1. I01. 2001.GADA LAUKSAIMNIECĪBAS SKAITĪŠANĀ APSEKOTO SAIMNIECĪBU SKAITS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3380 Izmaiņas veiktas:

  1. Saimniecības, EAS*: Visas saimniecības, Ekonomiski aktīvās saimniecības, (2)
  2. Saimniecību veids: PAVISAM, Sabiedriskā sektora saimniecības, ..Valsts un pašvaldību saimniecības, ..Statūtsabiedrības, ..., ...Citas saimniecības (11)
  3. Rādītāji: Saimniecību skaits, Zemes kopplatība saimniecībās, tūkst. ha, % no kopplatības, LIZ* , tūkst. ha, % no LIZ platības (5)


 2. I02. SAIMNIECĪBU VIDĒJAIS LIELUMS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2192 Izmaiņas veiktas:

  1. Saimniecības, EAS*: Visas saimniecības, Ekonomiski aktīvās saimniecības, (2)
  2. Saimniecību veids: PAVISAM, SABIEDRISKĀ SEKTORA SAIMNIECĪBAS, ..Valsts un pašvaldību institūciju saimniecības, ..Statūtsabiedrības, ..., ...Citas saimniecības (11)
  3. Platība, ha: Kopplatība, ..lauksaimniecībā izmantojamā zeme, (2)


 3. I03. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC ZEMES KOPPLATĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2788 Izmaiņas veiktas:

  1. Saimniecības, EAS*: Visas saimniecības, Ekonomiski aktīvās saimniecības, (2)
  2. Platība, ha: PAVISAM, <1, 1.0-1.9, 2.0-4.9, ..., bez zemes (14)
  3. Rādītāji: Saimniecību skaits, % no kopskaita, Zemes kopplatība, tūkst. ha, % no kopplatības, (4)


 4. I04. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC LIZ PLATĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3058 Izmaiņas veiktas:

  1. Saimniecības, EAS**: Visas saimniecības, Ekonomiski aktīvās saimniecības, (2)
  2. LIZ*, ha: PAVISAM, < 1, 1.0-1.9, 2.0-4.9, ..., bez zemes (14)
  3. Rādītāji: Saimniecību skaits, % no kopskaita, Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība, tūkst. ha, % no LIZ platības, (4)


 5. I05. SAIMNIECĪBU SKAITS UN VIDĒJAIS LIELUMS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3688 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Rādītāji: Saimniecību skaits, kopplatība (zemes platība saimniecībās, ha), lauksaimniecībā izmantojamā zeme (zemes platība saimniecībās, ha), kopplatība (rēķinot uz 1 saimniecību, ha), lauksaimniecībā izmantojamā zeme (rēķinot uz 1 saimniecību, ha) (5)


 6. I05_1. SAIMNIECĪBU SKAITS UN VIDĒJAIS LIELUMS RAJONOS, NOVADOS, PAGASTOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 31509 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, Jaunjelgavas l.t./r.t., Aiviekstes pagasts, ..., Ventspils, citas (572)
  2. Saimniecības: Saimniecību skaits, kopplatība (zemes platība saimniecībās, ha), lauksaimniecībā izmantojamā zeme (zemes platība saimniecībās, ha), kopplatība (rēķinot uz 1 saimniecību, ha), lauksaimniecībā izmantojamā zeme (rēķinot uz 1 saimniecību, ha) (5)


 7. I06. SAIMNIECĪBU SKAITS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2980 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Sektori, saimniecību veids: valsts un pašvaldību saimniecības (sabiedriskais sektors), pārējās saimniecības (sabiedriskais sektors), zemnieku saimniecības (privātais sektors), piemājas saimniecības (privātais sektors), ..., pārējās saimniecības (privātais sektors) (6)


 8. I06_1. SAIMNIECĪBU SKAITS RAJONOS, NOVADOS, PAGASTOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 23323 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, Jaunjelgavas l.t./r.t., Aiviekstes pagasts, ..., Ventspils, citas (572)
  2. Saimniecības: Zemnieku saimniecības, Piemājas saimniecības, Pārējās saimniecības, (3)


