1. TIG01. KOPĒJĀ MAZUMTIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMU APGROZĪJUMA INDEKSI PA PAMATDARBĪBAS VEIDIEM (2010=100)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 31458 Izmaiņas veiktas: 30.03.2017

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)
  2. Vērtības: Faktiskajās cenās, Salīdzināmajās cenās, (2)
  3. Darbības veids (NACE 2.red): (47) MAZUMTIRDZNIECĪBA, IESKAITOT AUTO DEGVIELAS MAZUMTIRDZNIECĪBU, (47-473) Mazumtirdzniecība, pavisam, bez auto degvielas mazumtirdzniecības, (4730) Auto degvielas mazumtirdzniecība, (4711; 472) Mazumtirdzniecība pārtikas veikalos pavisam, ..., (4799) Pārējā mazumtirdznieība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (38)


 2. TIG02. KOPĒJĀ MAZUMTIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMU APGROZĪJUMA PĀRMAIŅAS PA PAMATDARBĪBAS VEIDIEM (% pret iepriekšējo periodu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 31892 Izmaiņas veiktas: 30.03.2017

  1. Gads: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2016 (16)
  2. Vērtības: Faktiskajās cenās, Salīdzināmajās cenās, (2)
  3. Darbības veids (NACE 2.red): (47) MAZUMTIRDZNIECĪBA, IESKAITOT AUTO DEGVIELAS MAZUMTIRDZNIECĪBU, (47-473) Mazumtirdzniecība, pavisam, bez auto degvielas mazumtirdzniecības, (4730) Auto degvielas mazumtirdzniecība, (4711; 472) Mazumtirdzniecība pārtikas veikalos pavisam, ..., (4799) Pārējā mazumtirdznieība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (38)


 3. TIG03. AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU TIRDZNIECĪBAS KOPĒJĀ APGROZĪJUMA INDEKSI PA UZŅĒMUMU PAMATDARBĪBAS VEIDIEM, (2010=100)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6596 Izmaiņas veiktas: 30.03.2017

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)
  2. Vērtības: Faktiskajās cenās, Salīdzināmajās cenās, (2)
  3. Darbības veids (NACE 2.red): (45) AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU VAIRUMTIRDZNIECĪBA, MAZUMTIRDZNIECĪBA UN REMONTS, pavisam, (451; 453; 454) Automobiļu un motociklu tirdzniecība, (451) Automobiļu pārdošana, (452) Automobiļu apkope un remonts, (453; 454) Automobiļu detaļu un piederumu, kā arī motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana (5)


 4. TIG10. MAZUMTIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMU NETO APGROZĪJUMA SADALĪJUMS PA PREČU GRUPĀM 2012. GADĀ (faktiskajās cenās, tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 23230 Izmaiņas veiktas: 01.01.2013

  1. Preces: PAVISAM, Augļi, dārzeņi, gaļa, zivis, konditorejas izstrādājumi, piena produkti, olas, ..svaigi augļi un dārzeņi, ..pārstrādāti augļi un dārzeņi, ..., ..automobiļu degviela (30)
  2. Darbības veids (NACE 2.red): Pavisam, (471) Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, (4711) Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku, (4719) Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, ..., (4799) Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (46)


 5. TIG101. MAZUMTIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMU NETO APGROZĪJUMA SADALĪJUMS PA PREČU GRUPĀM 2007. GADĀ (faktiskajās cenās, tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19144 Izmaiņas veiktas: 01.01.2008

  1. Preces: PAVISAM, augļi un dārzeņi, konservēti, saldēti, kaltēti augļi un dārzeņi, gaļa un gaļas izstrādājumi, ..., pārējās preces (47)
  2. Darbības veids (NACE 1.1.red.): Mazumtirdzniecība kopā, (52.11) Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur pārsvarā ir pārtika, dzērieni vai tabaka, (52.2) Pārtikas, dzērienu un tabakas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos, (52.21) Augļu un dārzeņu mazumtirdzniecība, ..., (52.63) Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem (29)


 6. TIG11. AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU VAIRUMTIRDZNIECĪBAS, MAZUMTIRDZNIECĪBAS UN REMONTA UZŅĒMUMU NETO APGROZĪJUMA SADALĪJUMS PA PREČU GRUPĀM (NACE 2.red.) (faktiskajās cenās, tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12567 Izmaiņas veiktas: 07.11.2016

