1. BUG01. BŪVNIECĪBAS PRODUKCIJAS INDEKSI, NACE 2. red. klasifikācijas kods F (procentos pret iepriekšējo gadu, salīdzināmajās cenās)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3475 Izmaiņas veiktas: 16.02.2017

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)
  2. Rādītāji: Būvniecības produkcija, Ēkas, Inženierbūves, (3)


 2. BUG02. DZĪVOJAMO ĒKU PROJEKTĒŠANA REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN RAJONOS, 2000.-2007.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14343 Izmaiņas veiktas: 01.01.2008

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2007 (8)
  2. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (40)
  3. Rādītāji: Projektu skaits - pavisam, ..jaunbūvju projektu skaits, Projektēto būvju kopējā platība, m2, Projektēto būvju kopējā platība, m3, ..., ..jaunbūvju projektēšanas izmaksas, euro (6)


 3. BUG03. NEDZĪVOJAMO ĒKU PROJEKTĒŠANA REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN RAJONOS, 2000.-2007.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15713 Izmaiņas veiktas: 01.01.2008

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2007 (8)
  2. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (40)
  3. Rādītāji: Projektu skaits - pavisam, ..jaunbūvju projektu skaits, Projektēto būvju kopējā platība, m2, Projektēto būvju kopējā platība, m3, ..., ..jaunbūvju projektēšanas izmaksas, euro (6)


 4. BUG04. INŽENIERBŪVJU PROJEKTĒŠANA, 2000.-2007.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4969 Izmaiņas veiktas: 01.01.2008

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2007 (8)
  2. Inženierbūves: Šosejas, ielas un ceļi, Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi, Ostas, ūdens ceļi, dambji un citas hidrobūves, Cauruļvadi, sakaru un elektropārvades līnijas, ..., Citas iepriekš neklasificētas (6)
  3. Rādītāji: Projektu skaits, Projektēto būvju raksturlielumi (m), Projektēšanas izmaksas, euro, (3)
  4. Pavisam, jaunbūves: Pavisam, ..jaunbūves, (2)


 5. BUG05. TERITORIJAS PLĀNOJUMI UN AINAVU ARHITEKTŪRA, 2004.-2007.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3148 Izmaiņas veiktas: 01.01.2008

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, (4)
  2. Rādītāji: Teritorijas plānojumi - pavisam, ..plānošanas reģiona teritorijas plānojumi, ..rajona teritorijas plānojumi, ..vietējās pašvaldības teritorijas plānojumi, ..., ..teritorijas labiekārtošanas projekti (8)
  3. Skaits, izmaksas: Projektu skaits, Projektēšanas izmaksas, euro, (2)


 6. BUG06. NEDZĪVOJAMO ĒKU PIEŅEMŠANA EKSPLUATĀCIJĀ, 2000.-2007.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4898 Izmaiņas veiktas: 01.01.2008

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2007 (8)
  2. Nedzīvojamās ēkas: Nedzīvojamās ēkas - pavisam, ..viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas, ..biroju ēkas, ..vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas, ..., ...baznīcas (9)
  3. Rādītāji: Ēku skaits - pavisam, ..jaunbūvju skaits, Kopējā platība, tūkst.m2, Būvniecības izmaksas, tūkst. euro, (4)