 9. I07. SAIMNIECĪBU VIDĒJAIS LIELUMS PĒC ZEMES KOPPLATĪBAS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3367 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Sektori, saimniecību veids: Sabiedriskā sektora valsts un pašvaldību saimniecības, Sabiedriskā sektora pārējās saimniecības, Privātā sektora zemnieku saimniecības, Privātā sektora piemājas saimniecības, ..., Privātā sektora pārējās saimniecības (6)


 10. I07_1. SAIMNIECĪBU VIDĒJAIS LIELUMS PĒC ZEMES KOPPLATĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 27535 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, Jaunjelgavas l.t./r.t., Aiviekstes pagasts, ..., Ventspils, citas (572)
  2. Saimniecības: zemnieku saimniecības (privātais sektors), piemājas saimniecības (privātais sektors), statūtsabiedrības (privātais sektors), pārējās saimniecības (privātais sektors), (4)


 11. I08. SAIMNIECĪBU VIDĒJAIS LIELUMS PĒC LIZ* PLATĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3462 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Saimniecības: valsts un pašvaldību saimniecības (sabiedriskais sektors), pārējās saimniecības (sabiedriskais sektors), zemnieku saimniecības (privātais sektors), piemājas saimniecības (privātais sektors), ..., pārējās saimniecības (privātais sektors) (6)


 12. I08_1. SAIMNIECĪBU VIDĒJAIS LIELUMS PĒC LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS ZEMES PLAT.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 27085 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, Jaunjelgavas l.t./r.t., Aiviekstes pagasts, ..., Ventspils, citas (572)
  2. Saimniecības: zemnieku saimniecības, piemājas saimniecības, statūtsabiedrības, pārējās saimniecības, (4)


 13. I09. SAIMNIECĪBU SKAITS UN VIDĒJAIS LIELUMS RAJONOS, NOVADOS UN PAGASTOS by Rajons, novads, pagasts and Rādītāji

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 49218 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, .Jaunjelgavas l.t./r.t., ..Aiviekstes pagasts, ..., ..Zlēku pagasts (546)
  2. Rādītāji: Saimniecību skaits, Kopplatība, ha, LIZ*, ha, Vidēji 1 saimniecībā no kopskaita, ha, Vidēji 1 saimniecībā no LIZ, ha (5)


 14. I10. SAIMNIECĪBU ZEMES ĪPAŠUMA STATUSS by Zemes īpašuma statuss and Sektori

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1938 Izmaiņas veiktas:

  1. Zemes īpašuma statuss: PAVISAM, Īpašumā, .. īpašumā % no zemes kopplatības, Lietošanā, ..., ..iznomāta % no zemes kopplatības (9)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 15. I11. SAIMNIECĪBAS PĒC ĪPAŠNIEKA (LIETOTĀJA) STATUSA by Saimniecību veids and Īpašnieka (lietotāja) statuss

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2015 Izmaiņas veiktas:

  1. Saimniecību veids: PAVISAM, Zemnieku saimniecības, Piemājas saimniecības, Personiskās palīgsaimniecības, ..., Citas saimniecības (7)
  2. Īpašnieka (lietotāja) statuss: Fiziska persona kā vienīgais īpašnieks, Vairākas fiziskas personas, Juridiska personas, (3)


 16. I12. FIZISKAS PERSONAS KĀ VIENĪGĀ ĪPAŠNIEKA (LIETOTĀJA) SAIMNIECĪBAS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3170 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Rādītāji: Saimniecību skaits, Saimniecību skaits % no kopskaita, Zemes kopplatība, ha, % no zemes kopplatības, (4)


 17. I12_1. FIZISKAS PERSONAS KĀ VIENĪGĀ ĪPAŠNIEKA (LIETOTĀJA) SAIMNIECĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 28615 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, Jaunjelgavas l.t./r.t., Aiviekstes pagasts, ..., Ventspils, citas (572)
  2. Saimniecības: Saimniecību skaits, Saimniecību skaits % no kopskaita, Zemes kopplatība, ha, % no zemes kopplatības, (4)


 18. I13. VAIRĀKU FIZISKU PERSONU KĀ LĪDZĪPAŠNIEKU (LIETOTĀJU) SAIMNIECĪBAS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3036 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Rādītāji: Saimniecību skaits, Saimniecību skaits % no kopskaita, Zemes kopplatība, ha, % no zemes kopplatības, (4)


