1. III-01. MĀJLOPU UN MĀJPUTNU SKAITS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2651 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: Kopskaits tūkstošos, Vidēji 1 saimniecībā, Mājlopu un mājputnu skaits uz 100 ha zemes, (3)
  2. Lopu veids: Liellopi, ..slaucamās govis, Cūkas, Aitas, ..., Nebrīvē turēti savvaļas dzīvnieki (11)
  3. Sektori: Visās simniecībās, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, ..no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 2. III-02. SAIMNIECĪBU SKAITS AR MĀJLOPIEM UN MĀJPUTNIEM

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2606 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: Skaits, % no saimniecību kopskaita, (2)
  2. Saimniecību veids: VISAS SAIMNIECĪBAS, Saimniecības ar mājlopiem un mājputniem, ..ar liellopiem, ..ar slaucamām govīm, ..., ..ar kažokādu zvēriem (12)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 3. III03. SAIMNIECĪBU SKAITS AR VIENA VEIDA MĀJLOPIEM UN MĀJPUTNIEM

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2798 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: Skaits, % no saimniecību kopskaita, (2)
  2. Saimniecību veids: VISAS SAIMNIECĪBAS, Saimniecības ar mājlopiem un mājputniem, ..tikai ar liellopiem, ..tikai ar slaucamām govīm, ..., ..tikai ar kažokādu zvēriem (12)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 4. III04. SAIMNIECĪBU SKAITS AR UN BEZ MĀJLOPIEM RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2774 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Saimniecību veids: Saimniecības ar mājlopiem un mājputniem, Saimniecības bez mājlopiem un mājputniem, (2)
  3. Rādītāji: saimniecību skaits, % no kopskaita, (2)


 5. III-05. MĀJLOPU SKAITS DAŽĀDA LIELUMA SAIMNIECĪBĀS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2724 Izmaiņas veiktas:

  1. LIZ* platība, ha: PAVISAM, <1, 1.0-1.9, 2.0-4.9, ..., bez zemes (13)
  2. Mājlopu veids: Liellopi, Slaucamās govis, Cūkas, Zirgi, ..., Mājputni (6)
  3. Rādītāji: Skaits, % no kopskaita, (2)


 6. III-06. MĀJLOPU SKAITS VIDĒJI 1 SAIMNIECĪBĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2085 Izmaiņas veiktas:

  1. LIZ* platība, ha: PAVISAM, < 1, 1.0-1.9, 2.0-4.9, ..., bez zemes (13)
  2. Mājlopu veids: Liellopi, ..tai skaitā slaucamās govis, Cūkas, Zirgi, ..., Mājputni (6)


 7. III-07. LIELLOPU SKAITS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2779 Izmaiņas veiktas:

  1. Liellopu sadalījums vecuma un dzimuma grupās: PAVISAM, ..teļi līdz 1 gadam, ....telītes un bullīši nobarošanai, ..telītes vaislai, ..., ..Zīdītājas govis (21)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 8. III-08. LIELLOPU GANĀMPULKA STRUKTŪRA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2830 Izmaiņas veiktas:

  1. Liellopu sadalījums vecuma un dzimuma grupās: PAVISAM, ..teļi līdz 1 gadam, ....telītes un bullīši nobarošanai, ..Telītes vaislai, ..., ..Zīdītājas govis (21)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 9. III-09. LIELLOPU SKAITS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3069 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Liellopu veids: PAVISAM, ..teļi līdz 1 gadam, ..jaunlopi no 1 līdz 2 gadiem, ..liellopi vecāki par 2 gadiem, ..., ..no liellopu skaita specializētie gaļas lopi (6)


 10. III-10. LIELLOPU GANĀMPULKA STRUKTŪRA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3035 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Liellopu veids: Teļi līdz 1 gadam, Jaunlopi no 1 līdz 2 gadiem, Liellopi vecāki par 2 gadiem, ..no tiem slaucamās govis, ..no liellopu kopskaita specializētie gaļas lopi (5)


 11. III-11. TEĻU LĪDZ 1 GADAM SKAITS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2848 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Teļu veids: PAVISAM, ..telītes un bullīši nobarošanai, ....no tiem specializētie gaļas lopi, ..telītes vaislai, ..bullīši vaislai (5)


