1. RUG01. SARAŽOTĀS RŪPNIECĪBAS PRODUKCIJAS REALIZĀCIJA (PRODCOM klasifikācijas atsevišķu kodu grupu kopsavilkums)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 45663 Atjaunināts: 24.11.2016

  1. Produkcijas veids: Kūdra un kūdras briketes, tūkst. t, Būvniecībā izmantojamas smiltis, tūkst. t, Grants, oļi, šķembas un krams, tūkst. t, Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa, tūkst. t, ..., Mēbeļu daļas, milj. euro (131)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2015 (16)


 2. RUG02. SARAŽOTĀS RŪPNIECĪBAS PRODUKCIJAS REALIZĀCIJA (PRODCOM klasifikācijas 10 zīmēs), (daudzums; tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 694487 Atjaunināts: 24.11.2016

  1. PRODCOM kods - produkcijas veids: 0811123300 - Granīts, neapstrādāts vai rupji apstrādāts, apgriezts, kg, 0811123600 - Granīts tikai sazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plāksnēs, kg, 0811125000 - Smilšakmens, kg, 0811203000 - Ģipšakmens un anhidrīts, kg, ..., 812129000 - Travertīna, ekausīna, granīta, porfīra, bazalta, smilšakmens un citu pieminekļu akmeņu granulas, šķembas un pulveris, kg (2008)
  2. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2015 (9)
  3. Rādītāji: Daudzums, Tūkst. euro, (2)


 3. RUG03. RŪPNIECĪBAS PRODUKCIJAS APJOMA INDEKSI (NACE 2.red. klasifikācijas kodi B, C, D)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4210 Atjaunināts: 14.03.2016

  1. Rādītājs: Kalendāri izlīdzināti dati (2010=100), % pret iepriekšējo periodu, kalendāri izlīdzināti dati, Neizlīdzināti dati (2010=100), % pret iepriekšējo periodu, neizlīdzināti dati, (4)
  2. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2015 (10)
  3. Rūpniecības nozare (NACE 2.red.): (BCD) Visa rūpniecība, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, (D) Elektroenerģija un gāzes apgāde, (4)


 4. RUG04. RŪPNIECĪBAS PRODUKCIJAS APJOMA INDEKSI RAŽOŠANAS PAMATGRUPĒJUMOS (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4222 Atjaunināts: 14.03.2016

  1. Rādītājs: Kalendāri izlīdzināti dati (2010=100), % pret iepriekšējo periodu, kalendāri izlīdzināti dati, Neizlīdzināti dati (2010=100), % pret iepriekšējo periodu, neizlīdzināti dati, (4)
  2. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2015 (10)
  3. Ražošanas pamatgrupējums: Starppatēriņa preces, Enerģija, Ražošanas līdzekļi, Ilgstoša patēriņa preces, Īslaicīga patēriņa preces (5)


 5. RUG05. RŪPNIECĪBAS PRODUKCIJAS APJOMA INDEKSI (2010=100)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14150 Atjaunināts: 14.03.2016

  1. Rūpniecības nozare (NACE 2.red.): (BCD) RŪPNIECĪBA, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, (10) pārtikas produktu ražošana, ..., (D) Elektroenerģija un gāzes apgāde (35)
  2. Kalendāri izlīdzināti; neizlīdzināti dati: Kalendāri izlīdzināti dati, Neizlīdzināti dati, (2)
  3. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2015 (16)


 6. RUG06. RŪPNIECĪBAS PRODUKCIJAS APJOMA INDEKSU SVARU STRUKTŪRA SADAĻĀS UN NODAĻĀS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6484 Atjaunināts: 14.03.2016

  1. Rūpniecības nozare (NACE 2.red.): (BCD) RŪPNIECĪBA, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, (10) pārtikas produktu ražošana, ..., (D) Elektroenerģija un gāzes apgāde (26)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, (4)


 7. RUG10. PIENA PRODUKTU RAŽOŠANA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6170 Atjaunināts: 21.11.2016

  1. Produktu veids: Pārtikas piens, Paniņas, Krējums, Paskābināts piens, ..., ..svaigs siers (8)
  2. Rādītāji: Pavisam saražots (tūkst. t), Piena tauku saturs (t), Piena olbaltumvielu saturs (t), Ražošanai izlietotais pilnpiens (tūkst. t), ..., Ražošanas procesā atgūtais vājpiens (tūkst. t) (6)
  3. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2015 (11)