 19. I13_1. VAIRĀKU FIZISKU PERSONU KĀ LĪDZĪPAŠNIEKU (LIETOTĀJU) SAIMNIECĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 24860 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, Jaunjelgavas l.t./r.t., Aiviekstes pagasts, ..., Ventspils, citas (572)
  2. Rādītāji: Saimniecību skaits, % no kopskaita, Zemes kopplatība, ha, % no zemes kopplatības, (4)


 20. I14. JURIDISKO PERSONU SAIMNIECĪBAS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2831 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Rādītāji: Saimniecību skaits, Saimniecību skaits % no kopskaita, Zemes kopplatība, ha, % no zemes kopplatības, (4)


 21. I14_1. JURIDISKO PERSONU SAIMNIECĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 24016 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, Jaunjelgavas l.t./r.t., Aiviekstes pagasts, ..., Ventspils, citas (572)
  2. Rādītāji: Saimniecību skaits, Saimniecību skaits % no kopskaita, Zemes kopplatība, ha, % no zemes kopplatības, (4)


 22. I15. SAIMNIECĪBAS PĒC VADĪTĀJU STATUSA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1774 Izmaiņas veiktas:

  1. Saimniecību veids: PAVISAM, Zemnieku saimniecības, Piemājas saimniecības, Personiskās palīgsaimniecības, ..., Citas saimniecības (7)
  2. Saimniecības vadītājs: Īpašnieks (lietotājs), Īpašnieka (lietotāja) laulātais, Īpašnieka (lietotāja) cits ģimenes loceklis, Cita persona, (4)


 23. I16. SAIMNIECĪBU VADĪTĀJU LAUKSAIMNIECISKĀ IZGLĪTĪBA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1523 Izmaiņas veiktas:

  1. Lauksaimnieciskā izglītība: Augstākā lauksaimnieciskā, Profesionālā lauksaimniecībā, Pamatapmācība, Praktiskā pieredze, (4)
  2. Rādītāji: Saimniecību skaits, % no kopskaita, (2)


 24. I17. SAIMNIECĪBAS PĒC VADĪTĀJU LAUKSAIMNIECISKĀS IZGLĪTĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1928 Izmaiņas veiktas:

  1. Saimniecību veids: PAVISAM, Zemnieku saimniecības, Piemājas saimniecības, Personiskās palīgsaimniecības, ..., Citas saimniecības (7)
  2. Lauksaimnieciskā izglītība: Augstākā lauksaimnieciskā, Profesionālā lauksaimniecībā, Pamatapmācība, Praktiskā pieredze, (4)


 25. I18. SAIMNIECĪBAS PĒC VADĪTĀJU STATUSA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2767 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Saimniecības vadītājs: Īpašnieks (lietotājs), Īpašnieka (lietotāja) laulātais, Īpašnieka (lietotāja) cits ģimenes loceklis, Cita persona, (4)


 26. I18_1. SAIMNIECĪBAS PĒC VADĪTĀJU STATUSA RAJONOS, NOVADOS UN PAGASTOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 26554 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, Jaunjelgavas l.t./r.t., Aiviekstes pagasts, ..., Ventspils, citas (572)
  2. Saimniecības vadītājs: Īpašnieks (lietotājs), Īpašnieka (lietotāja) laulātais, Īpašnieka (lietotāja) cits ģimenes loceklis, Cita persona, (4)


 27. I19. SAIMNIECĪBU VADĪTĀJU LAUKSAIMNIECISKĀ IZGLĪTĪBA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 44566 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, Jaunjelgavas l.t./r.t., Aiviekstes pagasts, ..., Ventspils, citas (572)
  2. Lauksaimnieciskā izglītība: augstākā lauksaimnieciskā, profesionālā lauksaimniecībā, pamatapmācība, praktiskā pieredze, (4)


 28. I19. SAIMNIECĪBU VADĪTĀJU LAUKSAIMNIECISKĀ IZGLĪTĪBA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2914 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Lauksaimnieciskā izglītība: Augstākā lauksaimnieciskā, Profesionālā lauksaimniecībā, Pamatapmācība, Praktiskā pieredze, (4)


 29. I20. SAIMNIECĪBAS PĒC PĀRDOŠANAI SARAŽOTĀS LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKCIJAS ĪPATSV.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2053 Izmaiņas veiktas:

