1. BUG01. Būvniecības produkcijas indeksi un pārmaiņas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4368 Izmaiņas veiktas: 12.05.2017

  1. Bāzes periods: 2010=100, Pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu, %, (2)
  2. Rādītāji: Kalendāri izlīdzināti dati, Neizlīdzināti dati, (2)
  3. Būvju veidi: Būvniecība, pavisam, Ēkas, Inženierbūves, (3)
  4. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)


 2. BUG02. Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts, faktiskajās cenas, tūkst. euro

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13441 Izmaiņas veiktas: 19.05.2017

  1. Būvdarbu veids: Būvdarbu apjoms, ..jaunā būvniecība, ..ēku un būvju remontdarbi, (3)
  2. Būvju veidi: PAVISAM, Dzīvojamās mājas pavisam, ..viena dzīvokļa mājas, ..divu dzīvokļu mājas, ..., ..citas inženierbūves (26)
  3. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)


 3. BUG03. Uzņēmumu saviem spēkiem un apakšuzņēmēju veiktie būvdarbi, faktiskajās cenās, tūkst. euro

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3645 Izmaiņas veiktas: 12.05.2017

  1. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)
  2. Rādītāji: Uzņēmumu saviem spēkiem un apakšuzņēmēju veiktie būvdarbi, Saviem spēkiem veiktie būvdarbi, ..ārpus Latvijas, Apakšuzņēmēju veiktie darbi, ..., ..ārvalstu apakšuzņēmēju veiktie darbi ārpus Latvijas (6)


 4. BUG04. Izdoto būvatļauju skaits un paredzamā platība pa ēku veidiem statistiskajos reģionos un republikas pilsētās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 20679 Izmaiņas veiktas: 12.05.2017

  1. Skaits; Platība: Skaits, Platība, tūkst. m2, (2)
  2. Rādītāji: Pavisam, ..jaunbūves, (2)
  3. Ēku veids: Viena dzīvokļa mājas, Vasarnīcas un dārza mājas, Divu vai vairāku dzīvokļu mājas, Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas, ..., Citas nedzīvojamās ēkas (11)
  4. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2016 (7)
  5. Administratīvā teritorija: Latvija, Kurzemes reģions, Latgales reģions, Pierīgas reģions, ..., Ventspils (16)


 5. BUG05. Ekspluatācijā pieņemto jauno dzīvokļu skaits un platība statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 27399 Izmaiņas veiktas: 12.05.2017

  1. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2016 (7)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  3. Skaits; Platība: Dzīvokļi, skaits, Platība, tūkst. m2, (2)
  4. Rādītāji: Pavisam, ..viena dzīvokļa mājas (bez vasarnīcām, dārza mājām), ..divu vai vairāku dzīvokļu mājas, (3)


 6. BUG06. Ekspluatācijā pieņemtās ēkas statistiskajos reģionos un republikas pilsētās, tūkst. m2

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14141 Izmaiņas veiktas: 12.05.2017

  1. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2016 (7)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  3. Rādītāji: Pavisam, ..Jaunbūves, (2)
  4. Būvju veidi: Viena dzīvokļa mājas, Vasarnīcas, dārza mājas, Divu vai vairāku dzīvokļu mājas, Dažādu sociālo grupu dzīvojamās mājas, ..., Pārējās nedzīvojamās ēkas (11)