02.2018

  1. Gads/ Ceturksnis: 2010/1.ceturksnis, 2010/2.ceturksnis, 2010/3.ceturksnis, 2010/4.ceturksnis, ..., 2017/4.ceturksnis (32)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  3. Skaits; platība: Dzīvokļu skaits, Platība, tūkst. m2, (2)
  4. Rādītāji: Pavisam, ..viena dzīvokļa mājas (bez vasarnīcām, dārza mājām), ..divu vai vairāku dzīvokļu mājas, (3)


 6. BU061. Jaunbūvju skaita indekss

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 21004 Izmaiņas veiktas: 12.02.2018

  1. Rādītāji: 2010=100, neizlīdzināti dati, 2010=100, sezonāli izlīdzināti dati, (2)
  2. Ēku veids: Pavisam, Dzīvojamās mājas, ..Viena dzīvokļa mājas, ..Vasarnīcas un dārza mājas, ..., ..Citas nedzīvojamās ēkas (14)
  3. Gads/ Ceturksnis: 2003/1.ceturksnis, 2003/2.ceturksnis, 2003/3.ceturksnis, 2003/4.ceturksnis, ..., 2017/4.ceturksnis (60)


 7. BU07. Nostrādāto stundu, nodarbināto skaita un darba samaksas indeksi un to pārmaiņas būvniecībā pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 26893 Izmaiņas veiktas: 29.03.2018

  1. Indekss: Nostrādāto stundu indekss, Nodarbināto skaita indekss, Darba samaksas indekss, (3)
  2. Rādītāji: Indekss (2015=100), sezonāli un kalendāri izlīdzināti dati, Indekss (2015=100), kalendāri izlīdzināti dati, Indekss (2015=100), neizlīdzināti dati, % pret iepriekšējo periodu, sezonāli un kalendāri izlīdzināti dati, ..., % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, neizlīdzināti dati (6)
  3. Gads/ Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2017/4.ceturksnis (72)