  1. Pārdošanai saražotās lauksaimnieciskās produkcijas īpatsvars: 100, 76-99, 51-75, 26-50, ..., pārdošanai lauksaimniecības produkcija netiek ražota (7)
  2. Sektori: Visas saimniecības, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, ..no tā iedzīvotāju saimniecības, (4)


 30. I21. SAIMNIECĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1862 Izmaiņas veiktas:

  1. Pārdošanai saražotās lauksaimnieciskās produkcijas īpatsvars: 100, 76-99, 51-75, 26-50, ..., pārdošanai lauksaimniecības produkcija netiek ražota (7)
  2. Lauksaimnieciskā izglītība: augstākā lauksaimnieciskā, profesionālā lauksaimniecībā, pamatapmācība, praktiskā pieredze, (4)


 31. I22. SAIMNIECĪBAS PĒC PĀRDOŠANAI SARAŽOTĀS LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKCIJAS ĪPATSV.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3439 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Pārdošanai saražotās lauksaimnieciskās produkcijas īpatsvars: 100, 76-99, 51-75, 26-50, ..., pārdošanai lauksaimniecības produkcija netiek ražota (7)


 32. I22_1. SAIMNIECĪBAS PĒC PĀRDOŠ.SARAŽOTĀS LAUKS.PRODUKCIJAS ĪPATSVARA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 33792 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, Jaunjelgavas l.t./r.t., Aiviekstes pagasts, ..., Ventspils, citas (572)
  2. Pārdošanai saražotās lauksaimnieciskās produkcijas īpatsvars: 100, 76-99, 51-75, 26-50, ..., pārdošanai lauksaimniecības produkcija netiek ražota (7)


 33. I23. SAIMNIECĪBAS AR GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITI UN REĢISTRĒTAS VID

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1881 Izmaiņas veiktas:

  1. Saimniecību veids: PAVISAM, Zemnieku saimniecības, Piemājas saimniecības, Personiskās palīgsaimniecības, ..., Citas saimniecības (7)
  2. Uzskaite un reģistrētas VID: Ar grāmatvedības uzskaiti, Reģistrētas VID kā nodokļu maksātājas, (2)


 34. I24. SAIMNIECĪBAS AR GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITI UN REĢISTRĒTAS VID

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3373 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Uzskaite un reģistrētas VID: Saimniecību skaits ar grāmatvedības uzskaiti, Saimniecības ar grāmatvedības uzskaiti % no kopskaita, Saimniecību skaits, kuras reģistrētas VID kā nodokļu maksātājas, Saimniecības, kuras reģistrētas VID kā nodokļu maksātājas, % no kopskaita, (4)


 35. I24_1. SAIMNIECĪBAS AR GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITI UN REĢISTRĒTAS VID

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 26686 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, Jaunjelgavas l.t./r.t., Aiviekstes pagasts, ..., Ventspils, citas (572)
  2. Uzskaite un reģistrētas VID: Saimniecību skaits ar grāmatvedības uzskaiti, % no kopskaita, Saimniecību skaits, kuras reģistrētas VID kā nodokļu maksātājas, Saimniecības % no kopskaita, kuras reģistrētas VID kā nodokļu maksātājas, (4)


 36. I25. ZEMES IZMANTOŠANA SAIMNIECĪBĀS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1570 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: PAVISAM, Lauksaimniecībā izmantojamā zeme, Lauksaimniecībā izmantojamā zeme % no kopplatības, Meži, ..., Pārējā zeme % no kopplatības (7)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, ..no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 37. I26. ZEMES IZMANTOŠANA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2751 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Izmantošanas veids: Zemes kopplatība, ..Lauksaimniecībā izmantojamā zeme, ..Meži, ..Pārējā zeme, (4)


 38. I26_1. ZEMES IZMANTOŠANA RAJONOS, NOVADOS, PAGASTOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 28530 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons. novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, Jaunjelgavas l.t./r.t., Aiviekstes pagasts, ..., Ventspils, citas (572)
  2. Izmantošanas veids: Zemes kopplatība, ..Lauksaimniecībā izmantojamā zeme, ..Meži, ..Pārējā zeme, (4)


 39. I27. ZEMES IZMANTOŠANAS STRUKTŪRA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2661 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Izmantošanas veids: LIZ*, Meži, Pārējā zeme, (3)