  1. Preces: PAVISAM, Vieglo automobiļu un vieglo transportlīdzekļu tirdzniecība, ..vieglo automobiļu un vieglo transportlīdzekļu vairumtirdzniecība, ..vieglo automobiļu un vieglo transportlīdzekļu mazumtirdzniecība specialozētos veikalos(salonos), ..., Citas nozares (ieņēmumi, kas iekļauti neto apgrozījumā) (28)
  2. Gads: 2010, 2015, (2)
  3. Darbības veids (NACE 2.red.): (45) Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts, (45.1) Automobiļu pārdošana, (45.11) Automobiļu un vitu vieglo transportlīdzekļu pārdošana, (45.19) Citu automobiļu pārdošana, ..., (45.40) Motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana, apkope, remonts (9)


 7. TIG111. AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU PĀRDOŠANAS, APKOPES UN REMONTA; AUTODEGVIELAS MAZUMTIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMU NETO APGROZĪJUMA SADALĪJUMS PA PREČU GRUPĀM (NACE 1.1.red.) (faktiskajās cenās, euro), 2000.g., 2005.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9279 Izmaiņas veiktas: 01.01.2006

  1. Preces: PAVISAM, Kopā auto un degvielas tirdzniecība, Automobiļu vairumtirdzniecība, ..vieglie automobiļi, ..., Citi ieņēmumi, kas iekļauti apgrozījuma sastāvā (24)
  2. Gads: 2000, 2005, (2)
  3. Darbības veids (NACE 1.1.red.): Pavisam neto, (50) Auto un motociklu pārdošana, apkope, remonts, autodegviela, (50.10) Automobiļu pārdošana, (50.20) Automobiļu apkope un remonts, ..., citas (9)


 8. TIG12. VAIRUMTIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMU NETO APGROZĪJUMA SADALĪJUMS PA PREČU GRUPĀM UN PA PAMATDARBĪBAS VEIDIEM, faktiskajās cenās, tūkst. euro (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14685 Izmaiņas veiktas: 01.01.2015

  1. Preces: PAVISAM, graudi, sēklas, lopbarība, neapstrādāta tabaka, ziedi un augi, dzīvi lopi un dzīvnieki, ..., metāla un nemetāla atkritumi, lūžņi un materiāli (45)
  2. Gads: 2008, 2013, (2)
  3. Darbības veids (NACE 2.red.): Pavisam, (46.1) Vairumtirdzniecība uz līguma pamata vai par atlīdzību, (46.2) Lauksaimniecības izejvielu un dzīvu lopu vairumtirdzniecība, (46.3) Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība, ..., (46.9) Nespecializētā vairumtirdzniecība (9)


 9. TIG20. MAZUMTIRDZNIECĪBAS UN ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMU TĪKLS GADA BEIGĀS, 1990.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4807 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Mazumtirdzniecība, Ēdināšana: MAZUMTIRDZNIECĪBA: veikalu, stendu un kiosku, skaits - pavisam, veikali, pārtikas un jaukta tipa veikali, nepārtikas veikali, ..., Restorānu, bāru un ēdnīcu skaits vidēji uz 10 000 iedzīvotāju (10)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2008 (19)


 10. TIG21. VEIKALU SADALĪJUMS PA VEIDIEM GADA BEIGĀS (%), 1995.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2902 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Veikalu tips: Pārtikas un jaukta tipa, Nepārtikas, (2)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2008 (14)


 11. TIG22. VEIKALU SADALĪJUMS PĒC TIRDZNIECĪBAS PLATĪBAS GADA BEIGĀS, 1999.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4413 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Tirdzniecības platība (m²): PAVISAM, <= 19 (m²), 20-49 (m²), 50-119 (m²), ..., >= 1000 (m²) (7)
  2. Gads: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2008 (10)
  3. Veikalu tips: Visi veikali, pārtikas un jaukta tipa, nepārtikas, (3)


 12. TIG23. VEIKALU SADALĪJUMS PĒC STRĀDĀJOŠO SKAITA GADA BEIGĀS, 1998.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4263 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Strādājošo skaits: PAVISAM, <= 5, 6-19, 20-49, ..., >= 100 (6)
  2. Gads: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2008 (11)
  3. Veikalu tips: Visi veikali, pārtikas un jaukta tipa, nepārtikas, (3)