 12. III-12. TEĻU LĪDZ 1 GADAM GANĀMPULKA STRUKTŪRA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3009 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Teļu veids: PAVISAM, ..telītes un bullīši nobarošanai, ....no tiem specializētie gaļas lopi, ..telītes vaislai, ..bullīši vaislai (5)


 13. III-13. JAUNLOPU NO 1 LĪDZ 2 GADIEM SKAITS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3113 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Jaunlopu veids: Pavisam, ..teles un buļļi nobarošanai, ....no tiem teles nobarošanai, ..teles vaislai, ..., ..no nobarojamo teļu un buļļu kopskaita specializētie gaļas lopi (6)


 14. III-14. JAUNLOPU NO 1 LĪDZ 2 GADIEM GANĀMPULKA STRUKTŪRA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3289 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Jaunlopu veids: PAVISAM, ..teles un buļļi nobarošanai, ....no tiem teles nobarošanai, ..teles vaislai, ..., ..no nobarojamo teļu un buļļu kopskaita specializētie gaļas lopi (6)


 15. III-15. LIELLOPU VECĀKU PAR 2 GADIEM SKAITS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2904 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Liellopu veids: PAVISAM, ..teles un buļļi nobarošanai, ....no tiem teles nobarošanai, ..teles vaislai, ..., ..govis (6)


 16. III-16. LIELLOPU VECĀKU PAR 2 GADIEM GANĀMPULKA STRUKTŪRA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3137 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Liellopu veids: PAVISAM, ..teles un buļļi nobarošanai, ....no tiem teles nobarošanai, ..teles vaislai, ..., ..govis (6)


 17. III-17. GOVJU SKAITS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2668 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Govju veids: PAVISAM, ..slaucamās govis, ....no tām pirmpienes, ..zīdītājas govis, ....no tām gaļas šķirņu (5)


 18. III-18. GOVJU GANĀMPULKA STRUKTŪRA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2786 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Govju veids: PAVISAM, ..slaucamās govis, ....no tām pirmpienes, ..zīdītājas govis, ....no tām gaļas šķirņu (5)


 19. III-19. SPECIALIZĒTO GAĻAS LIELLOPU SKAITS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2806 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Specializēto gaļas liellopu veids: PAVISAM, ..teļi līdz 1 gadam, ..jaunlopi no 1 līdz 2 gadiem, ..liellopi vecāki par 2 gadiem, ..gaļas šķirņu zīdītājas govis (5)


 20. III-20. SPECIALIZĒTO GAĻAS LIELLOPU GANĀMPULKA STRUKTŪRA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3010 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Specializēto gaļas liellopu veids: PAVISAM, ..teļi līdz 1 gadam, ..jaunlopi no 1 līdz 2 gadiem, ..liellopi vecāki par 2 gadiem, ..gaļas šķirņu zīdītājas govis (5)


 21. III-21. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC LIELLOPU SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2435 Izmaiņas veiktas:

  1. Liellopu skaits saimniecībā: PAVISAM, 1, 2, 3-5, ..., >=500 (13)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar liellopiem, Saimniecības ar liellopiem % no kopskaita, Liellopu skaits, Liellopi % no kopskaita, ..., Slaucamās govis % no kopskaita (6)


 22. III-22. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC LIELLOPU SKAITA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3259 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Liellopu skaits saimniecībā: Saimniecības ar liellopiem, 1, 2, 3-5, ..., >=50 (9)


 23. III-23. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC SLAUCAMO GOVJU SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2151 Izmaiņas veiktas:

  1. Slaucamo govju skaits saimniecībā: PAVISAM, 1, 2, 3-5, ..., >=300 (12)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar slaucamajām govīm, Saimniecības ar slaucamajām govīm % no kopskaita, Slaucamo govju skaits, Slaucamās govis % no kopskaita, (4)


 24. III-24. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC SLAUCAMO GOVJU SKAITA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3259 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Slaucamo govju skaits saimniecībā: Saimniecības ar slaucamajām govīm, 1, 2, 3-5, ..., >=50 (9)


 25. III-25. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC ZĪDĪTĀJU GOVJU SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2051 Izmaiņas veiktas:

  1. Zīdītāju govju skaits saimniecībā: PAVISAM, 1-2, 3-5, 6-9, ..., >= 50 (8)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar zīdītājām govīm, Saimniecības ar zīdītājām govīm % no kopskaita, Zīdītāju govju skaits, Zīdītājas govis % no kopskaita, (4)


 26. III-26. CŪKU SKAITS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2139 Izmaiņas veiktas:

  1. Cūku sadalījums vecuma un dzimuma grupās: PAVISAM, Sivēni līdz 2 mēnešiem, Sivēni no 2 līdz 4 mēnešiem, Nobarojamās cūkas, ..., ..vaislas kuiļi (13)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 27. III-27. CŪKU GANĀMPULKA STRUKTŪRA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2215 Izmaiņas veiktas:

  1. Cūku sadalījums vecuma un dzimuma grupās: PAVISAM, Sivēni līdz 2 mēnešiem, Sivēni no 2 līdz 4 mēnešiem, Nobarojamās cūkas, ..., ..vaislas kuiļi (13)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, Tai skaitā sabiedriskajā sektorā, privātajā sektorā, no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 28. III-28. CŪKU SKAITS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2941 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Cūku veids: PAVISAM, ..sivēni līdz 2 mēnešiem, ..sivēni no 2 līdz 4 mēnešiem, ..nobarojamās cūkas, ..vaislas cūkas no 4 mēnešiem un vecākas (5)


 29. III-29. CŪKU GANĀMPULKA STRUKTŪRA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2821 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Cūku veids: Sivēni līdz 2 mēnešiem, Sivēni no 2 līdz 4 mēnešiem, Nobarojamās cūkas, Vaislas cūkas no 4 mēnešiem un vecākas, (4)


 30. III-30. NOBAROJAMO CŪKU SKAITS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2749 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Nobarojamo cūku veids: PAVISAM, ..no 4 līdz 6 mēnešiem, ..no 6 līdz 8 mēnešiem, ..no 8 mēnešiem un vecākas, (4)


 31. III-31. NOBAROJAMO CŪKU GANĀMPULKA STRUKTŪRA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2854 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Nobarojamo cūku veids: Pavisam, ..no 4 līdz 6 mēnešiem, ..no 6 līdz 8 mēnešiem, ..no 8 mēnešiem un vecākas, (4)


 32. III-32. VAISLAS CŪKU NO 4 MĒNEŠIEM UN VECĀKU SKAITS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3087 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Vaislas cūku veids: PAVISAM, ..apsēklotas sivēnmātes, ....no tām pirmo reizi, ..neapsēklotas sivēnmātes, ..., ..vaislas kuiļi (6)


 33. III-33. VAISLAS CŪKU NO 4 MĒNEŠIEM UN VECĀKU GANĀMPULKA STRUKTŪRA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3193 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Vaislas cūku veids: PAVISAM, Apsēklotas sivēnmātes, ..no tām pirmo reizi, Neapsēklotas sivēnmātes, ..., Vaislas kuiļi (6)


 34. III-34. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC CŪKU SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2057 Izmaiņas veiktas:

  1. Cūku skaits saimniecībā: PAVISAM, 1, 2, 3-5, ..., >= 5000 (14)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar cūkām, Saimniecības ar cūkām % no kopskaita, Cūku skaits, Cūkas % no kopskaita, (4)


 35. III-35. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC CŪKU SKAITA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3229 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Cūku skaits saimniecībā: Saimniecības ar cūkām, 1, 2, 3-5, ..., >=1000 (10)


 36. III-36. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC VAISLAS CŪKU SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2110 Izmaiņas veiktas:

  1. Vaislas cūku skaits saimniecībā: PAVISAM, 1, 2, 3-4, ..., >=500 (11)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar vaislas cūkām, Saimniecības ar vaislas cūkām % no kopskaita, Vaislas cūku skaits, Vaislas cūkas % no kopskaita, (4)


 37. III-37. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC VAISLAS CŪKU SKAITA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3126 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Vaislas cūku skaits saimniecībā: Saimniecības ar vaislas cūkām, 1, 2, 3-4, ..., >= 100 (9)


 38. III-38. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC SIVĒNMĀŠU SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1994 Izmaiņas veiktas:

  1. Sivenmāšu skaits saimniecībā: PAVISAM, 1, 2, 3-4, ..., >=500 (11)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar sivēnmātēm, Saimniecības ar sivēnmātēm % no kopskaita, Sivēnmāšu skaits, Sivēnmātes % no kopskaita, (4)


 39. III-39. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC SIVĒNMĀŠU SKAITA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3077 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Sivenmāšu skaits saimniecībā: Saimniecības ar sivēnmātēm, 1, 2, 3-4, ..., >= 100 (9)


 40. III-40. AITU UN KAZU SKAITS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1870 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: PAVISAM (AITAS), ..aitu mātes, ..% no aitu kopskaita, Teķi, ..., Āži (8)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 41. III-41. AITU SKAITS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2713 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Aitu veids: Pavisam, ..aitu māšu skaits, ..aitu mātes % no aitu kopskaita, ..teķi, (4)


 42. III-42. KAZU SKAITS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2681 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Kazu veids: PAVISAM, ..kazu māšu skaits, ..kazu mātes % no kazu kopskaita, ..āži, (4)


 43. III-43. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC AITU SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1785 Izmaiņas veiktas:

  1. Aitu skaits saimniecībā: PAVISAM, 1-2, 3-9, 10-19, ..., >= 100 (7)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar aitām, Saimniecības ar aitām % no kopskaita, Aitu skaits, Aitas % no kopskaita, (4)


 44. III-44. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC AITU SKAITA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2877 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Aitu skaits saimniecībā: Saimniecības ar aitām, 1-2, 3-9, 10-19, ..., >= 100 (7)


 45. III-45. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC KAZU SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1774 Izmaiņas veiktas:

  1. Kazu skaits saimniecībā: PAVISAM, 1-2, 3-9, 10-19, ..., >=100 (7)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar kazām, Saimniecības ar kazām % no kopskaita, Kazu skaits, Kazas % no kopskaita, (4)


 46. III-46. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC KAZU SKAITA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2957 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Kazu skaits saimniecībā: Saimniecības ar kazām, 1-2, 3-9, 10-19, ..., >=100 (7)


 47. III-47. ZIRGU SKAITS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1536 Izmaiņas veiktas:

  1. Zirgu sadalījums vecuma un dzimuma grupās: PAVISAM, Jaunzirgi līdz 3 gadiem, Ķēves no 3 gadiem, ..no tām sporta ķēves, ..., ..no tiem sporta ērzeļi (6)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 48. III-48. ZIRGU SKAITS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2763 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Zirgu veids: PAVISAM, ..jaunzirgi līdz 3 gadiem, ..ķēves no 3 gadiem, ....no tām sporta ķēves, ..., ....no tiem sporta ērzeļi (6)


 49. III-49. ZIRGU GANĀMPULKA STRUKTŪRA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2937 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Zirgu veids: Jaunzirgi līdz 3 gadiem, Ķēves no 3 gadiem, ..no tām sporta ķēves, Ērzeļi no 3 gadiem, ..no tiem sporta ērzeļi (5)


 50. III-50. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC ZIRGU SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1804 Izmaiņas veiktas:

  1. Zirgu skaits saimniecībā: PAVISAM, 1, 2, 3, ..., >=20 (8)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar zirgiem, Saimniecības ar zirgiem % no kopskaita, Zirgu skaits, Zirgi % no kopskaita, (4)


 51. III-51. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC ZIRGU SKAITA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2898 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Zirgu skaits saimniecībā: Saimniecības ar zirgiem, 1, 2, 3, ..., >=20 (8)


 52. III-52. MĀJPUTNU SKAITS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2087 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: Skaits, % no mājputnu kopskaita, (2)
  2. Mājputnu veids: PAVISAM, Vistas, ..no tām dējējvistas, Broileri, ..., Citi mājputni (9)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 53. III-53. MĀJPUTNU SKAITS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3387 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Mājputnu veids: PAVISAM, ..vistas, ....no tām dējējvistas, ..broileri, ..., ..citi mājputni (9)


 54. III-54. MĀJPUTNU GANĀMPULKA STRUKTŪRA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3187 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Mājputnu veids: Vistas, ..no tām dējējvistas, Broileri, ..no tiem broilervistas, ..., Citi mājputni (8)