 40. I27_1. ZEMES IZMANTOŠANAS STRUKTŪRA RAJONOS, NOVADOS, PAGASTOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 25671 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, Jaunjelgavas l.t./r.t., Aiviekstes pagasts, ..., Ventspils, citas (572)
  2. Izmantošanas veids: Lauksaimniecībā izmantojamā zeme, Meži, Pārējā zeme, (3)


 41. I28. LIZ* IZMANTOŠANA SAIMNIECĪBĀS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2494 Izmaiņas veiktas:

  1. Izmantošanas veids: PAVISAM, Aramzeme, ..apsētā platība, ..atmatas, ..., Ierīkotas laistīšanas iekārtas (16)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, ..no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 42. I29. LIZ IZMANTOŠANAS STRUKTŪRA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2333 Izmaiņas veiktas:

  1. LIZ veids: PAVISAM, Aramzeme, ..apsētā platība, ..atmatas, ..., Ierīkotas laistīšanas iekārtas (16)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, ..no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 43. I30. LIZ* MELIORĀCIJA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3187 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. LIZ veids: LIZ kopplatība, ..meliorēta, ....no tās nepieciešama meliorācijas sistēmu rekonstrukcija, remonts, Nepieciešama meliorācija, Ierīkotas laistīšanas sistēmas (5)


 44. I30_1. LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS ZEMES MELIORĀCIJA RAJONOS,NOVADOS,PAGASTOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 28627 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, Jaunjelgavas l.t./r.t., Aiviekstes pagasts, ..., Ventspils, citas (572)
  2. LIZ veids: Lauksaimniecībā izmantojamās zemes kopplatība, ..meliorēta, ....no tās nepieciešama meliorācijas sistēmu rekonstrukcija, remonts, Nepieciešama meliorācija, Ierīkotas laistīšanas sistēmas (5)


 45. I31. MELIORĒTĀS LIZ STRUKTŪRA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2769 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: TOTAL, Aizkraukle, Aluksne, Balvi, ..., Ventspils (27)
  2. Izmantošanas veids: Ameliorated agricultural land, .. reconstruction or repair of the amelioration systems needed, Amelioration needed, Sprinkling systems arranged, (4)


 46. I31_1. MELIORĒTĀS LAUKS.IZMANT. ZEMES STRUKTŪRA RAJONOS, NOVADOS, PAGASTOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 26462 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, Jaunjelgavas l.t./r.t., Aiviekstes pagasts, ..., Ventspils, citas (572)
  2. LIZ veids: Meliorēta lauksaimniecībā izmantojamā zeme, ..no tās nepieciešama meliorācijas sistēmu rekonstrukcija, remonts, Nepieciešama lauksaimniecībā izmantojamās zemes meliorācija, Ierīkotas laistīšanas sistēmas, (4)


 47. I32. LIZ* IZMANTOŠANA DAŽĀDA LIELUMA SAIMNIECĪBĀS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2154 Izmaiņas veiktas:

  1. LIZ kopplatība: PAVISAM, < 1, 1.0-1.9, 2.0-4.9, ..., >= 500 (12)
  2. LIZ veids: Vidēji vienā saimniecībā LIZ, ..aramzeme, ..ilggadīgie stādījumi, ..pļavas, ..., ..neizmantota lauksaimniecībā izmantojamā zeme (6)


 48. I33. LIZ* IZMANTOŠANAS STRUKTŪRA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2082 Izmaiņas veiktas:

  1. LIZ kopplatība, ha: PAVISAM, < 1, 1.0-1.9, 2.0-4.9, ..., >= 500 (12)
  2. Zemes veids: Aramzeme, Ilggadīgie stādījumi, Pļavas, Ganības, Neizmantota lauksaimniecībā izmantojamā zeme (5)


 49. I34. LIZ* IZMANTOŠANA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3379 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ (Tūkst.Ha), Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Izmantošanas veids: Lauksaimniecībā izmantojamā zeme, ..aramzeme, ..ilggadīgie stādījumi, ..pļavas, ..., ..neizmantota lauksaimniecībā izmantojamā zeme (6)


 50. I34_1. LIZ* IZMANTOŠANA RAJONOS, NOVADOS, PAGASTOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 31914 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ (Tūkst.Ha), AIZKRAUKLES, Jaunjelgavas l.t./r.t., Aiviekstes pagasts, ..., Ventspils, citas (572)
  2. Izmantošanas veids: LIZ, ..aramzeme, ..ilggadīgie stādījumi, ..pļavas, ..., ..neizmantota LIZ (6)


