1. MAG01. UZBŪVĒTĀS JAUNĀS DZĪVOJAMĀS ĒKAS (tūkst. m² kopējās platības)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3730 Izmaiņas veiktas: 13.02.2017

  1. Gads: 1980, 1985, 1990, 1991, ..., 2016 (29)
  2. Rādītāji: PAVISAM UZBŪVĒTS, ..viena dzīvokļa mājas, (2)


 2. MAG03. UZBŪVĒTĀS JAUNĀS DZĪVOJAMĀS ĒKAS STATISTISKAJOS REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN RAJONOS (tūkst. m² kopējās platības)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16745 Izmaiņas veiktas: 13.02.2017

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (42)
  2. Rādītāji: Pavisam uzbūvēts, ..viena dzīvokļa mājas, (2)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)


 3. MAG04. UZBŪVĒTO DZĪVOKĻU SKAITS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3246 Izmaiņas veiktas: 13.02.2017

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)
  2. Dzīvokļi: PAVISAM UZBŪVĒTS, ..viena dzīvokļa mājas, (2)


 4. MAG05. UZBŪVĒTO DZĪVOKĻU SKAITS STATISTISKAJOS REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7808 Izmaiņas veiktas: 13.02.2017

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (42)
  2. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2016 (20)


 5. MAG055. IZDOTO BŪVATĻAUJU SKAITS ĒKU BŪVNIECĪBAI STATISTISKAJOS REĢIONOS , REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN NOVADOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 88156 Izmaiņas veiktas: 13.02.2018

  1. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2016 (7)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  3. Objekti: Viena dzīvokļa mājas (bez vasarnīcām, dārza mājām), Vasarnīcas, dārza mājas, Divu un vairāku dzīvokļu mājas, Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas, ..., Citas nedzīvojamās ēkas (11)
  4. Rādītāji: Pavisam, ..jaunbūves, (2)


 6. MAG056. UZBŪVĒTO VIENA DZĪVOKĻA MĀJU SKAITS STATISTISKAJOS REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN NOVADOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13065 Izmaiņas veiktas: 13.02.2017

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2016 (7)


 7. MAG06. DZĪVOJAMAIS FONDS GADA BEIGĀS (milj. m² kopējās platības), 1990.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4937 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Rādītāji: VISS DZĪVOJAMAIS FONDS, valsts un sabiedriskais, privātais, Vidēji uz vienu iedzīvotāju, m², ..., Vidēji uz vienu lauku iedzīvotāju, m² (12)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2009 (20)


 8. MAG07. DZĪVOJAMAIS FONDS STATISTISKAJOS REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN RAJONOS GADA BEIGĀS, 1990.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15782 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (42)
  2. Kopējā platība: Pavisam, kopējā platība tūkst. m², Vidēji uz vienu iedzīvotāju, m², (2)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2009 (20)


 9. MAG071. DZĪVOJAMAIS FONDS STATISTISKAJOS REĢIONOS GADA BEIGĀS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3527 Izmaiņas veiktas: 15.05.2016

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Rādītājs: Kopējā platība, tūkst. m², Kopējā platība uz vienu pastāvīgo iedzīvotāju, m², (2)
  3. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2015 (6)


 10. MAG08. SAMAKSĀTĀ APSAIMNIEKOŠANAS MAKSA PAR DZĪVOJAMO FONDU VIDĒJI MĒNESĪ REĢIONOS (euro centi par 1 m²)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4483 Izmaiņas veiktas: 16.05.2016

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2015 (16)


 11. MAG081. SAMAKSĀTĀ APSAIMNIEKOŠANAS MAKSA PAR DZĪVOJAMO FONDU VIDĒJI MĒNESĪ REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN RAJONOS (euro centi par 1 m²), 2000.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6526 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Ventspils rajons (34)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2008 (9)


 12. MAG09. DZĪVOKĻU PĀRDOŠANA STATISTISKAJOS REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN RAJONOS, 2004.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18752 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (40)
  2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2009 (6)
  3. Rādītāji: Viena dzīvokļa vidējā darījuma summa, tūkst. euro, Pārdoto dzīvokļu kopējās platības 1 m² vidējā darījuma vērtība, euro, (2)
  4. Pilsētās, Laukos: PAVISAM, Pilsētās, Laukos, (3)


 13. MAG10. PĀRDOTIE DZĪVOKĻI PĒC ISTABU SKAITA DZĪVOKLĪ STATISTISKAJOS REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN RAJONOS, 2004.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 23766 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (40)
  2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2009 (6)
  3. Rādītāji: Viena dzīvokļa vidējā darījuma summa, tūkst. euro, Pārdoto dzīvokļu kopējās platības 1m² vidējā darījuma vērtība, euro, (2)
  4. Istabu skaits: PAVISAM, vienistabas, divu istabu, trīs istabu, (4)


