1. ASG01. Ārvalstu kontrolēto uzņēmumu rādītāji Latvijā kontrolējošo valstu dalījumā (NACE 2.red. sadaļas B-N, izņemot K, iekļaujot S95)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 123507 Izmaiņas veiktas: 12.09.2017

  1. Valstis: Ārvalstis kopā, Eiropas Savienības (ES-27) valstis (izņemot Latviju), Eiropas Savienības (ES-28) valstis (izņemot Latviju), Austrija, ..., Ārpus Eiropas Savienības bez iedalījuma (247)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2015 (11)
  3. Rādītāji: Uzņēmumu skaits, Apgrozījums (tūkst. euro), Produkcijas vērtība (tūkst. euro), Pievienotā vērtība (tūkst. euro), ..., Nodarbināto personu skaits (8)


 2. ASG02. Ārvalstu kontrolēto uzņēmumu rādītāji Latvijā darbības veidu un kontrolējošo valstu dalījumā (NACE 2.red. sadaļas B-N, izņemot K, iekļaujot S95)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2645748 Izmaiņas veiktas: 12.09.2017

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM (sadaļas B-N, izņemot K, iekļaujot S95), Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, Apstrādes rūpniecība, Pārtikas produktu ražošana, ..., Datoru, personisko lietu un mājsaimniecības priekšmetu remonts (126)
  2. Valstis: Ārvalstis kopā, Eiropas Savienības(ES-27) valstis (izņemot Latviju), Eiropas Savienības (ES-28) valstis (izņemot Latviju), Austrija, ..., Ārpus Eiropas Savienības bez iedalījuma (49)
  3. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2015 (11)
  4. Rādītāji: Uzņēmumu skaits, Apgrozījums (tūkst. euro), Produkcijas vērtība (tūkst. euro), Pievienotā vērtība (tūkst. euro), ..., Nodarbināto personu skaits (8)


 3. ASG03. Latvijas kontrolēto uzņēmumu darbības ārvalstīs rādītāji valstu dalījumā (NACE 2.red. B-S sadaļa, izņemot O)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 41612 Izmaiņas veiktas: 12.09.2017

  1. Valstis: Kopā pa valstīm, Eiropas Savienības (ES-27) valstis (izņemot Latviju), Eiropas Savienības valstis (ES-28) (izņemot Latviju), Austrija, ..., Ārpus Eiropas Savienības bez iedalījuma (248)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2015 (8)
  3. Rādītāji: Uzņēmumu skaits, Apgrozījums (tūkst. euro), Nodarbināto skaits, (3)


 4. ASG04. Latvijas kontrolēto uzņēmumu darbības ārvalstīs rādītāji darbības veidu un valstu dalījumā (NACE 2.red., sadaļas B-S, izņemot O)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 155083 Izmaiņas veiktas: 12.09.2017

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM (B-S, izņemot O), Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B), Apstrādes rūpniecība (C), Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D), ..., Citi pakalpojumi (S) (19)
  2. Valstis: Valstis kopā, Eiropas Savienības (ES-27) valstis (izņemot Latviju), Eiropas Savienības (ES-28) valstis (izņemot Latviju), Austrija, ..., Ārpus Eiropas Savienības bez iedalījuma (67)
  3. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2015 (8)
  4. Rādītāji: Uzņēmumu skaits, Apgrozījums (tūkst. euro), Nodarbināto skaits, (3)