 51. I35. LIZ* IZMANTOŠANAS STRUKTŪRA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3015 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Zemes izmantošana: Aramzeme, Ilggadīgie stādījumi, Pļavas, Ganības, Neizmantota lauksaimniecībā izmantojamā zeme (5)


 52. I35_1. LAUKS. IZMANT. ZEMES IZMANTOŠANAS STRUKTŪRA RAJONOS, NOVADOS, PAGASTOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 30265 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, Jaunjelgavas l.t./r.t., Aiviekstes pagasts, ..., Ventspils, citas (572)
  2. Zemes izmantošana: Aramzeme, Ilggadīgie stādījumi, Pļavas, Ganības, Neizmantota lauksaimniecībā izmantojamā zeme (5)


 53. I36.LIZ* IZMANTOŠANA VIDĒJI 1 SAIMNIECĪBĀ RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3069 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Izmantošanas veids: LIZ, ..aramzeme, ..ilggadīgie stādījumi, ..pļavas, ..., ..neizmantota LIZ (6)


 54. I36_1.LAUKS.IZMANT.ZEMES IZMANTOŠANA VID.1 SAIMNIECĪBĀ RAJONOS,NOVADOS,PAGASTOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 31611 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, Jaunjelgavas l.t./r.t., Aiviekstes pagasts, ..., Ventspils, citas (572)
  2. Izmantošanas veids: Lauksaimniecībā izmantojamā zeme, ..aramzeme, ..ilggadīgie stādījumi, ..pļavas, ..., ..neizmantota lauksaimniecībā izmantojamā zeme (6)


 55. I37. SAIMNIECĪBU SKAITS PĒC LIZ PLATĪBAS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3408 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Platība, ha: < 1, 1.0-1.9, 2.0-4.9, 5.0-9.9, ..., >=500.0 (10)


 56. I37_1. SAIMN. SKAITS PĒC LAUKS.IZMANT. ZEMES PLATĪBAS RAJONOS,NOVADOS,PAGASTOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 34141 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, Jaunjelgavas l.t./r.t., Aiviekstes pagasts, ..., Ventspils, citas (572)
  2. Platība, ha: < 1, 1.0-1.9, 2.0-4.9, 5.0-9.9, ..., >=500.0 (10)


 57. I38. SAIMNIECĪBU SADALĪJUMS PĒC LIZ PLATĪBAS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3516 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Platība, ha: < 1, 1.0-1.9, 2.0-4.9, 5.0-9.9, ..., >=500.0 (10)


 58. I38_1. SAIMN.SADALĪJUMS PĒC LAUKS.IZMANT. ZEMES PLAT. RAJONOS,NOVADOS,PAGASTOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 39444 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, Jaunjelgavas l.t./r.t., Aiviekstes pagasts, ..., Ventspils, citas (572)
  2. Platība, ha: < 1, 1.0-1.9, 2.0-4.9, 5.0-9.9, ..., >=500.0 (10)


 59. I39. LIZ* SADALĪJUMS PĒC SAIMNIECĪBU LIELUMA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3908 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Platība, ha: < 1, 1.0-1.9, 2.0-4.9, 5.0-9.9, ..., >=500.0 (10)


 60. I39_1. LAUKS.IZMANT.ZEMES SADALĪJUMS PĒC SAIMN.LIELUMA RAJONOS,NOVADOS,PAGASTOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 38181 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, Jaunjelgavas l.t./r.t., Aiviekstes pagasts, ..., Ventspils, citas (572)
  2. Platība, ha: < 1, 1.0-1.9, 2.0-4.9, 5.0-9.9, ..., >=500.0 (10)


 61. I40. LIZ* IZMANTOŠANAS STRUKTŪRA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 51883 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, .Jaunjelgavas l.t./r.t., ..Aiviekstes pagasts, ..., ..Zlēku pagasts (546)
  2. LIZ veids: Aramzeme, ..atmatas, ..papuves, Ilggadīgie stādījumi, ..., Neizmantota lauksaimniecībā izmantojamā zeme (7)


 62. I41. SAIMNIECĪBU SADALĪJUMS PĒC LIZ* GABALU SKAITA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3019 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Skaits: 1, 2 - 3, 4 - 5, 6 - 7, ..., >= 10 (6)