 14. MAG11. VIENU UN DIVU ĢIMEŅU MĀJU APBŪVES ZEMES PĀRDOŠANA STATISTISKAJOS REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN RAJONOS (tūkst. euro), 2004.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18307 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (40)
  2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2009 (6)
  3. Rādītāji: Viena darījuma vidējā summa, Zemes platības 1 ha vidējā darījuma vērtība, (2)
  4. Pilsētās, Laukos: PAVISAM, Pilsētās, Laukos, (3)


 15. MAG12. ZEMES VIDĒJĀS CENAS LAUKU APVIDŪ, STATISTISKAJOS REĢIONOS UN RAJONOS, zemes platības 1 ha vidējā cena , tūkst.euro, 2002.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9270 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Ventspils rajons (32)
  2. Lauksaimniecības, Mežsaimniecības: Lauksaimniecības, Mežsaimniecības, (2)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2009 (8)


 16. MAG13. APRĒĶINĀTĀ APSAIMNIEKOŠANAS MAKSA PAR DZĪVOJAMO FONDU VIDĒJI MĒNESĪ (euro centi uz 1 m²), 1997.-2013.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3321 Izmaiņas veiktas: 01.01.2014

  1. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2013 (17)
  2. Rādītāji: Apsaimniekošanas maksa, (1)


 17. MAG14. DZĪVOKĻU PRIVATIZĀCIJA STATISTISKAJOS REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN RAJONOS GADA BEIGĀS, 1996.-2006.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16155 Izmaiņas veiktas: 01.01.2007

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (42)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2006 (11)
  3. Rādītāji: Privatizēto dzīvokļu skaits, ..līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, ..privatizētajās dzīvojamās mājās - pavisam, ..no tiem privatizēti līdz mājas sagatavošanai privatizācijai, Privatizēto dzīvokļu skaits % no privatizācijai piedāvāto dzīvokļu kopskaita (5)


 18. MAG15. DIENESTA VIESNĪCU DARBĪBA STATISTISKAJOS REĢIONOS GADA BEIGĀS, 2000.-2007.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4995 Izmaiņas veiktas: 01.01.2008

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Rādītāji: Dienestu viesnīcu skaits, Dzīvojamo istabu skaits, Kopējā platība, m2, ..no tā neizīrētā, ..., Kopējā platība uz vienu pastāvīgi dzīvojošo, m2 (6)
  3. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2007 (8)


 19. MAG16. MĀJOKĻU SKAITS STATISTISKAJOS REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN RAJONOS GADA BEIGĀS, 2002.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5922 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Ventspils rajons (34)
  2. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2008 (7)


 20. MAG161. MĀJOKĻU SKAITS STATISTISKAJOS REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN NOVADOS GADA BEIGĀS, 2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10387 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (125)
  2. Gads: 2009, (1)


 21. MAG17. DZĪVOJAMĀS MĀJAS STATISTISKAJOS REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN RAJONOS GADA BEIGĀS, 2002.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10173 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Ventspils rajons (34)
  2. Rādītāji: Dzīvojamās mājās, pavisam, ..1 dzīvokļa, ..2 dzīvokļu, ..3 un vairāk dzīvokļu, ..bez dalījuma dzīvokļos (5)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2008 (7)


 22. MAG171. DZĪVOJAMĀS MĀJAS STATISTISKAJOS REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN NOVADOS GADA BEIGĀS, 2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12474 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (125)
  2. Gads: 2009, (1)
  3. Rādītāji: Dzīvojamās mājās, pavisam, ..1 dzīvokļa, ..2 dzīvokļu, ..3 un vairāk dzīvokļu, ..bez dalījuma dzīvokļos (5)


 23. MAG18. DZĪVOJAMO MĀJU KOPĒJĀ PLATĪBA STATISTISKAJOS REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN RAJONOS GADA BEIGĀS (tūkst. m²), 2002. - 2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13849 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Ventspils rajons (34)
  2. Rādītāji: Dzīvojamo māju kopējā platība, pavisam, ..1 dzīvokļa, ..2 dzīvokļu, ..3 un vairāk dzīvokļu, ..bez dalījuma dzīvokļos (5)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2008 (7)


 24. MAG181. DZĪVOJAMO MĀJU KOPĒJĀ PLATĪBA STATISTISKAJOS REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN NOVADOS GADA BEIGĀS (tūkst. m²), 2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15513 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (125)
  2. Gads: 2009, (1)
  3. Rādītāji: Dzīvojamo māju kopējā platība, pavisam, ..1 dzīvokļa, ..2 dzīvokļu, ..3 un vairāk dzīvokļu, ..bez dalījuma dzīvokļos (5)


 25. MAG19. NAMĪPAŠUMU DENACIONALIZĀCIJA, 1992.-2002.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4558 Izmaiņas veiktas: 01.01.2003

  1. Rādītāji: Denacionalizēto ēku skaits, ..dzīvojamās mājas, Denacionalizēto dzīvokļu skaits, tūkst., Denacionalizēto ēku kopējā platība, tūkst. m², ..., Namīpašumus atguvušo īpašnieku skaits (7)
  2. Gads: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2002 (11)