1. BUG01. BŪVNIECĪBAS PRODUKCIJAS INDEKSI, NACE 2. red. klasifikācijas kods F (procentos pret iepriekšējo gadu, salīdzināmajās cenās)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3297 Atjaunināts: 19.02.2016

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2015 (16)
  2. Rādītāji: Būvniecības produkcija, Ēkas, Inženierbūves, (3)


 2. BUG02. DZĪVOJAMO ĒKU PROJEKTĒŠANA REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN RAJONOS, 2000.–2007.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14333 Atjaunināts: 15.10.2015

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2007 (8)
  2. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (40)
  3. Rādītāji: Projektu skaits - pavisam, ..jaunbūvju projektu skaits, Projektēto būvju kopējā platība, m2, Projektēto būvju kopējā platība, m3, ..., ..jaunbūvju projektēšanas izmaksas, euro (6)


 3. BUG03. NEDZĪVOJAMO ĒKU PROJEKTĒŠANA REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN RAJONOS, 2000.–2007.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15703 Atjaunināts: 15.10.2015

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2007 (8)
  2. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (40)
  3. Rādītāji: Projektu skaits - pavisam, ..jaunbūvju projektu skaits, Projektēto būvju kopējā platība, m2, Projektēto būvju kopējā platība, m3, ..., ..jaunbūvju projektēšanas izmaksas, euro (6)


 4. BUG04. INŽENIERBŪVJU PROJEKTĒŠANA, 2000.–2007.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4959 Atjaunināts: 15.10.2015

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2007 (8)
  2. Inženierbūves: Šosejas, ielas un ceļi, Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi, Ostas, ūdens ceļi, dambji un citas hidrobūves, Cauruļvadi, sakaru un elektropārvades līnijas, ..., Citas iepriekš neklasificētas (6)
  3. Rādītāji: Projektu skaits, Projektēto būvju raksturlielumi (m), Projektēšanas izmaksas, euro, (3)
  4. Pavisam, jaunbūves: Pavisam, ..jaunbūves, (2)


 5. BUG05. TERITORIJAS PLĀNOJUMI UN AINAVU ARHITEKTŪRA, 2004.–2007.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3136 Atjaunināts: 15.10.2015

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, (4)
  2. Rādītāji: Teritorijas plānojumi - pavisam, ..plānošanas reģiona teritorijas plānojumi, ..rajona teritorijas plānojumi, ..vietējās pašvaldības teritorijas plānojumi, ..., ..teritorijas labiekārtošanas projekti (8)
  3. Skaits, izmaksas: Projektu skaits, Projektēšanas izmaksas, euro, (2)


 6. BUG06. NEDZĪVOJAMO ĒKU PIEŅEMŠANA EKSPLUATĀCIJĀ, 2000.–2007.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4888 Atjaunināts: 15.10.2015

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2007 (8)
  2. Nedzīvojamās ēkas: Nedzīvojamās ēkas - pavisam, ..viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas, ..biroju ēkas, ..vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas, ..., ...baznīcas (9)
  3. Rādītāji: Ēku skaits - pavisam, ..jaunbūvju skaits, Kopējā platība, tūkst.m2, Būvniecības izmaksas, tūkst. euro, (4)