 63. I41_1. SAIMN.SADALĪJUMS PĒC LAUKS.IZMANT.ZEMES GAB.SKAITA RAJONOS,NOVADOS,PAG.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 26198 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, Jaunjelgavas l.t./r.t., Aiviekstes pagasts, ..., Ventspils, citas (572)
  2. Skaits: 1, 2 - 3, 4 - 5, 6 - 7, ..., > 10 (6)


 64. I42. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC ARAMZEMES KOPPLATĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2277 Izmaiņas veiktas:

  1. Platība, ha: PAVISAM, <0.5, 0.5-0.9, 1.0-1.9, ..., Bez zemes (14)
  2. Rādītāji: Saimniecību skaits, % no kopskaita, Aramzemes kopplatība, tūkst. ha, % no aramzemes kopplatības, (4)


 65. I43. ARAMZEMES IZMANTOŠANA DAŽĀDA LIELUMA SAIMNIECĪBĀS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1837 Izmaiņas veiktas:

  1. Platība, ha: PAVISAM, < 0.5, 0.5-0.9, 1.0-1.9, ..., >=500 (13)
  2. Izmantošanas veids: Aramzeme vidēji vienā saimniecībā, ..apsētā platība, ..atmatas, ..papuves, (4)


 66. I44. ARAMZEMES IZMANTOŠANA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4245 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, tūkst.ha, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Izmantošanas veids: Aramzemes kopējā platība, ha, ..apsētā platība, ha, apsētā platība % no kopējās aramzemes platības, ..atmatas, ha, ..., papuves % no kopējās aramzemes platības (7)


 67. I44_1. ARAMZEMES IZMANTOŠANA RAJONOS,NOVADOS,PAGASTOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 35336 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, Jaunjelgavas l.t./r.t., Aiviekstes pagasts, ..., Ventspils, citas (572)
  2. Izmantošanas veids: Aramzemes kopējā platība, ha, ..apsētā platība, ha, apsētā platība % no kopējās aramzemes platības, ..atmatas, ha, ..., papuves % no kopējās aramzemes platības (7)


 68. I45. ARAMZEMES IZMANTOŠANA VIDĒJI 1 SAIMNIECĪBĀ RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2664 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Izmantošanas veids: Aramzemes kopējā platība, ..apsētā platība, ..atmatas, ..papuves, (4)


 69. I45_1. ARAMZEMES IZMANTOŠANA VIDĒJI 1 SAIMNIECĪBĀ RAJONOS,NOVADOS,PAGASTOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 26781 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, Jaunjelgavas l.t./r.t., Aiviekstes pagasts, ..., Ventspils, citas (572)
  2. Izmantošanas veids: Aramzemes kopējā platība, ..apsētā platība, ..atmatas, ..papuves, (4)


 70. I46. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC ILGGADĪGO STĀDĪJUMU PLATĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1963 Izmaiņas veiktas:

  1. Platība, ha: PAVISAM, 0.1, 0.2-0.4, 0.5-0.9, ..., >=5.0 (9)
  2. Rādītāji: Saimniecību skaits, % no kopskaita, Ilggadīgo stādījumu platība, ha, % no ilggadīgo stādījumu kopplatības, (4)


 71. I47. ILGGADĪGO STĀDĪJUMU PLATĪBAS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3271 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Rādītāji: Saimniecību skaits ar ilggadīgajiem stādījumiem, % no kopējā saimniecību skaita, Ilggadīgo stādījumu kopplatība, ha, ..ražojošie, ha, ..ražojošie % no kopējās ilgadīgo stādījumu platības (5)


 72. I47_1. ILGGADĪGO STĀDĪJUMU PLATĪBAS RAJONOS,NOVADOS,PAGASTOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 28709 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, Jaunjelgavas l.t./r.t., Aiviekstes pagasts, ..., Ventspils, citas (572)
  2. Rādītāji: Saimniecību skaits ar ilggadīgajiem stādījumiem, % no kopējā saimniecību skaita, Ilggadīgo stādījumu kopplatība, ha, .. ražojošie, ha, ..ražojošie % no kopējās ilgadīgo stādījumu platības (5)


