1. LSK10-III01. LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKU SADALĪJUMS PĒC IZMANTOTĀS LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS ZEMES PLATĪBAS LAUKU SAIMNIECĪBĀS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2711 Izmaiņas veiktas:

  1. Izmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme saimniecībā, ha: Pavisam, līdz 0.9, 1–1.9, 2–4.9, ..., Bez izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (14)
  2. Mājlopi: Liellopi, ..slaucamās govis, Cūkas, Aitas, ..., Mājputni (7)


 2. LSK10-III02. LAUKU SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC LIELLOPU SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2453 Izmaiņas veiktas:

  1. Liellopu skaits saimniecībā: Pavisam, 1, 2, 3–5, ..., 500 un vairāk (13)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar liellopiem, Liellopi, ..govis, (3)
  3. Skaits; % no kopskaita: Skaits, % no kopskaita, (2)


 3. LSK10-III03. LAUKU SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC SLAUCAMO GOVJU SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2157 Izmaiņas veiktas:

  1. Slaucamo govju skaits saimniecībā: Pavisam, 1, 2, 3–5, ..., 300 un vairāk (12)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar slaucamām govīm, Slaucamās govis, (2)
  3. Skaits; % no kopskaita: Skaits, % no kopskaita, (2)


 4. LSK10-III04. LAUKU SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC CŪKU SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2136 Izmaiņas veiktas:

  1. Cūku skaits saimniecībā: Pavisam, 1, 2, 3–5, ..., 5000 un vairāk (14)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar cūkām, Cūkas, (2)
  3. Skaits; % no kopskaita: Skaits, % no kopskaita, (2)


 5. LSK10-III05. LAUKU SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC VAISLAS CŪKU SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2472 Izmaiņas veiktas:

  1. Vaislas cūku skaits saimniecībā: Pavisam, 1, 2, 3–4, ..., 500 un vairāk (11)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar vaislas cūkām, Vaislas cūkas, ..vaislas kuiļi, (3)
  3. Skaits; % no kopskaita: Skaits, % no kopskaita, (2)


 6. LSK10-III06. LAUKU SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC NOBAROJAMO CŪKU SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2149 Izmaiņas veiktas:

  1. Nobarojamo cūku skaits saimniecībā: Pavisam, 1, 2, 3–4, ..., 500 un vairāk (11)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar nobarojamām cūkām, Nobarojamās cūkas, (2)
  3. Skaits; % no kopskaita: Skaits, % no kopskaita, (2)


 7. LSK10-III07. LAUKU SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC MĀJPUTNU SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2214 Izmaiņas veiktas:

  1. Mājputnu skaits saimniecībā: Pavisam, līdz 5, 6–9, 10–19, ..., 50000 un vairāk (10)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar mājputniem, Mājputni, tūkst., (2)
  3. Skaits; % no kopskaita: Skaits, % no kopskaita, (2)


 8. LSK10-III08. LAUKU SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC AITU UN KAZU SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2367 Izmaiņas veiktas:

  1. Attiecīgās lauksaimniecības dzīvnieku sugas skaits vienā saimniecībā: Pavisam, 1, 2, 3–5, ..., 100 un vairāk (10)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar aitām, Aitas, Saimniecības ar kazām, Kazas, (4)
  3. Skaits; % no kopskaita: Skaits, % no kopskaita, (2)


 9. LSK10-III09. LAUKU SAIMNIECĪBU UN LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKU SKAITS STATISTISKAJOS REĢIONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6054 Izmaiņas veiktas:

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Rādītāji: Liellopu skaits uz 100 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, ..slaucamo govju skaits uz 100 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, Cūku skaits uz 100 ha aramzemes, Mājputnu skaits uz 100 ha graudaugu sējumu, ..., ..citi mājputni (36)


 10. LSK10-III10. BIOLOĢISKI AUDZĒTO LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKU SKAITS STATISTISKAJOS REĢIONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2700 Izmaiņas veiktas:

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Rādītāji: Saimniecību skaits ar bioloģiski audzētiem lauksaimniecības dzīvniekiem, Saimniecību skaits ar bioloģiski audzētiem liellopiem, Bioloģiski audzēto liellopu skaits, Saimniecību skaits ar bioloģiski audzētām cūkām, ..., Bioloģiski audzēto mājputnu skaits (11)


 11. LSK10-III11. LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKU KOPSKAITS UN VIDĒJAIS SKAITS VIENĀ SAIMNIECĪBĀ NOVADOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16100 Izmaiņas veiktas:

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Zilupes novads (115)
  2. Skaits, vidējais skaits: Skaits, Vidējais skaits vienā audzētāju saimniecībā, (2)
  3. Lauksaimniecības dzīvnieki: Liellopi, ..slaucamās govis, Cūkas, Aitas, ..., Mājputni (7)