 55. III-55. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC MĀJPUTNU SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2004 Izmaiņas veiktas:

  1. Mājputnu skaits saimniecībā: PAVISAM, < 5, 6-9, 10-19, ..., >=50000 (10)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar mājputniem, Saimniecības ar mājputniem % no kopskaita, Mājputnu skaits, Mājputni % no kopskaita, (4)


 56. III-56. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC MĀJPUTNU SKAITA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3424 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Mājputnu skaits saimniecībā: Saimniecības ar mājputniem, < 5, 6-9, 10-19, ..., >=50000 (10)


 57. III-57. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC BROILERU SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1815 Izmaiņas veiktas:

  1. Broileru skaits saimniecībā: PAVISAM, < 5, 6-9, 10-19, ..., >= 50000 (9)
  2. Saimniecības, broileri: Saimniecības ar broileriem, Broileru skaits, (2)
  3. Skaits, procenti: Skaits, % no kopskaita, (2)


 58. III-58. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC DĒJĒJVISTU SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1926 Izmaiņas veiktas:

  1. Dējējvistu skaits saimniecībā: PAVISAM, < 5, 6-9, 10-19, ..., >= 10000 (10)
  2. Dējējvistu skaits: Dējējvistu skaits saimniecībā, Dējējvistu skaits, (2)
  3. Skaits, procenti: Skaits, % no kopskaita, (2)


 59. III-59. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC DĒJĒJVISTU SKAITA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3465 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajoni: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Saimniecības, Skaits: Saimniecības ar dējējvistām, < 5, 6-9, 10-19, ..., >=10000 (10)


 60. III-60. TRUŠU, BIŠU SAIMJU, KAŽOKĀDU ZVĒRU UN NEBRĪVĒ TURĒTO SKAITS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1715 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: Trušu kopskaits, ..tai skaitā trušu mātes, Bišu saimes, Kažokādu zvēri, Nebrīvē turētie savvaļas dzīvnieki (5)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 61. III-61. TRUŠU, BIŠU SAIMJU, KAŽOKĀDU ZVĒRU UN NEBRĪVĒ TURĒTO SKAITS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3196 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Rādītāji: Trušu kopskaits, ..trušu mātes, Bišu saimes, Kažokādu zvēri, Nebrīvē turētie savvaļas dzīvnieki (5)


 62. III-62. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC TRUŠU SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1655 Izmaiņas veiktas:

  1. Trušu skaits saimniecībā: Pavisam, <5, 6-9, 10-19, ..., >= 100 (7)
  2. farms, rabbits: Saimnecības ar trušiem, Trušu skaits, (2)
  3. Skaits, procenti: Skaits, % no kopskaita, (2)


 63. III-63. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC TRUŠU SKAITA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2918 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Trušu skaits saimniecībā: Saimniecības ar trušiem, < 5, 6-9, 10-19, ..., >=100 (7)


 64. III-64. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC BIŠU SAIMJU SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1851 Izmaiņas veiktas:

  1. Bišu saimju skaits saimniecībā: Pavisam, 1, 2-3, 4-5, ..., >= 100 (9)
  2. saimniecības, bišu saimes: Saimnecības ar bitēm, Bišu saimju skaits, (2)
  3. Skaits, %: Skaits, % no kopskaita, (2)


 65. III-65. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC BIŠU SAIMJU SKAITA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3108 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Bišu saimju skaits saimniecībā: Saimniecības ar bitēm, 1, 2-3, 4-5, ..., >=100 (9)


 66. III-66. MĀJLOPU UN MĀJPUTNU SKAITS uz 100 ha ZEMES RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2774 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Rādītāji: Liellopi uz 100 ha lauksaimnieciskās zemes, ..govis, Cūkas uz 100 ha aramzemes, Mājputni uz 100 ha graudaugu sējuma, (4)


 67. III-67. MĀJLOPU UN MĀJPUTNU SKAITS RAJONOS, NOVADOS UN PAGASTOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 51827 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, .Jaunjelgavas l.t./r.t., ..Aiviekstes pagasts, ..., ..Zlēku pagasts (546)
  2. Rādītāji: Liellopi, ..slaucamās govis, Cūkas, Aitas, ..., Bišu saimes (8)