 73. I48. PĻAVU UN GANĪBU IZMANTOŠANA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1656 Izmaiņas veiktas:

  1. Izmantošanas veids: PAVISAM PĻAVAS UN GANĪBAS, Pļavas, ..No tām kultivētās, ..Kultivētās % no pļavu kopplatības, ..., ..Kultivētās % no ganību kopplatības (7)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, ..no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 74. I49. PĻAVU UN GANĪBU IZMANTOŠANA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3808 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, tūkst.ha, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Izmantošanas veids: Pļavu un ganību kopplatība, Pļavas, ..no tām kultivētās, ..kultivētās % no pļavu kopplatības, ..., ..kultivētās % no ganību kopplatības (7)


 75. I49_1. PĻAVU UN GANĪBU IZMANTOŠANA RAJONOS,NOVADOS,PAGASTOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 33277 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, Jaunjelgavas l.t./r.t., Aiviekstes pagasts, ..., Ventspils, citas (572)
  2. Izmantošanas veids: Pļavu un ganību kopplatība, Pļavas, ..no tām kultivētās, ..kultivētās % no pļavu kopplatības, ..., ..kultivētās % no ganību kopplatības (7)


 76. I50. MEŽU PLATĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1565 Izmaiņas veiktas:

  1. Izmantošanas veids: PAVISAM, skuju koku, ..% no mežu kopplatības (skuju koku), jaukto koku, ..., ..% no mežu kopplatības (lapu koku) (7)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, ..no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 77. I51. PĀRĒJĀS ZEMES PLATĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1763 Izmaiņas veiktas:

  1. Izmantošanas veids: PAVISAM, Zem ūdeņiem, Zem ūdeņiem % no pārējās zemes kopplatības, Zem ēkām, pagalmiem un ceļiem, ..., Purvi % no pārējās zemes kopplatības (9)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, ..no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 78. I52. MEŽU PLATĪBAS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3714 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, tūkst. ha, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Izmantošanas veids: Mežu kopplatība, ..skuju koku, skuju koku % no mežu kopplatības, ..jaukto koku, ..., lapu koku % no mežu kopplatības (7)


 79. I52_1. MEŽU PLATĪBAS RAJONOS, NOVADOS, PAGASTOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 34531 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, Jaunjelgavas l.t./r.t., Aiviekstes pagasts, ..., Ventspils, citas (572)
  2. Izmantošanas veids: Mežu kopplatība, ..skuju koku, skuju koku % no mežu kopplatības, ..jaukto koku, ..., lapu koku % no mežu kopplatības (7)


 80. I53. PĀRĒJĀS ZEMES PLATĪBAS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2978 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, tūkst. ha, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Izmantošanas veids: Pārējās zemes kopplatība, ha, ..zem ūdeņiem, ..zem ēkām, pagalmiem un ceļiem, ..krūmāji, ..purvi (5)


 81. I53_1. PĀRĒJĀS ZEMES PLATĪBAS RAJONOS,NOVADOS,PAGASTOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 27962 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, Jaunjelgavas l.t./r.t., Aiviekstes pagasts, ..., Ventspils, citas (572)
  2. Izmantošanas veids: Pārējās zemes kopplatība, ..zem ūdeņiem, ..zem ēkām, pagalmiem un ceļiem, ..krūmāji, ..purvi (5)


 82. I54. PĀRĒJO ZEMJU PLATĪBAS STRUKTŪRA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2770 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Izmantošanas veids: Zem ūdeņiem, Zem ēkām, pagalmiem un ceļiem, Krūmāji, Purvi, (4)


 83. I54_1. PĀRĒJO ZEMJU PLATĪBAS STRUKTŪRA RAJONOS,NOVADOS,PAGASTOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 28198 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, Jaunjelgavas l.t./r.t., Aiviekstes pagasts, ..., Ventspils, citas (572)
  2. Izmantošanas veids: Zem ūdeņiem, Zem ēkām, pagalmiem un ceļiem, Krūmāji, Purvi, (4)


 84. I55. BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS SISTĒMAS PIELIETOŠANA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2626 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Saimniecības: Saimniecību skaits, % no kopskaita, (2)


 85. I55_1. BIOLOĢISKĀS LAUKS. SISTĒMAS PIELIETOŠANA RAJONOS,NOVADOS,PAGASTOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 21257 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, Jaunjelgavas l.t./r.t., Aiviekstes pagasts, ..., Ventspils, citas (572)
  2. Saimniecības: Saimniecību skaits, % no kopskaita, (2)